Vooraf vereiste passagiersgegevens

Veel landen hebben een Advance Passenger Information System (APIS/API) opgezet om de veiligheid van het internationale luchtverkeer te vergroten. Deze systemen hebben consequenties voor de meeste internationale vluchten.

APIS/API

Een APIS is een geautomatiseerd systeem waarmee de gegevens van vliegtuigpassagiers vóór hun aankomst in een deelnemend land worden verzameld.

Vluchten naar de Verenigde Staten: naast de informatie die voor de meeste internationale vluchten vereist is, moet u het volgende opgeven:

  • volledig adres (inclusief postcode) waar u in de Verenigde Staten zult verblijven.
  • Als u overstapt op een cruiseschip: de naam van het schip en de stad/deelstaat waar u inscheept.

CBSA API

De CBSA is bevoegd om vooraf aankomstinformatie te verzamelen (op grond van artikel 107.1, lid 1 van de douanewet en artikel 148, lid 1, onder d), van de IRPA), evenals vertrekinformatie en vertrekregistraties (artikel 93 van de douanewet en artikel 11 van het MER) (alleen beschikbaar in het Engels). De CBSA gebruikt de hierboven genoemde informatie om personen te identificeren die mogelijk een bedreiging vormen voor Canada of de beveiliging.

Reizigers naar Canada, kunnen bij aankomst aan een onderzoek worden onderworpen, in de vorm van ondervraging of andere onderzoeken. De CBSA gebruikt de hierboven genoemde informatie ook om voor aankomst te controleren dat alle inkomende reizigers een geldig reisdocument hebben waarmee ze Canada in mogen reizen, of daarvan vrijgesteld zijn of een persoon in functie zijn.

Voor vertrekkende reizigers, gebruikt de CBSA vooraf uitreisgegevens om risicovolle personen en goederen die uit Canada vertrekken of de intentie hebben om te vertrekken, beter in te schatten. De inreis- en uitreisgegevens van de CBSA kunnen worden gedeeld met andere overheidsdiensten voor doeleinden op het gebied van immigratie, sociale voorzieningen of wetshandhaving. Alle reizigers kunnen een kopie opvragen van de voorgeschreven inreis- en uitreisgegevens die over hen wordt verstrekt, door een schriftelijke aanvraag in te dienen bij de CBSA.

Elke reiziger die vermoedt dat de voorgeschreven gegevens die over hen worden verstrekt niet correct zijn, kan een schriftelijke aanvraag indienen bij de CBSA om de informatie aan te passen. Elke reiziger kan een schriftelijke klacht indienen bij de CBSA als hij/zij van mening is dat de CBSA ten onrechte heeft geweigerd om toegang te verlenen tot de voorgeschreven informatie die over hen is verstrekt, de voorgeschreven informatie die over hen is verstrekt niet heeft gecorrigeerd of de voorgeschreven informatie die over hen is verstrekt op een andere manier onjuist heeft verwerkt. Reizigers kunnen meer informatie opvragen op de websites van de API/PNR, IAPI en Air Exit (alleen beschikbaar in het Engels).

Hoe worden de passagiersgegevens verzameld?

De gegevens worden tijdens de incheckprocedure door de luchtvaartmaatschappij verzameld en voordat de passagier op de bestemming aankomt elektronisch doorgegeven aan de douane.

Wanneer worden de passagiersgegevens aan de douane verstrekt?

Luchtvaartmaatschappijen moeten de gegevens uiterlijk vijftien minuten nadat het toestel vertrokken is doorgeven.

Was deze pagina nuttig? Aanmelden is niet vereist.

Klik om ´ja´ te stemmen.

Klik om ´nee´ te stemmen.

3 0
Reden: