Door deze site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met de gebruikte cookies, bijvoorbeeld om uw surfervaring te verbeteren en de inhoud van de website te personaliseren. Raadpleeg ons cookiebeleid voor meer informatie en/of om uw huidige cookie-instellingen te wijzigen. 

Vluchtonderbrekingen: Vertragingen

Als uw vlucht meer dan twee (2) uur is vertraagd ten opzichte van de oorspronkelijk geplande vertrektijd, verstrekken wij u maaltijdvouchers en elektronische communicatiemiddelen (indien beschikbaar), met dien verstande dat deze behandeling de vlucht niet verder vertraagt. Houd er rekening mee dat er geen maaltijdvouchers worden verstrekt voor vertragingen als gevolg van situaties die buiten de controle van Air Transat vallen. We geven passagiers ook regelmatig updates over de reden en verwachte duur van de vertraging.
 

Wat gebeurt er als uw vlucht overnacht is vertraagd?
Als wordt verwacht dat de vertraging langer duurt dan een overnachting, betalen we uw overnachting in een hotel en luchthaven-transfers

Welke middelen zijn beschikbaar als de vertraging aan boord van het vliegtuig plaatsvindt?
Als de vertraging optreedt op het asfalt nadat de deuren van het vliegtuig zijn gesloten om te vertrekken of nadat het vliegtuig is geland, bieden we u dranken en versnaperingen, toegankelijke toiletten en geschikte cabineomstandigheden aan, als dit veilig is om te doen. Als dit mogelijk is, bieden we manieren om te communiceren met mensen buiten het vliegtuig. Als de vertraging meer dan drie (3) uur duurt en als omstandigheden dit toestaan, bieden we passagiers de optie om het toestel te verlaten.

Wat zijn de stappen die gevolgd moeten worden door de luchtvaartmaatschappij als passagiers de vlucht waarvoor ze geboekt hadden niet kunnen nemen omwille van overboeking of annulering met als gevolg een vertraging van 3 uur of meer?
  1. De luchtvaartmaatschappij moet de passagier vervoeren op zijn volgende vlucht waarop ruimte beschikbaar is.
  2. Indien de luchtvaartmaatschappij niet in staat is redelijk alternatief vervoer op haar diensten aan te bieden, zal zij vervoer regelen via de diensten van andere luchtvaartmaatschappijen waarmee zij interlineverkeersovereenkomsten voor dergelijk vervoer heeft gesloten.
  3. Indien er bij de andere luchtvaartmaatschappij alleen plaats beschikbaar is in een lagere serviceklasse dan oorspronkelijk gereserveerd, zal de luchtvaartmaatschappij, naar keuze van de passagier:
    o ruimte aan u verschaffen in de lagere serviceklasse en u het verschil restitueren, of
    o volledige terugbetaling van het ongebruikte deel van de door de passagier betaalde ticketprijs.
  4. Wanneer een grote luchtvaartmaatschappij niet in staat is om binnen negen uur na de oorspronkelijke vertrektijd van de passagier redelijk alternatief vervoer op haar diensten of op de diensten van een of meer partnerluchtvaartmaatschappijen aan te bieden, regelt de luchtvaartmaatschappij vervoer met een andere luchtvaartmaatschappij die redelijke luchtroutediensten naar de eindbestemming van de passagier aanbiedt en binnen 48 uur na de oorspronkelijke vertrektijd vertrekt.
  5. Als er geen redelijk vervoer kan worden geregeld om aan de reisbehoeften van de passagier te voldoen, zal de luchtvaartmaatschappij het ongebruikte deel van het ticket terugbetalen en, indien van toepassing, binnen een redelijke termijn en zonder extra kosten vervoer terug naar het vertrekpunt van de passagier zoals aangegeven op het ticket kosten. De passagier kan ook recht hebben op een vergoeding van $125 CA in het geval van een kleine luchtvaartmaatschappij, en $400 CA in het geval van een grote luchtvaartmaatschappij.

Wanneer de verstoring van de vlucht onder de controle van de luchtvaartmaatschappij valt en niet nodig is voor veiligheidsdoeleinden, heeft de passagier recht op de volgende compensatie:

Tussen de 3 en 6 uur: als de aankomst van de passagier op de bestemming zoals aangegeven op het originele ticket is vertraagd met drie (3) uur of meer, maar minder dan zes (6) uur; $125 CA in het geval van een kleine luchtvaartmaatschappij, en $400 CA in het geval van een grote luchtvaartmaatschappij.
 
Tussen de 6 en 9 uur: als de aankomst van de passagier op de bestemming zoals aangegeven op het originele ticket is vertraagd met zes (6) uur of meer, maar minder dan negen (9) uur; $250 CA in het geval van een kleine luchtvaartmaatschappij, en $700 CA in het geval van een grote luchtvaartmaatschappij.

Meer dan 9 uur:  als de aankomst van de passagier op de bestemming zoals aangegeven op het originele ticket negen (9) uur of meer vertraagd is; $500 CA in het geval van een kleine luchtvaartmaatschappij, en $1000 CA in het geval van een grote luchtvaartmaatschappij.

Het recht van passagiers versus de vervoerder in het geval van een overboeking of annulering omvattend internationaal vervoer is, in de meeste gevallen, onderhevig aan een internationaal verdrag bekend als het verdrag van Montreal (alleen in het Engels).
 
Artikel 19 van dit verdrag voorziet dat een luchtvervoerder aansprakelijk is voor schades veroorzaakt door vertraging in het vervoer van passagiers en vracht, behalve wanneer een dergelijke luchtvervoerder bewijst alles te hebben gedaan dat redelijkerwijs zou kunnen worden verwacht om dergelijke schades te vermijden.
 
Daarom wordt elke claim voor compensatie voor vluchtonderbreking van geval tot geval beoordeel in overeenstemming met deze wettelijke norm.


Hoe kunt u een claim indienen?

Teneinde uw geschiktheid en claimcompensatie voor een vluchtonderbreking te valideren dient u: via het formulier een formeel verzoek indienen.

Uw claim dient binnen één jaar na de datum van de vluchtonderbreking door Air Transat te zijn ontvangen. Air Transat zal binnen maximaal 30 dagen na de datum van ontvangst van de ingediende claim voor vluchtonderbreking op uw claim reageren.
Was deze pagina nuttig? Aanmelden is niet vereist.

Klik om ´ja´ te stemmen.

Klik om ´nee´ te stemmen.

2 0
Reden: