Verstoringen en verhaal

Verordeningen inzake bescherming van luchtreizigers
Wanneer het instappen u wordt geweigerd, uw vlucht is geannuleerd of ten minste twee uur is vertraagd, of wanneer uw bagage is kwijtgeraakt of beschadigd, komt u mogelijk in aanmerking voor bepaalde normen van behandeling en compensatie onder de verordeningen inzake bescherming van luchtreizigers.
Raadpleeg voor meer informatie over uw rechten de inhoud van de huidige sectie of ga naar de website van de Canadian Transportation Agency en lees daar de Verordeningen inzake bescherming van luchtreizigers {$Transat.Blanklink.Web.Accessibility$} .
Een volledige beschrijving van de bepalingen en voorwaarden van vervoer zijn in onze tarieven beschikbaar.

Informatie Canadian Transportation Agency (CTA) 
Het Canadese transportagentschap (CTA) dient als een instantie voor behandeling van geschillen voor bepaalde problemen betreffende luchtvervoer. Neem voor meer informatie of voor registratie van uw klacht bij de afdeling behandeling van geschillen van de CTA contact op met de Canadian Transportation Agency {$Transat.Blanklink.Web.Accessibility$} .

Rechten van luchtreizigers in de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk (alleen in het Engels)
Als u een vluchtvertraging van ten minste 3 uur ondervindt, een annulering of instapweigering voor uw vlucht die vertrekt vanuit de Europese Unie of het Verenigd Koninkrijk, heeft u mogelijk recht op bepaalde normen voor behandeling en compensatie. Raadpleeg de Rechten van lvliegtuigpassagiers van de Europese Unie {$Transat.Blanklink.Web.Accessibility$} of het UK Aviation Passenger Charter {$Transat.Blanklink.Web.Accessibility$}. Als u meer informatie nodig heeft over vluchtannulering of langdurige vertraging, raadpleeg dan de mededeling over vluchtannulering of langdurige vertraging {$Transat.Blanklink.Web.Accessibility$}.

Juridisch kader van het Verdrag van Montreal
Het recht van passagiers versus de vervoerder in het geval van een geannuleerde vlucht, overboeking of annulering omvattend internationaal vervoer is, in de meeste gevallen, onderhevig aan een internationaal verdrag bekend als het Verdrag van Montreal {$Transat.Blanklink.Web.Accessibility$}.
Artikel 19 van dit verdrag voorziet dat een luchtvervoerder aansprakelijk is voor schades veroorzaakt door vertraging in het vervoer van passagiers en vracht, behalve wanneer een dergelijke luchtvervoerder bewijst alles te hebben gedaan dat redelijkerwijs zou kunnen worden verwacht om dergelijke schades te vermijden.
Daarom wordt elke claim voor compensatie voor vluchtonderbreking van geval tot geval beoordeel in overeenstemming met deze wettelijke norm.