Instapweigering

Er is sprake van instapweigering wegens overboeking wanneer passagiers die zich melden met een bevestigde reservering en geldige reisdocumenten niet aan boord van de vlucht mogen omdat het aantal passagiers dat heeft ingecheckt en zich op tijd bij de instapgate heeft gemeld, groter is dan het aantal beschikbare stoelen.

Door operationele vereisten, commerciële redenen, veiligheid of anderszins,komt het soms voor dat het aantal passagiers met een bevestigde reservering het aantal beschikbare stoelen overschrijdt, zie overboeken  van de vlucht.

Instapweigering moet worden onderscheiden van vervoerweigering. Air Transat behoudt zich het recht voor om passagiers het vervoer te weigeren om redenen als veiligheid, het niet opvolgen van instructies, te late aankomst bij de balie of boarding gate, of het niet kunnen tonen van geldige reisdocumenten. De volgende informatie is niet van toepassing op een vervoersweigering.

In het geval van overboeking op een vlucht, Air Transat treft maatregelen om het ongemak van overboeking te beperken door te vragen naar vrijwilligers die vrijwillig hun reservering willen opgeven.

Als er niet voldoende vrijwilligers zijn, kan aan andere passagiers onvrijwillig het instappen worden geweigerd, volgens de instapprioriteiten van de vervoerder.

De aansprakelijkheid van Air Transat in geval van instapweigering varieert naargelang de redenen voor de weigering, die in de volgende drie categorieën kunnen worden onderverdeeld:

 1. Binnen de controle van Vervoerder (bijv. overboeking van stoelen, verandering van vliegtuigtype om commerciële redenen, enz.)
 2. Binnen de controle van de vervoerder, maar vereist voor veiligheidsdoeleinden (bijv. in het geval van een mechanisch probleem dat niet wordt voorzien of niet wordt opgemerkt tijdens regulier onderhoud, een vereiste of beslissing met betrekking tot de veiligheid van de vlucht, enz.)
 3. Buiten de controle van de vervoerder (bijv. medische noodgevallen, stakingen, ruimtevordering door de overheid, enz.)

Als u de toegang tot het vliegtuig wordt ontzegd door redenen die door de luchtvaartmaatschappij worden bepaald (inclusief veiligheidsredenen) biedt Air Transat u gratis het volgende:

 • alternatief vervoer op haar diensten of op de diensten van een of meer partnermaatschappijen
 • eten en drinken in redelijke hoeveelheden;
 • toegang tot een manier om te communiceren;
 • en hotelaccommodatie en vervoer over land als de nieuwe vlucht een dag later vertrekt.
 • Als de nieuwe vlucht niet aan uw reisbehoeften voldoet, restitutie van het ongebruikte deel van uw ticket en, indien van toepassing, vervoer naar uw vertrekpunt zoals aangegeven op het ticket, binnen een redelijke termijn zonder extra kosten.

Houd er rekening mee dat als u het instappen werd geweigerd om een reden die buiten de controle van de vervoerder ligt, Air Transat u alleen alternatief vervoer kan aanbieden op haar diensten of op de diensten van een partnerluchtvaartmaatschappij. Wordt u in alle gevallen geïnformeerd over de reden van de instapweigering, de geboden assistentie, de eventueel te betalen compensatie en uw rechten en verhaalmogelijkheden bij Air Transat en de Canadian Transportation Agency.
 

Kom ik in aanmerking voor een vergoeding voor mijn instapweigering?

In het geval van een vluchtoverboeking zal de luchtvaartmaatschappij vragen of er vrijwilligers zijn om instappen op de vlucht op te geven. Daarom had u vrijwillig uw reservering kunnen opgeven in ruil voor een voordeel naar keuze van de luchtvaartmaatschappij. Schriftelijke bevestiging van het aangeboden voordeel wordt u voor vertrek van de vlucht verstrekt. U heeft geen recht op een andere vorm van vergoeding.

Wanneer de instapweigering te wijten is aan redenen die binnen de macht van de vervoerder liggen, zonder dat dit noodzakelijk is voor veiligheidsdoeleinden, heeft u recht op compensatie:

 • $900 als de aankomst op bestemming zoals aangegeven op het oorspronkelijke ticket met minder dan zes (6) uur is vertraagd;
 • $1800 als de aankomst op bestemming zoals aangegeven op het oorspronkelijke ticket met zes (6) uur of meer, maar minder dan negen (9) uur is vertraagd;
 • $2400 als de aankomst op bestemming zoals aangegeven op het oorspronkelijke ticket met negen (9) uur of meer is vertraagd.
U heeft echter geen recht op vergoeding als:
 • Air Transat u zonder extra kosten een stoel aanbiedt in een ander gedeelte van het vliegtuig dan op uw ticket staat aangegeven.
 • Air Transat u een traject toewijst waarvoor een lager tarief geldt, krijgt u het tariefverschil terugbetaald.

Hoe wordt de vergoeding uitbetaald?

Als u in aanmerking komt voor compensatie, zal Air Transat u het hierboven vermelde bedrag per cheque uitbetalen, zodra dit operationeel haalbaar is, maar niet later dan 48 uur na het tijdstip van de instapweigering.

Air Transat kan u reistegoed bieden zonder vervaldatum met een hogere monetaire waarde dan betaling in contant geld. U kunt echter vasthouden aan contante betaling of elke compensatie weigeren en een civiele procedure aanspannen.

Acceptatie van de compensatie (door het innen van de cheque binnen 30 dagen) ontslaat Air Transat van elke verdere verantwoordelijkheid naar de passagier ten gevolge van het nalaten van het nakomen van de bevestigde reservering. U kunt echter de betaling afwijzen en proberen schadeloosstelling via een rechtbank of op andere wijze te krijgen.

Was deze pagina nuttig? Aanmelden is niet vereist.

Klik om ´ja´ te stemmen.

Klik om ´nee´ te stemmen.

0 0
Reden: