Practical guide in preparation for your trip

Travel tips

  •  Arrive at least 3 hours early at the airport
  •  If possible, fly with your medicine in your carry-on
  •  Check in online, 24 hours and less before your flight
  •  Make sure you have all the required documents for your destination
  •  Download our app and follow notifications about your flight

Entry requirements by destination


Check your travel requirements in just one click!

To do this, simply fill in the fields below. For a round-trip flight, be sure to take note of the applicable measures for your return as well.

Met behulp van onderstaande tool kunt u vanaf nu:

  • Een eVisa (eTA, ESTA, enz.) aanvragen in de rubriek "Visumvereisten".
  • De geldigheid van uw paspoort controleren in de rubriek "Verplichte Reisdocumenten".

This tool consolidates pertinent information about the main travel requirements of our destinations, for reference purposes. Although updated regularly, the information may be incomplete and hence not sufficiently accurate. It is therefore your responsibility to ensure compliance with all travel requirements by regularly checking the relevant government websites for the latest information. We also invite you to read the legal notice.

Juridische kennisgeving: onze tool geeft alleen als richtlijn informatie over de toelatingseisen van het land van bestemming. De informatie die door deze tool wordt verstrekt, is geen vervanging van de informatie die door de overheid en andere relevante autoriteiten wordt verstrekt. Raden we u ten zeerste aan om voor vertrek de toelatingseisen, die van toepassing zijn op uw bestemming en persoonlijke situatie, te controleren door regelmatig de website van de Canadese overheid,https://travel.gc.ca/ en de officiële website van het bestemmings- en/of doorreisland te raadplegen.

Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u en alle personen (inclusief kinderen) die met u reizen, over de benodigde, geldige reisdocumenten beschikken (zoals een paspoort, visum, vaccinatiebewijs, reisvrijstelling, verzekeringsbewijs, enz.) om alle landen of regio's op uw reisroute, evenals om Canada binnen te komen of te verlaten; en om de vereisten en verplichtingen te verifiëren die u of een persoon die met u reist mogelijk heeft (zoals quarantaine, testen of andere) om alle landen of regio's van uw reisroute binnen te komen, door te reizen of te verlaten, evenals om Canada binnen te komen of te verlaten.

Air Transat is niet verantwoordelijk voor de volledigheid of juistheid van de informatie die door deze tool wordt verstrekt. Air Transat is niet verantwoordelijk voor assistentie of informatie die hier of door werknemers of vertegenwoordigers wordt verstrekt, met betrekking tot vereisten voor binnenkomst, doorreis of de naleving van wetten, ongeacht of dergelijke assistentie of informatie mondeling, schriftelijk of op een andere manier wordt verstrekt. Air Transat is ook niet verantwoordelijk voor de gevolgen van welke aard dan ook (schade, verliezen, kosten, uitgaven, enz.), die worden geleden door een klant die niet over de vereiste documenten beschikt en niet voldoet aan de toepasselijke wetgeving, ongeacht of deze voortvloeit uit de verstrekte informatie op deze pagina of het gebruik ervan.

Air Transat of de bevoegde autoriteiten kunnen u de toegang tot het vliegtuig ontzeggen als u niet over de vereiste documenten beschikt, zonder recht op verhaal of restitutie. Het kan ook zijn dat u de toegang tot een land wordt geweigerd, terwijl u wel over de benodigde reisdocumenten beschikt.

De uiteindelijke beslissing over het binnenkomen of doorreizen van een land ligt bij de overheid en ambtenaren van het land waarnaar u reist. Wij raden u daarom aan om voorafgaand aan uw reis het IATA-Reisezentrum te raadplegen.