Door deze site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met de gebruikte cookies, bijvoorbeeld om uw surfervaring te verbeteren en de inhoud van de website te personaliseren. Raadpleeg ons cookiebeleid voor meer informatie en/of om uw huidige cookie-instellingen te wijzigen. 

Privacybeleid

Lees ons privacybeleid door en ontdek hoe Air Transat uw persoonsgegevens beschermt.

Ons privacybeleid

Transat verbindt zich ertoe om uw privacy te respecteren en uw persoonsgegevens te beschermen

Transat A.T. Inc. en haar gelieerde ondernemingen (hierna "Transat ") verbinden zich ertoe uw privacy te beschermen. Als touroperator, distributeur van reisdiensten en luchtvaartmaatschappij hechten we bijzonder veel belang aan de bescherming van de persoonlijke gegevens die u met ons deelt en wij streven ernaar uw vertrouwen in dit verband te behouden.

Wanneer u met Transat reist, moeten we enkele van uw persoonsgegevens verzamelen, zoals uw naam, e-mailadres, paspoortnummer en betalingsgegevens. Deze gegevens worden gebruikt om bijvoorbeeld uw boeking te verwerken, u de best mogelijke klantervaring te bieden en uw veiligheid te waarborgen. Sommige van deze gegevens worden verstrekt aan vertrouwde partners van Transat, zoals hotels en grondpersoneel op de luchthaven, om ervoor te zorgen dat uw bagage veilig aankomt op uw bestemming. We zijn ook verplicht om enkele van uw gegevens te verstrekken aan douane- en luchthavenautoriteiten vanuit veiligheidsoverwegingen.

In dit privacybeleid (hierna het "Beleid") leggen we uit hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en beschermen. Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die we over u verwerken wanneer u met ons reist, onze services aanschaft of gebruikt, onze websites bezoekt, onze mobiele apps gebruikt of anderszins contact met ons heeft. Dit Beleid is ontwikkeld om te voldoen aan de huidige voorwaarden van de privacywetgeving.

Raadpleeg het gedeelte “Contactinformatie” als u vragen, opmerkingen of verzoeken over het privacybeleid of uw persoonsgegevens hebt.

U vindt ons volledige privacybeleid hieronder.

Volledig privacybeleid

Ons beleid

We hebben interne beleidsnormen en procedures ontwikkeld en doorgevoerd die tot doel hebben de persoonlijke gegevens die we in ons bezit hebben op een adequate manier te beschermen. Deze worden door ons regelmatig gecontroleerd.

We brengen onze werknemers het belang van de bescherming van persoonlijke gegevens bij door hen trainingen over dit onderwerp te geven.

We nemen redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat onze agenten, opdrachtnemers, vertegenwoordigers en andere externe organisaties zich aan de bepalingen van de geldende privacywetgeving houden (bijvoorbeeld dienstverleners op luchthavens, touroperators, hoteloperators, administratieve dienstverleners, bedrijven die gegevens verwerken en opslaan en betalingsverwerkers).

We hebben een speciale groep medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de bescherming van persoonsgegevens, en hebben een Data Protection Officer benoemd voor privacykwesties.

Wat is de reikwijdte van dit Beleid en de verantwoordelijke voor gegevensverwerking?

De bepalingen van dit Beleid zijn van toepassing op alle persoonlijke gegevens die worden verzameld en verwerkt door Transat in het kader van zijn activiteiten, tenzij anderszins wordt vermeld wanneer deze persoonsgegevens worden verzameld.

De verantwoordelijke voor de verzameling en/of verwerking van uw persoonsgegevens is Transat Tours Canada Inc, een gelieerde onderneming van Transat A.T. Inc.:

Transat Tours Canada inc.
300, Léo-Pariseau, Suite 600
Montréal, Québec, H2X 4C2

Bij rechtstreekse transacties met onze luchtvaartmaatschappij is de verantwoordelijke voor gegevensverwerking echter Air Transat A.T. Inc., een gelieerde onderneming van Transat A.T. Inc.:

Air Transat A.T. inc.
5959, Côte-vertu
Saint-Laurent, Québec, H4S 2E6

De vertegenwoordiger van de verantwoordelijke voor gegevensverwerking in de Europese Unie is:

Air Consultants France
13 Avenue du Général Leclerc
94700 Maisons Alfort, Frankrijk

Als bepaalde websites van Transat u doorverwijzen naar andere websites die door derden worden beheerd, vallen de gegevens die door deze derden worden verzameld op deze andere websites, niet onder dit Beleid wanneer de gegevens niet worden gebruikt door Transat. We adviseren u derhalve om het privacybeleid van deze websites te beoordelen voordat u uw persoonsgegevens aan derden verstrekt.

Wat valt er onder persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u wordt of kunt worden geïdentificeerd. Uw persoonsgegevens kunnen bijvoorbeeld bestaan uit uw naam, uw contactgegevens, informatie over uw reisschema (zoals uw boekingsreferentienummer) of informatie over hoe u onze website en mobiele app gebruikt of hoe u contact met ons heeft.

Deze gegevens kunnen worden verzameld tijdens uw interactie met ons, bijvoorbeeld wanneer u onze website bezoekt, een boeking uitvoert, ons belt of ons een e-mail stuurt, een enquête invult, meedoet aan een wedstrijd of trekking of u registreert voor een loyaliteitsprogramma dat door Transat of namens Transat is georganiseerd. Ze kunnen ook worden verzameld door een van onze leveranciers die namens ons of een van onze leveranciers of partners diensten aan u levert, bijvoorbeeld wanneer u via een reisbureau boekt.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

We kunnen de volgende categorieën persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

Identificatie

Uw naam, geboortedatum, geslacht, nationaliteit en paspoortnummer. Als minderjarige kinderen zijn inbegrepen in de boeking, verzamelen we hun identificatiegegevens.

Contactinformatie

Uw telefoonnummer, woonadres en e-mailadres. Als u boekt via een reisbureau, kan dit ervoor kiezen om uw contactgegevens niet aan ons te verstrekken.

Boekingsdetails

Tijdens het boekingsproces verzamelen we gegevens over uw boeking, zoals uw reisdatum, vluchtreserveringen, hotelreserveringen, betalingsgegevens en ondersteunende diensten, zoals Option Plus, upgrades en extra bagage.

Reisdetails

Wanneer u met ons reist, verzamelen en verwerken we gegevens in verband met uw reis, zoals uw reisschema, incheckgegevens, elektronische instapkaart, medische behoeften, speciale dieetvereisten en extra ondersteuning of voorkeuren.

Lidmaatschap van speciale programma's

Als u uw kind van 2 tot 11 jaar registreert voor ons Kids Club-programma, verzamelen we de naam, de geboortedatum en het geslacht van uw kind alsmede uw naam en e-mailadres als de ouder of wettelijk voogd.

Interacties

Wanneer u via e-mail, online of via sociale media met ons communiceert, slaan we uw communicatie en elke relevante bijlage op, zoals foto's en/of video's. Wanneer u per telefoon contact opneemt met bijvoorbeeld onze reserveringsafdeling of klantenservice, kunnen we uw telefoongesprekken registreren voor trainingsdoeleinden of om fraude te voorkomen. We verzamelen ook uw vragen of klachten.

Eerdere boekingen bij Air Transat

We verzamelen gegevens over diensten die we in het verleden aan u hebben geleverd, zoals eerdere reisboekingen (vluchten en dergelijke), interacties, zoekgeraakte bagage en feedback van klanten.

Gebruik van onze websites en mobiele app

Wanneer u navigeert op een van onze websites, onze mobiele app gebruikt of u abonneert op onze nieuwsbrief, kunnen we uw IP-adres, browsertype, besturingssystemen, verwijzende website, voorkeurstaal, surfgedrag, Universally Unique Identifier ("UUID") en app-gebruik verzamelen.

We kunnen ook uw locatiegegevens ontvangen.

Raadpleeg het gedeelte “Hoe gebruiken we cookies en trackingtechnologieën?” voor aanvullende informatie over ons gebruik van cookies en trackinggegevens.

Sociale media

We verzamelen gegevens die u tijdens wedstrijden invoert, of opmerkingen die u deelt op onze platforms voor sociale media. Afhankelijk van uw instellingen voor sociale netwerken kunnen we gegevens ontvangen van de leverancier van uw sociale netwerk.

Gevoelige persoonsgegevens

Wanneer we diensten aan je leveren, kunnen we persoonsgegevens verzamelen die als gevoelig wordt beschouwd omdat hiermee uw etnische herkomst, fysieke of mentale gezondheid, religieuze overtuigingen, of veroordelingen of misdrijven.

Als u speciale medische hulp nodig hebt gedurende een vlucht, kan hiermee informatie over uw gezondheid bekend worden (zoals de behoefte aan een rolstoel of zuurstof). Bovendien kunnen uw religieuze overtuigingen bekend worden wanneer u een speciale maaltijd aanvraagt of ons wijst op andere voedingsvereisten. Evenzo kunnen uw reisdocumentgegevens informatie bevatten waarmee uw etnische herkomst wordt onthuld.

Wanneer u gevoelige persoonsgegevens verstrekt, dient u expliciet toestemming te verlenen voor de verwerking van deze gegevens. Deze gevoelige gegevens worden alleen gebruikt zodat we aangevraagde speciale diensten kunnen verlenen en onze verplichtingen volledig kunnen nakomen.

Boekingen door derden

Er is sprake van een boeking door derden wanneer een familielid, vriend, reisbureaumedewerker of andere persoon ("Derde partij") een boeking namens u verricht. Deze Derden verstrekken ons noodzakelijkerwijs dezelfde persoonsgegevens die we rechtstreeks van u zouden verzamelen om uw boeking te voltooien. In dergelijke gevallen hebben de Derden ervoor gezorgd dat u op de hoogte bent van de inhoud van dit privacybeleid en dat u ermee instemt dat uw persoonsgegevens aan ons worden verstrekt.

Hoe gebruiken we uw persoonsgegevens?

We gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

De levering van onze services aan u

We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om uw boeking te verwerken en beheren en om uw reisboeking en aankopen af te handelen. Voorbeeld:

 • Om u te identificeren zodat uw ticket kan worden afgegeven;
 • Om u te identificeren wanneer u onze diensten op de luchthaven gebruikt, bijvoorbeeld wanneer u incheckt bij onze balies of selfservicekiosken;
 • Om ervoor te zorgen dat u opgegeven medische aandacht of dieetvereisten ontvangt;
 • Om onze vliegtuigbemanning en andere leden van ons team te laten weten dat u Option Plus en dergelijke hebt aangeschaft; en

In geval van niet-naleving, bezwaar of beperking om benodigde gegevens voor de levering van onze diensten te verwerken of wissen of als u uw eerder aan ons verstrekte toestemming voor de verzameling en het gebruik van uw gevoelige persoonsgegevens beperkt of intrekt, zijn we mogelijk niet in staat om sommige of alle diensten aan u leveren. In dergelijke gevallen kunnen annuleringskosten van toepassing zijn.

Communicatie met en informatieverstrekking aan u

Mogelijk moeten we per e-mail en/of telefoon contact met u opnemen om administratieve of operationele redenen, bijvoorbeeld om u een bevestiging van uw boekingen en uw betalingen te sturen, u te informeren over uw reisschema, u op de hoogte te stellen wanneer u kunt inchecken of u te wijzen op een verstoring of wijziging van uw vluchten. Als u onze mobiele app gebruikt, sturen we u ook app-berichten voor deze doeleinden als u hiervoor toestemming hebt gegeven.

We gebruiken uw contactinformatie ook voor commerciële doeleinden en om u marketingberichten te sturen als u ermee hebt ingestemd om dergelijke berichten te ontvangen.

We vinden uw mening erg belangrijk, dus we kunnen uw feedback vragen via e-mail, sociale media of enquêtes.

We gebruiken de met ons uitgewisselde berichten de door u verstrekte feedback om onze relatie met u als onze klant te beheren en om onze dienen en ervaringen voor klanten te verbeteren.

Personalisatie en verbetering van uw klantervaring

We kunnen de door u uitgewisselde communicatie en informatie over uw gebruik van onze websites benutten om onze producten en diensten te verbeteren en om ervoor te zorgen dat u relevante advertenties en berichten van ons ontvangt.

Verbetering van uw winkelervaring op onze websites

We kunnen persoonsgegevens over uw gebruik van onze websites gebruiken via cookies en andere technologieën en mobiele apps om:

 • uw gebruik van onze websites te volgen en te analyseren zodat we de relevantie van onze webcontent kunnen verbeteren en inzicht krijgen in wat relevant is voor u;
 • de effectiviteit van onze advertenties en promoties te meten en de relevantie hiervan te verbeteren;
 • markt-, product- of verkooponderzoeken en -analysen uit te voeren om onze producten en diensten te verbeteren;
 • onze aan u gerichte marketingberichten aan te passen als u ermee hebt ingestemd om dergelijke berichten te ontvangen;
 • campagnes voor relatiemarketing en retargeting uit te voeren met behulp van sociale media en andere advertentiepartners;
 • contact met u op te nemen met meer informatie over een product of dienst als u ermee hebt ingestemd om dergelijke berichten te ontvangen.

Wat is onze juridische grondslag voor de verwerking van uw gegevens?

De juridische grondslag voor de verwerking van uw gegevens is afhankelijk van de reden of redenen waarom uw gegevens zijn verzameld. We verwerken uw persoonsgegevens alleen wanneer we hiervoor een juridische grondslag hebben. Volgens de privacywetgeving kan de verwerking van uw gegevens zijn berust op de volgende de juridische grondslag:

 • Voor de verwerking van uw boeking, de uitvoering van uw reisboeking en anderszins de uitvoering van ons contract met u;
 • Voor naleving van een wettelijke verplichting;
 • Omdat u ermee hebt ingestemd dat Transat uw gegevens gebruikt voor een bepaald doeleinde;
 • Omdat het in het legitieme belang van Transat is om uw persoonsgegevens te gebruiken, met name om onze producten en diensten uit te breiden en verbeteren, onze aanbiedingen te personaliseren, nieuwe producten te ontwikkelen en fraude te voorkomen.

Hoe bewaren we uw persoonsgegevens?

We bewaren uw gegevens alleen zolang dit redelijkerwijs nodig is voor het doeleinde waarvoor ze worden verwerkt overeenkomstig dit privacybeleid of om de wetgeving na te leven.

Uw persoonsgegevens in verband met een boeking blijft behouden om uw specifieke reisboeking uit te voeren. Naderhand bewaren we de gegevens gedurende een bepaalde periode zodat we eventuele klanten, vragen, zorgen of juridische procedures in verband met de boeking kunnen afhandelen of hierop kunnen reageren.

We beoordelen actief de gegevens in ons bezit en verwijderen deze op een veilige manier of maken deze anoniem wanneer we geen juridische, zakelijke of klantgerelateerde noodzaak meer hebben om de gegevens te bewaren.

Hoe houden we uw persoonsgegevens veilig?

Wij hebben een combinatie van fysieke, organisatorische en technologische maatregelen doorgevoerd om de vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens die we in ons bezit hebben te waarborgen, om dergelijke informatie te beschermen tegen verlies of diefstal en om elke ongeautoriseerde vorm van toegang, verzending, reproductie, gebruik of wijziging te voorkomen.

We gebruiken geavanceerde SSL-versleuteling (Secure Sockets Layer) voor de verzending van persoonsgegevens op onze websites, bijvoorbeeld wanneer u online per creditcard betaalt. U kunt deze beveiliging controleren aan de hand van het hangslotpictogram in veel browsers. SSL maakt een veilige verbinding tussen uw webbrowser en onze webserver mogelijk via een privé- (of geheime) sleutel waarmee de gegevens worden gecodeerd.

Wanneer we persoonlijke gegevens delen met derden, nemen we passende veiligheidsmaatregelen om ervoor te zorgen dat dergelijke derden aan de garanties en regels voldoen die zijn vastgelegd in dit privacybeleid. Bovendien vereisen we dat derde leveranciers die persoonsgegevens van onze klanten verwerken, om zich te houden aan de wetgeving inzake gegevensbescherming in verband met de diensten die ze leveren.

Als u in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte ("EER") woont, kunnen uw persoonsgegevens worden geopend of verwerkt buiten de EER door Transat, waarvan servers zich bevinden in Canada, en/of door een van onze vertrouwde derde dienstverleners. Tenzij zoals bepaald in artikel 49 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679, vereisen we dat afdoende bescherming wordt geboden overeenkomstig de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming wanneer uw persoonsgegevens worden overgedragen naar een land buiten de EER.

In dit verband verklaren we dat: (i) Canada door de Europese Commissie is aangemerkt als een land waar gegevens afdoende worden beschermd, zoals Nieuw-Zeeland, Argentinië, Zwitserland en Israël; (ii) met betrekking tot de overdracht van gegevens naar de Verenigde Staten uw persoonsgegevens alleen worden overgedragen naar derden die hebben gewaarborgd dat uw persoonsgegevens veilig worden verwerkt overeenkomstig het Privacy Shield, dat door de Europese Commissie is aangemerkt als afdoende beschermingsniveau; raadpleeg de website www.privacyshield.gov voor meer informatie; (iii) we voor andere landen hebben vastgesteld dat de ontvangers van uw persoonsgegevens passende veiligheidsmaatregelen hebben getroffen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens adequaat worden beschermd, volledig in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming.

Aan wie verstrekken we uw gegevens?

Teneinde ervoor te zorgen dat we u de aangevraagde producten en diensten kunnen leveren, moeten we mogelijk uw persoonsgegevens openbaar maken aan derde partijen, waaronder:

 • toezichthouders en instellingen voor ordehandhaving, zoals immigratie, douane, luchthavenautoriteiten en grensbewaking voor naleving van de wetgeving en voor de beveiliging van onze klanten, passagiers en medewerkers;
 • Volgens de toepasselijke wetgeving mogen reserverings-, incheck- en instapgegevens verzameld van passagiers (PNR/API) worden overgedragen naar nationale openbare diensten en bevoegde instanties van een bepaald land (waaronder, indien van toepassing, Frankrijk, overeenkomstig artikel L232-7 van de Franse interne veiligheidscode en onder de voorwaarden zoals bepaald in het Decreet nr. 2014-1095 van 26/09/2014);
 • dienstverleners, zoals reserveringsagenten, cateringmedewerkers, reisdienstenleveranciers, expediteurs, autoverhuurders, hoteloperators en grondpersoneel op de luchthaven die diensten verlenen om uw reis en uw overige verzoeken mogelijk te maken;
 • andere passagiers die op uw boeking zijn vermeld als onderdeel van de online-incheckprocedure;
 • leveranciers van technologiediensten waarvan we mogelijk systemen gebruiken om met name uw boeking en reis te verwerken, uw klantervaring te verbeteren, klantenquêtes uit te voeren of u gepersonaliseerde marketingberichten namens ons te sturen;
 • leveranciers van forensische en onderzoeksdiensten voor het onderzoeken van een gegevenslek of -incident;
 • gelieerde ondernemingen van Transat in het kader van de verstrekking van de reisdiensten.

Hoe gebruiken we cookies en trackingtechnologieën?

Teneinde de kwaliteit van de services die op de website en in de mobiele app van Transat worden aangeboden voortdurend te verbeteren en beter aan uw verwachtingen te kunnen voldoen, kan Transat cookies gebruiken. Dit zijn tekstbestanden die worden gebruikt om uw apparaat te identificeren wanneer u verbinding maakt met een van onze services.

Door de website, mobiele site of mobiele applicaties van Transat te openen en te blijven gebruiken nadat u via een melding bent gewezen op ons cookiebeleid, verklaart u dat u de weergegeven informatie hebt gelezen over het doel van de processen die via elektronische transmissie toegang krijgen tot reeds op uw apparaat (elektronische communicatieterminal) opgeslagen informatie of die informatie op een dergelijk apparaat vastleggen (cookies). Bovendien bevestigt u dat u op de hoogte bent van de middelen waarover u beschikt om een dergelijk proces te weigeren. U erkent dat de geschikte configuratie van uw webbrowser inhoudt dat u de implementatie en het gebruik van cookies accepteert.

Onze website gebruikt cookies/advertentie-id's voor reclamedoeleinden. Hiermee kunnen we onze advertenties weergeven aan bezoekers die geïnteresseerd zijn in onze producten op partnerwebsites, apps en in e-mails.

Re-targetingtechnologieën gebruiken uw cookies of advertentie-id's en geven advertenties weer gebaseerd op uw surfgedrag in het verleden.

Raadpleeg ons “Cookiebeleid” voor aanvullende informatie over ons gebruik van cookies en trackinggegevens.

Uw rechten inzake uw persoonsgegevens

Aangezien we verplicht zijn om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de verwerkte persoonsgegevens te waarborgen, dient u twee geldige identificatie-elementen te verstrekken ter ondersteuning van elk verzoek dat u indient uit hoofde van de onderstaande rechten.

Uw recht om uw persoonsgegevens te bekijken en te corrigeren. U hebt ook het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken. De toegang tot de persoonlijke gegevens in uw dossier en de wijziging van deze persoonlijke gegevens zijn kosteloos.

Juistheid en correctie van uw persoonsgegevens

We doen er alles aan om de persoonsgegevens die in ons bezit zijn accuraat, compleet en up-to-date te houden. U bent echter in de beste positie om ons snel op de hoogte te stellen van veranderingen in uw persoonsgegevens.

U kunt op elk gewenst moment een verzoek indienen om de vereiste correcties door te voeren in de persoonsgegevens die we van u in ons bezit hebben. We verzenden de gewijzigde gegevens naar de externe partijen die toegang tot uw persoonsgegevens hebben voor zover dit van toepassing is.

Intrekking van toestemming voor verwerking van persoonsgegevens

Wanneer we uw gegevens hebben verwerkt op basis van de eerder door u verleende toestemming, kunt u deze toestemming op elk gewenst moment intrekken.

Rechten van EER-ingezetenen inzake gegevensportabiliteit, bezwaar, beperking van verwerking, en verwijdering

Naast de bovenstaande rechten hebt u als ingezetene van een lidstaat van de EER het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen, de verwerking ervan te beperken, bezwaar te maken tegen juridische gronden voor de verwerking, en gegevensportabiliteit te verkrijgen in gevallen die zijn beschreven in de Europese Algemene Verordening Gegevensverwerking 2016/679 ("AVG"). Toch kan er na kennisgeving van ons een kleine vergoeding worden gevraagd om de kosten van de verwerking van dergelijke verzoeken (bijvoorbeeld de kosten van fotokopieën) te dekken.

U kunt ook een klacht indienen bij de bevoegde toezichthouder om uw rechten af te dwingen.

Als u bovendien in Frankrijk woont, hebt u het wettelijke recht om in het algemeen of specifiek aan te geven hoe uw persoonsgegevens mogen worden gebruikt na uw overlijden.

Wanneer bovendien uw persoonsgegevens zijn verzameld in Frankrijk en u niet wilt dat er telefonisch contact met u wordt opgenomen met commerciële verzoeken, kunt u zich kosteloos registreren in een bel-me-niet-register op de website www.bloctel.gouv.fr.

Use of Youtube

TTC uses YouTube API services. By installing, downloading, browsing or using the Sites, you also agree to be bound by the Google Privacy Policy.

Contactinformatie

Als u vragen, opmerkingen of verzoeken met betrekking tot dit privacybeleid, de uitoefening van uw rechten of uw persoonsgegevens hebt, kunt u contact opnemen met onze Data Protection Officer via het volgende elektronische formulier elektronische formulier of door een brief te schrijven naar het volgende adres:

Transat Data protection officer
Tour Transat
300 Léo-Pariseau, Suite 600
Montréal, Québec, H2X 4C2

We proberen uw verzoek binnen dertig (30) dagen na ontvangst te verwerken. Als het voor ons niet mogelijk blijkt binnen deze tijd te reageren, lichten wij u hierover in.

Updates van dit Beleid

Dit Beleid kan worden gewijzigd om met name de snelle ontwikkeling van de privacywetgeving te volgen. Deze versie is voor het laatst bijgewerkt op 11 maart 2019. Elke nieuwe versie wordt automatisch van kracht zodra dit door Transat is gepubliceerd. Kijk derhalve regelmatig op de websites van Transat of er wijzigingen zijn.

Was deze pagina nuttig? Aanmelden is niet vereist.

Klik om ´ja´ te stemmen.

Klik om ´nee´ te stemmen.

1 0
Reden: