Voorwaarden

Controleer of uw reisplannen binnen de algemene voorwaarden van Air Transat passen.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN AIR TRANSAT A.T. INC


ZORG ERVOOR DAT U DE HUIDIGE VOORWAARDEN HEBT GELEZEN EN BEGREPEN VOORDAT U EEN BOEKING DOET. U KUNT EEN EXEMPLAAR VAN DEZE VOORWAARDEN ELEKTRONISCH OPSLAAN OF AFDRUKKEN. ALS U DEZE VOORWAARDEN NIET ACCEPTEERT, MAG U UW BOEKING NIET AFRONDEN EN MAG U DEZE WEBSITE NIET GEBRUIKEN.

DEZE VOORWAARDEN ZIJN ONDERWORPEN AAN EN HEBBEN GEEN GEVOLGEN VOOR EVENTUELE WETTELIJKE RECHTEN DIE U HEBT EN DIE NIET KUNNEN WORDEN UITGESLOTEN OP GROND VAN VERPLICHTE BEPALINGEN VAN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING.

De aankoop van reisservices (hierna genoemd de ´Services´) die worden aangeboden door Air Transat A.T. Inc. (´AIR TRANSAT´), een Canadees bedrijf met hoofdkantoor op 5959 Boulevard de la Côte-Vertu, Saint-Laurent, Quebec, Canada, H4S 2E6 of andere services aangeboden door derden op deze website (hierna genoemd de ´Website´), vormen een contractuele overeenkomst tussen u en AIR TRANSAT en/of haar leveranciers, naargelang het geval, en impliceren uw acceptatie van de voorwaarden van AIR TRANSAT met betrekking tot boekingen zoals hieronder omschreven, evenals de inhoud van de hierin opgenomen hyperlinks.

Mogelijkheden voor autohuur, hotelkamers en de aankoop van een verzekering op deze Website worden aangeboden door derden. Op die services zijn de voorwaarden van deze leveranciers van toepassing. AIR TRANSAT kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld voor daden of nalatigheden van deze derden.

Wanneer u een Train + Air-boeking voltooit, worden er twee overeenkomsten gesloten: een voor een vlucht met Air Transat en een voor vervoer per spoor met SNCF. Houd er rekening mee dat Air Transat niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk is in verband met de correcte uitvoering van de overeenkomst voor vervoer per spoor. Vervoer per spoor is onderhevig aan de aansprakelijkheidsregels die gelden voor treinvervoeraangelegenheden en aan de voorwaarden in het document 'Tarifs Voyageurs' (Vervoersvoorwaarden) en valt onder de verantwoordelijkheid van SNCF MOBILITÉS. Lees voor meer informatie de algemene vervoersvoorwaarden van SNCF door (beschikbaar in het Frans).

U bevestigt hierbij dat u meerderjarig bent in het land waarin u de aankoop verricht en u stemt ermee in om de Website te gebruiken conform de voorwaarden.

1. BESCHRIJVING VAN WEBSITE

AIR TRANSAT heeft alle nodige inspanningen geleverd om te garanderen dat alle beschrijvingen op de Website actueel zijn. De Website wordt voortdurend bijgewerkt. De informatie op de Website wordt geleverd ´as is´. Behalve fouten die ontstaan door nalatigheden van AIR TRANSAT, kan AIR TRANSAT niet aansprakelijk worden gesteld voor wijzigingen, en wordt er niet gegarandeerd of verklaard dat de Website vrij van fouten of actueel is. In het algemeen geeft AIR TRANSAT geen garanties met betrekking tot de correctheid, volledigheid of relevantie van de informatie en verklaringen die op de Website worden gepubliceerd. 

2. PRIJZEN, VERVOERSTOESLAGEN EN BEPERKINGEN

De prijzen zijn onder meer gebaseerd op brandstofkosten, wisselkoersen en belastingen die gelden op de datum van de laatste wijziging van de Website. Air Transat berekent, net als de meeste andere vervoerders, toeslagen als compensatie voor de volatiliteit en fluctuatie van bepaalde terugkerende uitgaven en operationele kosten. Deze toeslagen vormen de ´vervoerstoeslagen´; deze zijn bedoeld om de operationele kosten van Air Transat te compenseren en onvoorziene fluctuaties op te vangen, van onder meer brandstofkosten en schommelingen in de internationale wisselkoersen.

Tenzij anders vermeld in dit document, zijn alle prijzen in de valuta die in uw aankoopbevestiging staat, en per persoon. De voorwaarden die gelden voor wijzigingen en/of annulering van vliegtickets die door AIR TRANSAT zijn verkocht, kunnen variëren. Zie voor meer informatie artikel 8 van de huidige voorwaarden, onder de titel ´Tarieven´. AIR TRANSAT behoudt zich het recht voor om een boeking zonder verdere kennisgeving te annuleren wegens niet-betaling of betalingsgeschillen. Op de eerste pagina van de factuur staan de naam en het telefoonnummer van de persoon met wie contact kan worden opgenomen in het geval van niet-betaling aan AIR TRANSAT.

Prijsverlagingen vanwege een promotie of een beslissing van AIR TRANSAT zijn alleen van toepassing op nieuwe boekingen. AIR TRANSAT behoudt zich het recht voor om een boeking te weigeren die is gedaan met of gebaseerd op een verkeerde prijs.

3. TOEGESTANE BETAALWIJZEN

We delen u hierbij mee dat we alleen betalingen via IDeal of creditcard accepteren op de Website en per telefoon. Als u via de Website betaalt, worden uw betaalgegevens gecodeerd en via een beveiligde verbinding verzonden.

U kunt betalen met de volgende creditcards: American Express (creditcard), MasterCard (creditcard), Visa (creditcard), Visa Debit, Visa Electron. Denk erom dat er in sommige landen creditcard- of bankkosten kunnen gelden in verband met aankopen via de Website. Aanvullende creditcard- of bankkosten die door de creditcardprovider of bank worden berekend in verband met een aankoop, komen uitsluitend ten laste van de Klant.

AIR TRANSAT hanteert het exacte bedrag van de prijs die op het moment van aankoop wordt vermeld, zonder transactie- of servicekosten toe te passen. Maar wellicht berekent uw creditcardmaatschappij aanvullende kosten, met inbegrip van kosten voor grensoverschrijdende diensten vanwege het feit dat AIR TRANSAT een Canadees bedrijf is dat in Canada is gevestigd. Neem contact op met uw kaartleverancier om de aard en de hoogte van de eventuele aanvullende kosten te vragen voordat u uw aankoop afrondt. Met de afronding van uw aankoop geeft u te kennen dat u hieromtrent bent geïnformeerd. AIR TRANSAT kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor aanvullende kosten die door uw kaartleverancier worden aangerekend.

Om frauduleuze aankopen te voorkomen (bijv. vanwege een verloren kaart of het verstrekken van valse gegevens) behoudt AIR TRANSAT zich het recht voor om aanvullende gegevens te vragen van de passagiers en/of kaarthouder op elk moment nadat een aankoop is verricht - inclusief tijdens het inchecken - zodat de informatie die op het moment van de aankoop is verstrekt, kan worden gecontroleerd. AIR TRANSAT behoudt zich ook het recht voor om een andere vorm van betaling te eisen als een klant deze aanvullende gegevens niet afdoende kan verstrekken.

Door te boeken via de Website bevestigt en erkent u dat AIR TRANSAT zonder uw handtekening geld mag innen van uw creditcard of pinpas.

4. BOEKING EN BEVESTIGING

Boekingen zijn strikt persoonlijk, niet overdraagbaar en moeten volledig zijn betaald voordat ze kunnen worden bevestigd. Op het moment van boeking van bepaalde vluchten, kan u worden gevraagd om bepaalde gegevens te verstrekken die in uw paspoort staan. Bevestiging van prijzen, reisdata, vluchten, hotels, huurauto´s en andere services, naargelang het geval, wordt alleen gegeven nadat de betaling is ontvangen, en is afhankelijk van de beschikbaarheid van de Services. Na afronding van de bestelprocedure en ontvangst van de volledige betaling, ontvangt u een e-mail met de bevestiging van uw boeking en een overzicht van al uw vluchtgegevens.

5. REISDOCUMENTEN

Voor alle reizen buiten het land van uw woonplaats is een geldig paspoort vereist; dit is het enige betrouwbare en universeel geaccepteerde bewijs van staatsburgerschap. Sommige landen eisen dat uw paspoort nog zes (6) maanden geldig is na de datum van terugkeer naar het land van uw woonplaats, of eisen een visum voor burgers van een ander land. Sommige landen weigeren de toegang aan bezoekers met een paspoort van bepaalde andere landen.

Raadpleeg het gedeelte ´KINDEREN´ hieronder indien een minderjarige, volgens de toepasselijke wetgeving van het land van bestemming, alleen of met slechts één ouder reist. U dient contact op te nemen met het dichtstbijgelegen overheidskantoor van het land dat u wilt bezoeken, voor definitieve en actuele informatie over de reisdocumenten, zoals paspoorten, visa, verklaringen of door een notaris bekrachtigde brieven met toestemming, die verplicht zijn voor elk persoon waarvoor u een reis wilt kopen. Specifieke informatie over het land en passagiers is ook beschikbaar op www.iatatravelcentre.com en www.travel.gc.ca. Indien u persoonlijke assistentie nodig hebt, belt u ons op 00 800 87 26 72 83 (vaste lijn) / Nederland: +31 20 655 1739 / België: +32 2 712 0551 (Slechthorenden: +1-514-906-5196 TTY).

Het is uw verantwoordelijkheid om contact op te nemen met het dichtstbijgelegen overheidskantoor van het land dat u wilt bezoeken. Als u de vereiste documenten niet kunt verstrekken, kan dit tot gevolg hebben dat u de toegang wordt geweigerd door de vervoerder of de betrokken autoriteiten, zonder recht op verhaal of restitutie. Er kan u zelfs toegang worden geweigerd als uw documentatie volledig is. Als u een strafblad hebt, kan u toegang worden geweigerd tot de Verenigde Staten of andere landen. Er wordt geen restitutie of vervangende reis verstrekt vanwege ontoereikende, zoekgeraakte of gestolen documenten, of indien de toegang tot een land wordt geweigerd. AIR TRANSAT kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van ontbrekende reisdocumenten, niet-voldoen aan toepasselijke wetgeving, vertraging in de aanlevering van documenten of voor hulp of informatie die door derden is gegeven.

6. KINDEREN

We raden sterk aan dat kinderen een toestemmingsbrief bij zich hebben als zij alleen, met één ouder/voogd, met vrienden of familieleden of met een groep naar het buitenland reizen. Ten behoeve van deze toestemmingsbrief wordt een kind gedefinieerd als een ieder die minderjarig is volgens de toepasselijke wetgeving van het land van vertrek of bestemming.

Een toestemmingsbrief is geen wettelijke vereiste in Canada, maar het kan het reizen voor kinderen vereenvoudigen, omdat dit verzocht kan worden door de immigratiediensten bij het binnenkomen of verlaten van een ander land of door de Canadese functionarissen bij terugkomst in Canada. We raden aan dat u met een advocaat de wettelijke problemen bespreekt die op de unieke situatie van u en uw kind van toepassing zijn, vooral als uw ouderschapsregeling speciale voorwaarden bevat betreffende internationale reizen. Het bij zich hebben van een toestemmingsbrief is geen garantie dat kinderen een land mogen binnenkomen of verlaten omdat elk land zijn eigen in- en uitreisvereisten heeft.

Voor extra informatie over in- en uitreisvereisten voor Canadese kinderen die alleen, met slechts één ouder of met een ander begeleidend persoon reizen, raadpleegt u de reisadviezen van de Canadese overheid of neemt u contact op met de dichtstbijzijnde ambassade of het consulaat van het land van bestemming. We raden aan dat de brief wordt ondertekend door elke niet-begeleidende persoon of organisatie met het wettelijke recht om belangrijke beslissingen te nemen voor het kind, waaronder iedereen met:

 • gezagsrecht,
 • voogdijrecht of
 • ouderlijk gezag (uitsluitend in Quebec)
We raden tevens aan dat de brief wordt ondertekend door de niet-begeleidende ouder die toegang heeft tot het kind. Raadpleeg justice.gc.ca als u vragen hebt over de definitie van ouderschap. Lees voordat een toestemmingsbrief wordt geschreven, de veelgestelde vragen over de toestemmingsbrief van de Canadese overheid.

7. VLUCHTEN EN VERVOERDERS

Vluchten aangeboden door AIR TRANSAT worden uitgevoerd volgens het toepasselijke tarief van AIR TRANSAT en conform de voorschriften van de Canadian Transportation Agency. Voor al deze vluchten en tarieven is ook goedkeuring vereist van de betreffende overheidsinstellingen. Consolidaties en wijzigingen in gepubliceerde schema´s, vliegtuigtypes, operationele dagen, luchtvervoerders die het transport verzorgen en de vliegroutes kunnen op elk moment plaatsvinden buiten de controle van AIR TRANSAT en zonder dat AIR TRANSAT de mogelijkheid heeft om de klanten van tevoren in te lichten.

Controle van schema en aansluitende vluchtenVluchtschema´s kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Het is volledig uw verantwoordelijkheid om uw vluchtschema bij AIR TRANSAT te verifiëren binnen 24 uur vóór de vertrek- en terugkeerdatum. AIR TRANSAT verbindt zich ertoe om de klanten op redelijke termijn vooraf en op een wijze die men geschikt acht, in kennis te stellen van elke schemawijziging die leidt tot het vervroegen of uitstellen van de vertrektijd van een vlucht of het annuleren van een vlucht. Als u aansluitende vluchten boekt, is het uw verantwoordelijkheid om te zorgen dat u voldoende tijd hebt om de aansluiting te halen. Er kan geen controle worden uitgeoefend om de vluchtschema´s te garanderen; deze kunnen worden gewijzigd of beïnvloed door diverse omstandigheden. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetten en internationale conventies,en tenzij vliegtickets vanaf de luchthaven van ´vertrek tot eindbestemming´ zijn gekocht bij Air Transat, kan de laatste niet aansprakelijk worden gesteld voor een schemawijziging of gemiste aansluiting, inclusief extra kosten die hierdoor ontstaan en speciale, incidentele of gevolgschade (inclusief in het bijzonder het verlies van inkomsten of salaris, verlies van vakantiedagen of extra kosten die hierdoor ontstaan).

Inchecken op de luchthavenAIR TRANSAT adviseert u om minstens drie (3) uur vóór de vertrektijd aanwezig te zijn bij de incheckbalie op de luchthaven; zoniet dan kan uw reservering worden geannuleerd en uw stoelen worden toegewezen aan andere klanten, zonder verhaalrecht.

Stoeltoewijzingtenzij de stoelen vooraf zijn geselecteerd, wordt de stoeltoewijzing in het vliegtuig bepaald door de medewerkers aan de incheckbalie op de luchthaven. Indien er Club Class-stoelen zijn aangeboden door AIR TRANSAT en indien er wijzigingen zijn in het vliegtuigtype of de vervoerder of indien er een vluchtconsolidatie plaatsvindt, wordt terugbetaling door AIR TRANSAT van de bedragen die door de klant zijn betaald voor de Club Class-stoel beschouwd als volledige en definitieve afwikkeling.

Andere toepasselijke voorwaarden: Voorwaarden voor luchttransport en claims met betrekking tot verlies van en/of schade aan bagage worden beheerst door het Verdrag van Montreal of het Warsaw Convention, naargelang het geval, de toepasselijke tarieven van de luchtvervoerder en de informatie op het ticket en bij de bagagecontrole zijn van toepassing bij verlies van of schade aan bagage, en bepalen de limieten van de aansprakelijkheid van de luchtvervoerder. Nadat amendementen of wijzigingen van de toepasselijke algemene voorwaarden van de luchtvervoerder met betrekking tot het transport zijn ingediend bij en goedgekeurd door de federale regulerende instanties, zijn deze zonder verdere publieke kennisgeving juridisch bindend. Tickets die op de aangegeven data geheel of gedeeltelijk niet zijn gebruikt, kunnen niet worden gebruikt voor een andere vlucht maar kunnen, op verzoek, in aanmerking komen voor gedeeltelijke terugbetaling van bepaalde belastingen en kosten op grond van de algemene voorwaarden van AIR TRANSAT.

Weigering van vervoer / Verwijdering van passagiers: Behalve zoals bepaald in het Verdrag van Montreal en het Verdrag van Warschau, kan AIR TRANSATniet aansprakelijk worden gesteld voor haar weigering of de weigering van een andere luchtvervoerder om een passagier te vervoeren of voor de annulering van een gereserveerde stoel of de verwijdering van een passagier van een heen- of terugvlucht omdat, onder meer, de passagier zich niet heeft gemeld voor de heenvlucht (hierna genoemd ´no-show´) de passagier wordt beschouwd als een gevaar voor de publieke veiligheid, de passagier niet de nodige reisdocumenten bij zich heeft of er een probleem is met de geldigheid of consistentie van deze documenten, de passagier de wet schendt of dreigt te schenden, of omdat AIR TRANSAT of een andere maatschappij het nodig acht om een passagier de toegang te weigeren om gevaar of risico voor deze passagier of andere passagiers of eigendommen te voorkomen of om het juiste gedrag tijdens de vlucht te garanderen.

 

8. ANNULERINGSTARIEVEN EN NO-SHOWS

Europa naar Canada
  Voorwaarden Eco Budget Eco Standard Eco Flex Club Standard Club Flex
Wijzigingskosten per richting ?

Reserveringen gemaakt vóór 6 oktober 2022:
Geen wijzigingskosten, alleen tariefsverschil dient voldaan te worden (indien van toepassing). Geen restituties binnen 24 uur voor vertrek. Houd er echter rekening mee dat als er een wijziging wordt aangebracht in de oorspronkelijke boeking, de nieuwe verkoopvoorwaarden die gelden op het moment van de wijziging van toepassing zijn.   

Reserveringen gemaakt vanaf 6 oktober 2022 en vóór 26 september 2023:
Geen wijzigingen toegestaan voor het Eco Budget-tarief. Voor de tarieven Eco Standard, Eco Flex, Club Standard en Club Flex dient alleen het tariefsverschil (indien van toepassing) voldaan te worden. Wijzigingen niet toegestaan binnen 24 uur voor vertrek. Houd er rekening mee dat voor de tarieven Eco Standard en Club Standard, als een wijziging wordt aangebracht in de oorspronkelijke boeking na 26 september 2023, de nieuwe verkoopvoorwaarden die gelden op het moment van de wijziging van toepassing zullen zijn. 

Reserveringen gemaakt vanaf 26 september 2023:
Geen wijzigingen toegestaan voor het Eco Budget-tarief. Voor de klassen Eco Standard en Club Standard wijzigingskosten per persoon, per richting, plus prijsverschil (indien van toepassing). Voor Eco Flex en Club Flex zijn geen wijzigingskosten van toepassing, alleen tariefsverschil dient voldaan te worden (indien van toepassing). Geen restituties binnen 24 uur voor vertrek.

Geen restitutie €75 In de prijs inbegrepen €75 In de prijs inbegrepen
Annuleringskosten per ticket ?

Reserveringen gemaakt vanaf 6 oktober 2022 en vóór 26 september 2023:
Annuleringskosten per ticket Eco Standard en Club Standard: $200 CAD, $200 US, €150, £150, ₣150. Annuleringskosten per persoon, per ticket (enkele reis of retour). Bij annulering binnen 24 uur vóór vertrek of wanneer een deel van het ticket reeds is gebruikt, wordt geen restitutie gegeven.
Let op: voor het Eco Budget-tarief is bij annulering geen restitutie mogelijk.

Gedeeltelijke annulering van het ticket: Passagiers die slechts een deel van hun ticket meer dan 24 uur voor vertrek willen annuleren, moeten hun retourticket annuleren tegen betaling van de annuleringskosten per persoonen vervolgens een enkele reis te kopen. De voorwaarden van het andere deel van de vlucht zijn van toepassing.

Reserveringen gemaakt vanaf 26 september 2023:
Annuleringskosten per ticket Eco Standard en Club Standard: $300 CAD, $300 US, €220, £220, ₣220. Annuleringskosten per persoon, per ticket (enkele reis of retour). Bij annulering binnen 24 uur vóór vertrek of wanneer een deel van het ticket reeds is gebruikt, wordt geen restitutie gegeven.
Let op: voor het Eco Budget-tarief is bij annulering geen restitutie mogelijk.

Gedeeltelijke annulering van het ticket: Passagiers die slechts een deel van hun ticket meer dan 24 uur voor vertrek willen annuleren, moeten hun retourticket annuleren tegen betaling van de annuleringskosten per persoonen vervolgens een enkele reis te kopen. De voorwaarden van het andere deel van de vlucht zijn van toepassing.

Geen restitutie €220 In de prijs inbegrepen €220 In de prijs inbegrepen
Stoelkeuze ?

Reserveringen gemaakt vóór 26 september 2023:
De Standaard stoelkeuze is inbegrepen in het Eco Standard-tarief. De selectie van elk type stoel is inbegrepen in het Eco Flex-tarief (standaardstoel, zitplaats voorin de cabine, stoel in een rij van twee of een stoel met extra beenruimte, afhankelijk van beschikbaarheid). De Club Class-stoelkeuze is inbegrepen in het Club Standard- en Club Flex-tarief.

Reserveringen gemaakt vanaf 26 september 2023:
De Standaard stoelkeuze is inbegrepen in het Eco Flex-tarief. De Club Class stoelselectie is alleen inbegrepen in het Club Flex-tarief. Voor alle andere stoelselecties worden kosten in rekening gebracht.

Vanaf €47 Vanaf €47 Standaard-stoel Vanaf €47 Club-stoel
Cabine Geen specifieke voorwaarden van toepassing Economy Economy Economy Club Club
Keuzemaaltijd Geen specifieke voorwaarden van toepassing In de prijs inbegrepen In de prijs inbegrepen In de prijs inbegrepen Exclusieve maaltijd Exclusieve maaltijd
Priorityservices op de luchthaven ?

Vertrek vóór 30 april 2024:
Voor Eco Flex-, Club Standard- en Club Flex-passagiers: priority inchecken, en bagage-afhandeling.
Club Standard- en Club Flex-passagiers hebben voorrang geen rij bij veiligheidscontroles (in de luchthavens van Montreal, Toronto, Vancouver, Manchester, London Gatwick en Glasgow).

Vertrek op of na 1 mei 2024:
Alleen voor Club Standard- en Club Flex-passagiers: Priority-services op de luchthaven: priority inchecken, voorrang geen rij bij veiligheidscontroles (in de luchthavens van Montreal, Toronto, Vancouver, Manchester, London Gatwick en Glasgow) en bagage-afhandeling.

Geen restitutie Geen restitutie Geen restitutie In de prijs inbegrepen In de prijs inbegrepen
Ingecheckte tassen ? Passagiers die vóór 28 april 2022 een vlucht tegen het Eco Flex-tarief hebben geboekt, hebben recht op twee stuks ingecheckte bagage van elk 23 kg.
Vrijdom van bagage varieert per bestemming. Raadpleeg het gedeelte Reisinformatie – Bagage van onze website voor meer details.
Beschikbaar tegen betaling 1 1 2 2Van Canada naar Europa
  Voorwaarden Eco Budget Eco Standard Eco Flex Club Standard Club Flex
Wijzigingskosten per richting ?

Reserveringen gemaakt vóór 6 oktober 2022:
Geen wijzigingskosten, alleen tariefsverschil dient voldaan te worden (indien van toepassing). Geen restituties binnen 24 uur voor vertrek. Houd er echter rekening mee dat als er een wijziging wordt aangebracht in de oorspronkelijke boeking, de nieuwe verkoopvoorwaarden die gelden op het moment van de wijziging van toepassing zijn.   

Reserveringen gemaakt vanaf 6 oktober 2022 en vóór 26 september 2023:
Geen wijzigingen toegestaan voor het Eco Budget-tarief. Voor de tarieven Eco Standard, Eco Flex, Club Standard en Club Flex dient alleen het tariefsverschil (indien van toepassing) voldaan te worden. Wijzigingen niet toegestaan binnen 24 uur voor vertrek. Houd er rekening mee dat voor de tarieven Eco Standard en Club Standard, als een wijziging wordt aangebracht in de oorspronkelijke boeking na 26 september 2023, de nieuwe verkoopvoorwaarden die gelden op het moment van de wijziging van toepassing zullen zijn. 

Reserveringen gemaakt vanaf 26 september 2023:
Geen wijzigingen toegestaan voor het Eco Budget-tarief. Voor de klassen Eco Standard en Club Standard wijzigingskosten per persoon, per richting, plus prijsverschil (indien van toepassing). Voor Eco Flex en Club Flex zijn geen wijzigingskosten van toepassing, alleen tariefsverschil dient voldaan te worden (indien van toepassing). Geen restituties binnen 24 uur voor vertrek.

Geen restitutie $100 In de prijs inbegrepen $100 In de prijs inbegrepen
Annuleringskosten per ticket ?

Reserveringen gemaakt vanaf 6 oktober 2022 en vóór 26 september 2023:
Annuleringskosten per ticket Eco Standard en Club Standard: $200 CAD, $200 US, €150, £150, ₣150. Annuleringskosten per persoon, per ticket (enkele reis of retour). Bij annulering binnen 24 uur vóór vertrek of wanneer een deel van het ticket reeds is gebruikt, wordt geen restitutie gegeven.
Let op: voor het Eco Budget-tarief is bij annulering geen restitutie mogelijk.

Gedeeltelijke annulering van het ticket: Passagiers die slechts een deel van hun ticket meer dan 24 uur voor vertrek willen annuleren, moeten hun retourticket annuleren tegen betaling van de annuleringskosten per persoonen vervolgens een enkele reis te kopen. De voorwaarden van het andere deel van de vlucht zijn van toepassing.

Reserveringen gemaakt vanaf 26 september 2023:
Annuleringskosten per ticket Eco Standard en Club Standard: $300 CAD, $300 US, €220, £220, ₣220. Annuleringskosten per persoon, per ticket (enkele reis of retour). Bij annulering binnen 24 uur vóór vertrek of wanneer een deel van het ticket reeds is gebruikt, wordt geen restitutie gegeven.
Let op: voor het Eco Budget-tarief is bij annulering geen restitutie mogelijk.

Gedeeltelijke annulering van het ticket: Passagiers die slechts een deel van hun ticket meer dan 24 uur voor vertrek willen annuleren, moeten hun retourticket annuleren tegen betaling van de annuleringskosten per persoonen vervolgens een enkele reis te kopen. De voorwaarden van het andere deel van de vlucht zijn van toepassing.

Geen restitutie $300 In de prijs inbegrepen $300 In de prijs inbegrepen
Stoelkeuze ?

Reserveringen gemaakt vóór 26 september 2023:
De Standaard stoelkeuze is inbegrepen in het Eco Standard-tarief. De selectie van elk type stoel is inbegrepen in het Eco Flex-tarief (standaardstoel, zitplaats voorin de cabine, stoel in een rij van twee of een stoel met extra beenruimte, afhankelijk van beschikbaarheid). De Club Class-stoelkeuze is inbegrepen in het Club Standard- en Club Flex-tarief.

Reserveringen gemaakt vanaf 26 september 2023:
De Standaard stoelkeuze is inbegrepen in het Eco Flex-tarief. De Club Class stoelselectie is alleen inbegrepen in het Club Flex-tarief. Voor alle andere stoelselecties worden kosten in rekening gebracht.

Vanaf $58 Vanaf $58 Standaard-stoel Vanaf $58 Club-stoel
Cabine Geen specifieke voorwaarden van toepassing Economy Economy Economy Club Club
Keuzemaaltijd Geen specifieke voorwaarden van toepassing In de prijs inbegrepen In de prijs inbegrepen In de prijs inbegrepen Exclusieve maaltijd Exclusieve maaltijd
Priorityservices op de luchthaven ?

Vertrek vóór 30 april 2024:
Voor Eco Flex-, Club Standard- en Club Flex-passagiers: priority inchecken, en bagage-afhandeling.
Club Standard- en Club Flex-passagiers hebben voorrang geen rij bij veiligheidscontroles (in de luchthavens van Montreal, Toronto, Vancouver, Manchester, London Gatwick en Glasgow).

Vertrek op of na 1 mei 2024:
Alleen voor Club Standard- en Club Flex-passagiers: Priority-services op de luchthaven: priority inchecken, voorrang geen rij bij veiligheidscontroles (in de luchthavens van Montreal, Toronto, Vancouver, Manchester, London Gatwick en Glasgow) en bagage-afhandeling.

Geen restitutie Geen restitutie Geen restitutie In de prijs inbegrepen In de prijs inbegrepen
Ingecheckte tassen Passagiers die vóór 28 april 2022 een vlucht tegen het Eco Flex-tarief hebben geboekt, hebben recht op twee stuks ingecheckte bagage van elk 23 kg.
Vrijdom van bagage varieert per bestemming. Raadpleeg het gedeelte Reisinformatie – Bagage van onze website voor meer details.
Beschikbaar tegen betaling 1 1 2 2


Ga naar onze Tarieven opties voor andere valuta's.

Tussen Canada en Midden-Amerika, de Caraïben en de Verenigde Staten
  Voorwaarden Eco Budget Eco Standard Eco Flex Club Standard Club Flex
Wijzigingskosten per richting ?

Reserveringen gemaakt vóór 6 oktober 2022:
Geen wijzigingskosten, alleen tariefsverschil dient voldaan te worden (indien van toepassing). Geen restituties binnen 24 uur voor vertrek. Houd er echter rekening mee dat als er een wijziging wordt aangebracht in de oorspronkelijke boeking, de nieuwe verkoopvoorwaarden die gelden op het moment van de wijziging van toepassing zijn.   

Reserveringen gemaakt vanaf 6 oktober 2022 en vóór 26 september 2023:
Geen wijzigingen toegestaan voor het Eco Budget-tarief. Voor de tarieven Eco Standard, Eco Flex, Club Standard en Club Flex dient alleen het tariefsverschil (indien van toepassing) voldaan te worden. Wijzigingen niet toegestaan binnen 24 uur voor vertrek. Houd er rekening mee dat voor de tarieven Eco Standard en Club Standard, als een wijziging wordt aangebracht in de oorspronkelijke boeking na 26 september 2023, de nieuwe verkoopvoorwaarden die gelden op het moment van de wijziging van toepassing zullen zijn. 

Reserveringen gemaakt vanaf 26 september 2023:
Geen wijzigingen toegestaan voor het Eco Budget-tarief. Voor de klassen Eco Standard en Club Standard wijzigingskosten per persoon, per richting, plus prijsverschil (indien van toepassing). Voor Eco Flex en Club Flex zijn geen wijzigingskosten van toepassing, alleen tariefsverschil dient voldaan te worden (indien van toepassing). Geen restituties binnen 24 uur voor vertrek.

Geen restitutie $100 In de prijs inbegrepen $100 In de prijs inbegrepen
Annuleringskosten per ticket ?

Reserveringen gemaakt vóór 6 oktober 2022:

Annuleringskosten per ticket Eco Budget: $200 CAD, $200 US, €150, £150, ₣150

Annuleringskosten per ticket Eco Standard en Club Standard: $200 CAD, $200 US, €150, £150, ₣150

Annuleringskosten per persoon, per ticket (enkele reis of retour). Bij annulering binnen 24 uur vóór vertrek of wanneer een deel van het ticket reeds is gebruikt, wordt geen restitutie gegeven.

Gedeeltelijke annulering van het ticket: Passagiers die slechts een deel van hun ticket meer dan 24 uur voor vertrek willen annuleren, moeten hun retourticket annuleren tegen betaling van de annuleringskosten per persoonen vervolgens een enkele reis te kopen. De voorwaarden van het andere deel van de vlucht zijn van toepassing.

Reserveringen vanaf 6 oktober 2022:

Eco Standard en Club Standard: Annuleringskosten per persoon, per ticket (ongeacht enkele reis of retour). Geen restituties binnen 24 uur voor vertrek. Geen restitutie indien een deel van het ticket (vertrek of retour) is gebruikt.

Let op: voor het Eco Budget-tarief is bij annulering geen restitutie mogelijk.

Gedeeltelijke annulering van het ticket: Passagiers die slechts een deel van hun ticket meer dan 24 uur voor vertrek willen annuleren, moeten hun retourticket annuleren tegen betaling van de annuleringskosten per persoonen vervolgens een enkele reis te kopen. De voorwaarden van het andere deel van de vlucht zijn van toepassing.

Geen restitutie $200 In de prijs inbegrepen $200 In de prijs inbegrepen
Stoelkeuze ?

Reserveringen gemaakt vóór 26 september 2023:
De Standaard stoelkeuze is inbegrepen in het Eco Standard-tarief. De selectie van elk type stoel is inbegrepen in het Eco Flex-tarief (standaardstoel, zitplaats voorin de cabine, stoel in een rij van twee of een stoel met extra beenruimte, afhankelijk van beschikbaarheid). De Club Class-stoelkeuze is inbegrepen in het Club Standard- en Club Flex-tarief.

Reserveringen gemaakt vanaf 26 september 2023:
De Standaard stoelkeuze is inbegrepen in het Eco Flex-tarief. De Club Class stoelselectie is alleen inbegrepen in het Club Flex-tarief. Voor alle andere stoelselecties worden kosten in rekening gebracht.

Vanaf $27 Vanaf $27 Standaard-stoel Vanaf $27 Club-stoel
Cabine Geen specifieke voorwaarden van toepassing Economy Economy Economy Club Club
Keuzemaaltijd Geen specifieke voorwaarden van toepassing Beschikbaar tegen betaling* Beschikbaar tegen betaling* Beschikbaar tegen betaling* Exclusieve maaltijd Exclusieve maaltijd
Priorityservices op de luchthaven ?

Vertrek vóór 30 april 2024:
Voor Eco Flex-, Club Standard- en Club Flex-passagiers: priority inchecken, en bagage-afhandeling.
Club Standard- en Club Flex-passagiers hebben voorrang geen rij bij veiligheidscontroles (in de luchthavens van Montreal, Toronto, Vancouver, Manchester, London Gatwick en Glasgow).

Vertrek op of na 1 mei 2024:
Alleen voor Club Standard- en Club Flex-passagiers: Priority-services op de luchthaven: priority inchecken, voorrang geen rij bij veiligheidscontroles (in de luchthavens van Montreal, Toronto, Vancouver, Manchester, London Gatwick en Glasgow) en bagage-afhandeling.

Geen restitutie Geen restitutie Geen restitutie In de prijs inbegrepen In de prijs inbegrepen
Ingecheckte tassen ? Passagiers die vóór 28 april 2022 een vlucht tegen het Eco Flex-tarief hebben geboekt, hebben recht op twee stuks ingecheckte bagage van elk 23 kg.
Vrijdom van bagage varieert per bestemming. Raadpleeg het gedeelte Reisinformatie – Bagage van onze website voor meer details.
Beschikbaar tegen betaling 1 1 2 2

*Maaltijd inbegrepen voor vluchten van/naar Peru.


Ga naar onze Tarieven opties voor andere valuta's.

  Voorwaarden Eco Budget Eco Standard Eco Flex Club Standard Club Flex
Wijzigingskosten per richting ?

Reserveringen gemaakt vóór 6 oktober 2022:
Geen wijzigingskosten, alleen tariefsverschil dient voldaan te worden (indien van toepassing). Geen restituties binnen 24 uur voor vertrek. Houd er echter rekening mee dat als er een wijziging wordt aangebracht in de oorspronkelijke boeking, de nieuwe verkoopvoorwaarden die gelden op het moment van de wijziging van toepassing zijn.   

Reserveringen gemaakt vanaf 6 oktober 2022 en vóór 26 september 2023:
Geen wijzigingen toegestaan voor het Eco Budget-tarief. Voor de tarieven Eco Standard, Eco Flex, Club Standard en Club Flex dient alleen het tariefsverschil (indien van toepassing) voldaan te worden. Wijzigingen niet toegestaan binnen 24 uur voor vertrek. Houd er rekening mee dat voor de tarieven Eco Standard en Club Standard, als een wijziging wordt aangebracht in de oorspronkelijke boeking na 26 september 2023, de nieuwe verkoopvoorwaarden die gelden op het moment van de wijziging van toepassing zullen zijn. 

Reserveringen gemaakt vanaf 26 september 2023:
Geen wijzigingen toegestaan voor het Eco Budget-tarief. Voor de klassen Eco Standard en Club Standard wijzigingskosten per persoon, per richting, plus prijsverschil (indien van toepassing). Voor Eco Flex en Club Flex zijn geen wijzigingskosten van toepassing, alleen tariefsverschil dient voldaan te worden (indien van toepassing). Geen restituties binnen 24 uur voor vertrek.

Geen restitutie $100 In de prijs inbegrepen $100 In de prijs inbegrepen
Annuleringskosten per ticket ?

Reserveringen gemaakt vóór 6 oktober 2022:

Annuleringskosten per ticket Eco Budget: $200 CAD, $200 US, €150, £150, ₣150

Annuleringskosten per ticket Eco Standard en Club Standard: $200 CAD, $200 US, €150, £150, ₣150

Annuleringskosten per persoon, per ticket (enkele reis of retour). Bij annulering binnen 24 uur vóór vertrek of wanneer een deel van het ticket reeds is gebruikt, wordt geen restitutie gegeven.

Gedeeltelijke annulering van het ticket: Passagiers die slechts een deel van hun ticket meer dan 24 uur voor vertrek willen annuleren, moeten hun retourticket annuleren tegen betaling van de annuleringskosten per persoonen vervolgens een enkele reis te kopen. De voorwaarden van het andere deel van de vlucht zijn van toepassing.

Reserveringen vanaf 6 oktober 2022:

Eco Standard en Club Standard: Annuleringskosten per persoon, per ticket (ongeacht enkele reis of retour). Geen restituties binnen 24 uur voor vertrek. Geen restitutie indien een deel van het ticket (vertrek of retour) is gebruikt.

Let op: voor het Eco Budget-tarief is bij annulering geen restitutie mogelijk.

Gedeeltelijke annulering van het ticket: Passagiers die slechts een deel van hun ticket meer dan 24 uur voor vertrek willen annuleren, moeten hun retourticket annuleren tegen betaling van de annuleringskosten per persoonen vervolgens een enkele reis te kopen. De voorwaarden van het andere deel van de vlucht zijn van toepassing.

Geen restitutie $200 In de prijs inbegrepen $200 In de prijs inbegrepen
Stoelkeuze ?

Reserveringen gemaakt vóór 26 september 2023:
De Standaard stoelkeuze is inbegrepen in het Eco Standard-tarief. De selectie van elk type stoel is inbegrepen in het Eco Flex-tarief (standaardstoel, zitplaats voorin de cabine, stoel in een rij van twee of een stoel met extra beenruimte, afhankelijk van beschikbaarheid). De Club Class-stoelkeuze is inbegrepen in het Club Standard- en Club Flex-tarief.

Reserveringen gemaakt vanaf 26 september 2023:
De Standaard stoelkeuze is inbegrepen in het Eco Flex-tarief. De Club Class stoelselectie is alleen inbegrepen in het Club Flex-tarief. Voor alle andere stoelselecties worden kosten in rekening gebracht.

Vanaf $27 Vanaf $27 Standaard-stoel $27 Club-stoel
Cabine Geen specifieke voorwaarden van toepassing Economy Economy Economy Club Club
Keuzemaaltijd Geen specifieke voorwaarden van toepassing Beschikbaar tegen betaling Beschikbaar tegen betaling Beschikbaar tegen betaling In de prijs inbegrepen In de prijs inbegrepen
Priorityservices op de luchthaven ?

Vertrek vóór 30 april 2024:
Voor Eco Flex-, Club Standard- en Club Flex-passagiers: priority inchecken, en bagage-afhandeling.
Club Standard- en Club Flex-passagiers hebben voorrang geen rij bij veiligheidscontroles (in de luchthavens van Montreal, Toronto, Vancouver, Manchester, London Gatwick en Glasgow).

Vertrek op of na 1 mei 2024:
Alleen voor Club Standard- en Club Flex-passagiers: Priority-services op de luchthaven: priority inchecken, voorrang geen rij bij veiligheidscontroles (in de luchthavens van Montreal, Toronto, Vancouver, Manchester, London Gatwick en Glasgow) en bagage-afhandeling.

Geen restitutie Geen restitutie Geen restitutie In de prijs inbegrepen In de prijs inbegrepen
Ingecheckte tassen ? Passagiers die vóór 28 april 2022 een vlucht tegen het Eco Flex-tarief hebben geboekt, hebben recht op twee stuks ingecheckte bagage van elk 23 kg.
Vrijdom van bagage varieert per bestemming. Raadpleeg het gedeelte Reisinformatie – Bagage van onze website voor meer details.
Beschikbaar tegen betaling 1 1 2 2


Ga naar onze Tarieven opties voor andere valuta's.


De bovenstaande prijzen zijn geven alleen een indicatie en kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Prijzen berekend in de lokale valuta van de plaats van vertrek.

Het prijsverschil is het verschil tussen de verkoopprijs van het ticket op het moment van de boeking, en de prijs waarvoor ditzelfde ticket staat vermeld in de boekingssystemen van AIR TRANSAT op de datum van het verzoek tot wijziging of annulering (exclusief de eventuele promotie). De Klant ontvangt geen restitutie van AIR TRANSAT als de prijs van het ticket lager is op de datum van de wijziging of annulering. AIR TRANSAT kan het bedrag van de annulerings- en wijzigingskosten in andere valuta bepalen volgens een wisselkoers die naar eigen inzicht wordt gekozen voor de verwerking van de valutaconversie.

No-show: Indien een passagier zijn/haar vliegticket niet annuleert binnen 24 uur vóór de geplande vertrektijd en zich niet meldt voor een heenvlucht (no-show), worden de tickets van de passagier voor dit vluchtsegment als verbeurd beschouwd. Het is begrepen en overeengekomen dat het totale betaalde bedrag voor het vliegticket gelijk is aan de waarde van de schade die ontstaat doordat de verbeurde stoelen niet opnieuw kunnen worden verkocht, en dat dit bedrag door AIR TRANSAT wordt ingehouden als compensatie en schadevergoeding, en dat er dus geen restitutie zal plaatsvinden.

Daarnaast kunnen er extra kosten worden gerekend voor bepaalde verzoeken om een boeking te wijzigen. Indien van toepassing krijgt u alle gegevens met betrekking tot deze kosten, als en wanneer u een verzoek tot wijziging van uw boeking indient.

Als een reiziger geen gebruikmaakt van de vlucht, en het gekochte ticket eenmaal ongeldig is geworden en vervoer niet langer mogelijk is, kan deze een terugbetaling claimen van de afzonderlijke belastingen en toeslagen waarvan is aangegeven dat deze van toepassing zijn op het daadwerkelijk maken van de vlucht. Dit recht op terugbetaling is niet van toepassing op brandstofbelastingen en overige toeslagen van de luchtvaartmaatschappij. Het bedrag wordt uiterlijk dertig (30) dagen na de ontvangst van het verzoek tot terugbetaling gerestitueerd. Het verzoek kan op verschillende manieren worden ingediend. U kunt online een (Aanvraag voor belastingrestitutie) Wordt in een apart venster geopend doen of via een brief naar het volgende adres: Customer service, Transat Tours Canada Inc., Place du Parc, 300 Léo Pariseau Street, Suite 200, Montreal (Quebec), Canada, H2X 4C2. Deze terugbetaling kan leiden tot het in rekening brengen van een bedrag van maximaal twintig procent (20%) van de terugbetaalde som. Er worden geen kosten in rekening gebracht wanneer de aanvraag online wordt ingediend.

9. BAGAGE

Limieten: U bevestigt dat u de regels en voorschriften van AIR TRANSAT met betrekking tot het gewicht, de omvang en het aantal stuks van uw bagage hebt gelezen en geaccepteerd; zie https://www.airtransat.com/nl-NL/Reisinformatie/Bagage/Gewichten-en-afmetingen-wat-mag-mee.

Aansprakelijkheid: De bepalingen van het Verdrag van Montreal of het Verdrag van Warschau, al naargelang het geval, de toepasselijke tarieven van de luchtvervoerder en de informatie op het ticket en bij de bagagecontrole zijn van toepassing bij verlies van of schade aan bagage, en bepalen de limieten van de aansprakelijkheid van de luchtvervoerder. De bagage en eigendommen van passagiers worden te allen tijde voor risico van de eigenaar vervoerd, bewaard en gehanteerd. 

Als het eerste vluchtsegment vertrekt vanuit een Lidstaat van de Europese Unie, kunt u in artikel 15 hieronder het toepasselijke overzicht vinden van de aansprakelijkheid van AIR TRANSAT onder het Verdrag van Montreal, conform de Verordening (EG) 2027/97 van de Raad betreffende de aansprakelijkheid van luchtvervoerders bij ongevallen, gewijzigd bij Verordening (EG) 889/2002 van het Europees Parlement en de Raad.

10. VOORAF EEN STOEL KIEZEN EN/OF RUIMBAGAGE VOORUITBETALEN

Wij adviseren passagiers met een medische aandoening om contact op te nemen met onze Contact Centre op 00 800 87 26 72 83 (vaste lijn) / Nederland: +31 20 655 1739 / België: +32 2 712 0551 voor de nodige assistentie en een geschikte stoel, indien beschikbaar.

Afhankelijk van de beschikbaarheid kent AIR TRANSAT u de gekozen stoel toe, zodra u de kosten van de stoelkeuze hebt betaald. U kunt uw stoelkeuze tot 24 uur voor vertrek telefonisch wijzigen bij de Contact Centre.

Ook komt u mogelijk in aanmerking voor een vooruitbetaling van de kosten met betrekking tot uw toegestane hoeveelheid bagage. Hierop zijn bepaalde voorwaarden van toepassing. Ga naar www.airtransat.com voor meer informatie over de kosten en voorwaarden met betrekking tot de toegestane hoeveelheid ruimbagage voor uw bestemming.

AIR TRANSAT biedt geen restitutie aan van kosten voor ruimbagage die al vooruit zijn betaald, noch als u uw stoelkeuze voor vertrek annuleert.

Om veiligheidsredenen moeten passagiers die met baby's reizen ook voor hun stoelkeuze contact opnemen met de Contact Centre. Voor hen zijn namelijk uitsluitend een aantal specifieke stoelen beschikbaar.

Passagiers die gebruik willen maken van stoelen bij nooduitgangen mogen niet zwanger zijn en moeten gezond en mobiel zijn, in staat zijn te assisteren, minimaal 16 jaar oud zijn en vloeiend Engels en/of Frans spreken. Er kunnen tijdens het inchecken of aan boord andere stoelen worden toegewezen als passagiers niet aan deze criteria voldoen. Als u of leden van uw reisgezelschap een andere stoel krijgen toegewezen omdat er niet aan de genoemde standaardveiligheidscriteria wordt voldaan, krijgt u geen restitutie aangeboden.

Het kan om operationele redenen noodzakelijk zijn een ander toesteltype in te zetten voor uw vlucht. Wij proberen dan op het vervangende toestel aan uw stoelkeuze te voldoen. Dit kunnen we echter niet garanderen. Als dit niet lukt, biedt AIR TRANSAT u een gelijkwaardige stoel aan. Als wij u geen gelijkwaardige stoel kunnen aanbieden, nemen wij contact met u op om uw stoelvoorkeur te bespreken. Als wij er toch niet in slagen om u een gelijkwaardige stoel toe te wijzen, hebt u mogelijk recht op restitutie. U moet dan binnen 30 dagen na de datum van uw terugvlucht een restitutieverzoek indienen en een kopie van uw instapkaart en uw contactgegevens meesturen, zodat wij uw verzoek kunnen verwerken. Verzoeken die na deze periode of zonder de vereiste informatie worden ingediend, worden niet in behandeling genomen. De aansprakelijkheid van AIR TRANSAT blijft beperkt tot restitutie van de kosten van de stoelkeuze vooraf.

Uw stoelkeuze vooraf blijft tot 75 minuten vóór vertrek behouden. Op dat moment kan uw stoelkeuze vooraf zonder restitutie worden gewijzigd. Als u omboekt naar een andere vlucht, kunt u de betalingen voor uw stoelkeuze vooraf meenemen.

11. VOORDELEN VAN OPTION PLUS

Het Option Plus-pakket omvat de volgende voordelen:

1. Stoelkeuze in Eco Class (zie de ´Voorwaarden voor stoelkeuze vooraf´);
2. Voorrang bij het inchecken via een speciale balie;
3. Gratis extra bagage inchecken*;
4. Voorrang bij de bagageaflevering;
5. Voorrang bij de veiligheidscontroles (Montreal, Ottawa en Vancouver);
6. Voorrang bij het instappen;
7. Speciale voordelen aan boord. U krijgt:
   a) een comfort kit;
   b) een headset van natuurlijk hout;
   c) een alcoholisch drankje tijdens barservice;
   d) een biertje of een fles wijn (200 ml) bij uw maaltijd (trans-Atlantische vluchten);
   d) een snack.

Extra informatie
- De voordelen onder punt 2, 4, 5 en 6 gelden ook voor meereizende kinderen tot 12 jaar.
- Option Plus is niet restitueerbaar. Sommige luchthavenservices zijn mogelijk niet beschikbaar vanwege beperkte faciliteiten.
- Als u een aansluitende vlucht hebt tussen twee steden, wordt de Option Plus-service alleen tijdens het langste vluchtsegment aangeboden.

*Met uitzondering van vluchten van/naar Haïti.

Ga voor meer informatie over de voordelen van Option Plus naar onze website.

12. GEVAARLIJKE PRODUCTEN

Reizigers die vanuit Canada vertrekken, worden geadviseerd om vooraf op de website Transport Canada de lijst met gevaarlijke goederen te raadplegen die u tijdens een vlucht mag meenemen, op uw persoon of in uw bagage of handbagage.

Reizigers die vanuit een ander land dan Canada vertrekken, worden geadviseerd om bij de betreffende luchthaven of overheid te informeren naar de geldende beperkingen met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke goederen.

Onverminderd het voorafgaande:

a. kunnen reizigers die vertrekken vanuit een lidstaat van de Europese Unie een lijst van verboden goederen (goedgekeurd in Verordening (EG) 820/2008 van de Commissie van 8 augustus 2008) raadplegen op de website Toegang tot het recht van de Europese Unie.

b. kunnen reizigers die vertrekken vanuit de Verenigde Staten een lijst van verboden goederen vinden op de website van de TSA (de Amerikaanse dienst voor vervoersveiligheid).

13. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE KLANT

Gezondheid: Als uw fysieke toestand dit vereist, moet u ervoor zorgen dat u te allen tijde alle vereiste medicijnen in toereikende hoeveelheden bij u hebt in uw handbagage. U dient ook vóór uw vertrek bevoegde medische autoriteiten te raadplegen over preventieve medische voorzieningen die u kunt meenemen naar de landen die u gaat bezoeken.

Besmettelijke ziektes: Elke passagier die symptomen van een besmettelijke ziekte vertoont kan de toegang tot het vliegtuig ontzegd worden. De piloot neemt deze beslissing na overleg met het medisch grondpersoneel of met de medische service MedLink.
Een besmettelijke ziekte wordt vermoed wanneer een passagier last heeft van een of meerdere van de volgende signalen en symptomen:

 • Aanhoudend hoesten
 • Frequent niezen
 • Verslechterde ademhaling
 • Aanhoudende diarree
 • Aanhoudend overgeven
 • Uitslag
 • Abnormaal bloeden
 • Verminderde mentale capaciteit
 • Er ziek uitzien

Als een van deze symptomen gepaard gaan met koorts (38°C of hoger), dan is de kans groter dat de passagier een besmettelijke ziekte heeft.
Om te voorkomen dat de toegang tot het vliegtuig ontzegd wordt, moet elke passagier die symptomen van een besmettelijke ziekte vertoont op verzoek een medisch certificaat kunnen tonen, waarin verklaard wordt dat de passagier in kwestie niet besmettelijk is en dat hij/zij kan vliegen zonder de gezondheid van andere passagiers of crewleden in gevaar te brengen.

Zwangerschap: een medische verklaring met de vermoedelijke bevallingsdatum en toestemming om te reizen is vereist. De vervoerder kan de toegang weigeren aan zwangere passagiers, indien de vliegreis een risico oplevert voor henzelf of hun ongeboren kinderen. Raadpleeg voor meer informatie de rubriek Reisinformatie op de Website.

14. PRIVACY

AIR TRANSAT kan uw persoonlijke gegevens delen met de groep bedrijven onder het beheer van het gezamenlijke moederbedrijf, Transat A.T. Inc., voor de doeleinden die staan vermeld in ons privacybeleid.

Voor een vlotte afhandeling van uw geplande reis kan het nodig zijn dat wij uw persoonlijke gegevens delen met derden, zoals luchthavenautoriteiten, douane- immigratieautoriteiten, overheidsinstanties en reisagenten die betrokken zijn bij uw geplande reis. We kunnen uw persoonlijke gegevens ook delen met derden die diensten leveren aan u of aan AIR TRANSAT, zoals hotels en autoverhuurbedrijven (voor eventuele reserveringen), bedrijven die assisteren op de luchthaven of bij het vervoer, of andere externe leveranciers. We verkopen geen persoonlijke gegevens aan derden, en we geven derden die niet behoren bij de groep van Transat A.T. Inc. alleen toestemming om u marketinginformatie te sturen indien wij daarvoor uw toestemming hebben.

U geeft AIR TRANSAT toestemming om, voor de hierboven genoemde doeleinden, uw persoonlijke gegevens te bewaren, te gebruiken en te verzenden binnen de groep bedrijven onder het beheer van het moederbedrijf, Transat A.T. Inc., en naar autoriteiten en overheidsinstanties of naar de leveranciers van de hierboven vermelde services. U verklaart hierbij dat u het privacybeleid hebt gelezen en geaccepteerd; zie https://www.airtransat.com/nl-NL/juridische-kennisgeving/Privacybeleid.

Alleen Frankrijk:
Op grond van artikel L 237 -6 van de Code de sécurité intérieure (de Franse binnenlandse-veiligheidscode) dient u ervan op de hoogte te zijn dat luchtvaartmaatschappijen gegevens die worden verzameld over het reserveren, inchecken en boarden van hun passagiers (API/PNR), kunnen verzenden naar Franse overheidsdiensten voor de doeleinden en onder de voorwaarden die zijn opgetekend in verordening nr. 2014-1095 d.d. 26/09/2014.

15. AANSPRAKELIJKHEID

AIR TRANSAT is niet aansprakelijk tegenover u, in contract of anderszins, voor eventuele directe, indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade die is ontstaan door uw gebruik van de Website of door informatie die is verkregen of een boeking die is gedaan via deze Website.

AIR TRANSAT kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor daden of nalatigheden van een externe leverancier.

De aansprakelijkheid van AIR TRANSAT is onderworpen aan het Verdrag van Montreal en het Verdrag van Warschau, zoals van toepassing.

De volgende punten zijn een specifieke samenvatting van de aansprakelijkheid van AIR TRANSAT:
 • Schadeloosstelling bij overlijden of letsel

  Er is geen financiële grens aan de aansprakelijkheid voor letsel of overlijden van de passagier. Voor schade tot 113.100 speciale trekkingsrechten (SDR) (ongeveer 128.935 Euro) kan AIR TRANSAT vorderingen tot schadeloosstelling niet betwisten. Boven dat bedrag kan AIR TRANSAT zich tegen een vordering verzetten als ze het bewijs kan leveren dat de schade niet te wijten was aan nalatigheid of een andere onrechtmatige handeling of verzuim van AIR TRANSAT of diens werknemers, of dat deze schade uitsluitend voortvloeit uit de nalatigheid of uit een andere onrechtmatige handeling of verzuim van een derde.
 • Vertraging van passagiers

  In geval van vertraging van de vlucht is AIR TRANSAT aansprakelijk voor schade, tenzij zij alle maatregelen heeft genomen die redelijkerwijs gevergd konden worden om de schade te voorkomen of tenzij het onmogelijk was om dergelijke maatregelen te nemen. De aansprakelijkheid voor vertraging van passagiers is beperkt tot 4694 SDR (ongeveer 5351 Euro).
 • Vertraging van bagage

  In geval van vertraging van de vlucht is AIR TRANSAT aansprakelijk voor schade, tenzij zij alle redelijke maatregelen heeft genomen om de schade te voorkomen of tenzij het onmogelijk was om dergelijke maatregelen te nemen. De aansprakelijkheid voor vertraging van bagage is beperkt tot 1131 SDR (ongeveer 1244 Euro).
 • Vernietiging, verlies of beschadiging van bagage

  AIR TRANSAT is aansprakelijk voor vernietiging, verlies of beschadiging van bagage tot een bedrag van 1131 SDR (ongeveer 1244 Euro). Wanneer het aangegeven bagage betreft, is AIR TRANSAT ook aansprakelijk indien zij niet in gebreke is gebleven, tenzij de bagage al beschadigd was. Wanneer het niet-aangegeven bagage betreft, is AIR TRANSAT alleen aansprakelijk indien zij in gebreke is gebleven.
 • Hogere limiet voor bagage

  Er kan een hogere aansprakelijkheidslimiet gelden indien de passagier voordat hij aan boord is gegaan, een speciale verklaring heeft afgelegd en een aanvullende vergoeding heeft betaald.
 • Klachten over bagage

  Als de bagage beschadigd, vertraagd, vermist of vernietigd is, moet de passagier zo spoedig mogelijk een schriftelijke klacht indienen bij AIR TRANSAT. In geval van beschadiging van aangegeven bagage moet de passagier binnen 7 dagen een schriftelijke klacht indienen en in het geval van vertraging binnen 21 dagen, in beide gevallen vanaf de datum waarop de bagage tot zijn/haar beschikking is gesteld.
 • Aansprakelijkheid van contractuele en feitelijke vervoerders

  Als de luchtvervoerder die de vlucht feitelijk uitvoert niet de contractuele vervoerder is, heeft de passagier het recht om bij elk van beiden een klacht of een schadeclaim in te dienen. Als de naam of code van een luchtvervoerder op het ticket staat vermeld, is dat bedrijf de contractuele vervoerder.
 • Termijn voor gerechtelijke procedure

  Een gerechtelijke procedure tot het verkrijgen van schadeloosstelling moet worden gestart binnen twee jaar na het tijdstip van aankomst van het vliegtuig, of vanaf de datum waarop het vliegtuig had moeten aankomen.

16. WETGEVING

Deze voorwaarden zullen worden uitgevoerd en beheerst volgens de wetten van het land waarin de gatewaystad zich bevindt.

Nietigheid of niet-uitvoerbaarheid van een bepaling in deze overeenkomst heeft geen nadelige invloed op de geldigheid of uitvoerbaarheid van de overige bepalingen, die volledig geldig en van kracht blijven.

17- ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION (only applicable for the UK)

An Online Dispute Resolution (ODR) platform has been set up by the European Commission : http://ec.europa.eu/consumers/odr/ which provides easy access to alternative dispute resolution (ADR). Please note that AIR TRANSAT is not currently subscribed to an approved Alternative Dispute Resolution (ADR) scheme therefore neither the ODR platform nor any approved ADR providers will be able to accept your complaint.

You can log your complaint with CAA's Passenger Advice and Complaints Team (PACT) by completing the online complaint form via the CAA website: www.caa.co.uk/passengercomplaints. Under the subtitle 'How the CAA can help' you will need to click on the link 'Refer your complaint to us'. You can then access the CAA's consumer portal where you can submit your complaint to PACT.

19- ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION (only applicable for France) - Alleen beschikbaar in het Engels

Pursuant to Article R 616-1 of the French Consumer Code, we inform you that we are members of the Association des Médiateurs Européens, an association of accredited consumer mediators. In the event of a dispute, an amicable solution is best suitable. In the absence of an amicable agreement, if you wish to submit any dispute to this association for a mediation at our expense, you may contact them within one year of the written complaint previously sent to us.

The referral to the consumer mediator must be made :

 • either by filling in the form provided for this purpose on the AME CONSO website: www.mediationconso-ame.com
 • or by post addressed to AME CONSO, 11 Place Dauphine - 75001 PARIS.

19. CONTACT

Indien u uw boeking wilt annuleren of wijzigen of indien u vragen hebt over uw boeking of over onze Website en services, kunt u contact opnemen met onze Klantenservice o 00 800 87 26 72 83 (vaste lijn) / Nederland: +31 20 655 1739 / België: +32 2 712 0551 of gelieve het overeenkomstige elektronische formulier  Wordt in een apart venster geopend in te vullen.

Transat Tours Canada Inc., Place du Parc, 300 Léo Pariseau Street, Suite 200, Montreal (Quebec), Canada, H2X 4C2

Was deze pagina nuttig? Aanmelden is niet vereist.

Klik om ´ja´ te stemmen.

Klik om ´nee´ te stemmen.

10 4
Reden: