Ons privacybeleid

Raadpleeg ons Privacybeleid voor meer informatie over de inzet van Transat om uw privacy te respecteren en uw persoonsgegevens te beschermen..

Een overzicht van ons privacybeleid

Transat verbindt zich ertoe om uw privacy te respecteren en uw persoonsgegevens te beschermen.

Transat A.T. Inc. en haar gelieerde ondernemingen (hierna "Transat") verbinden zich ertoe uw privacy te beschermen. Als touroperator, distributeur van reisdiensten en luchtvaartmaatschappijen hechten wij bijzonder belang aan de bescherming van de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens die u ons toevertrouwt, en wij streven ernaar uw vertrouwen in dit opzicht te behouden.

Wanneer u zakendoet met Transat, moeten we bepaalde persoonsgegevens over u verzamelen, gebruiken en delen, zoals uw naam, contactgegevens, paspoortnummer en betalingsgegevens. Deze gegevens worden gebruikt om bijvoorbeeld u te identificeren, uw boeking te verwerken, u de best mogelijke klantervaring te bieden en uw veiligheid te waarborgen. Sommige van deze gegevens worden verstrekt aan vertrouwde partners van Transat, zoals hotels en grondpersoneel op de luchthaven, om ervoor te zorgen dat uw bagage veilig aankomt op uw bestemming. We zijn ook verplicht om enkele van uw gegevens te verstrekken aan douane- en luchthavenautoriteiten vanuit veiligheidsoverwegingen.

In dit privacybeleid (hierna het "Beleid") leggen we uit hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en beschermen. Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die we over u verwerken wanneer u met ons reist, onze diensten aanschaft of gebruikt, onze websites bezoekt, onze mobiele apps gebruikt of anderszins contact met ons hebt. Dit Beleid is ontwikkeld om te voldoen aan de huidige voorwaarden van de privacywetgeving.

Raadpleeg het gedeelte “Contactinformatie” als u vragen, opmerkingen of verzoeken over het privacybeleid of uw persoonsgegevens hebt.

Ons privacybeleid in zijn geheel

Ons beleid

We hebben intern beleid en procedures ontwikkeld en aangenomen die zijn ontworpen om adequate bescherming van de persoonsgegevens in ons bezit te garanderen en om de noodzakelijke beveiligingsmaatregelen toe te passen, die regelmatig worden herzien.

We brengen al onze werknemers het belang van de bescherming van persoonsgegevens bij door hen trainingen over dit onderwerp te geven. De toegang tot persoonsgegevens is beperkt tot werknemers die deze in het kader van hun taken nodig hebben. Bovendien zijn al onze medewerkers verplicht om jaarlijks de Ethische Code te ondertekenen, waarin regels en normen zijn opgenomen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens

We nemen redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat onze agenten, opdrachtnemers, vertegenwoordigers en andere externe organisaties contractueel verplicht zijn om de bepalingen van de geldende privacywetgeving te respecteren en zich hieraan te houden (bijvoorbeeld dienstverleners op luchthavens, touroperators, hoteloperators, administratieve dienstverleners, bedrijven die gegevens verwerken en opslaan en betalingsverwerkers).

Daarom moeten Transat en haar werknemers en leveranciers altijd de bescherming van uw persoonsgegevens garanderen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Daartoe is een functionaris voor gegevensprivacy aangesteld om privacygerelateerde vragen te beantwoorden en ervoor te zorgen dat het beleid en de procedures consequent worden gevolgd. Transat heeft ook een functionaris voor gegevensbeveiliging aangesteld, die verantwoordelijk is voor het vaststellen en beheren van passende beveiligingsmaatregelen om naleving in dit opzicht te garanderen.

Wat is het toepassingsgebied van het beleid?

Tenzij anders aangegeven op het moment dat persoonsgegevens worden verzameld, zijn de bepalingen van dit beleid van toepassing op alle persoonsgegevens die door Transat worden verzameld en verwerkt wanneer u zaken met ons doet.

Bepaalde Transat-websites bevatten hyperlinks naar websites van derden ("Websites van derden") waarmee u onze website verlaat en die niet het eigendom zijn van Transat. Transat biedt deze hyperlinks aan voor uw gemak. Websites van derden vallen niet onder de controle van Transat en de hyperlinks mogen niet worden geïnterpreteerd als een goedkeuring of onderschrijving van de inhoud ervan door Transat. Transat is niet verantwoordelijk voor de inhoud van een website van een derde partij, voor enige link op een website van een derde partij, of voor eventuele wijzigingen of updates van een dergelijke website van een derde partij, en Transat geeft geen enkele verklaring of garantie met betrekking tot een website van een derde partij. De informatie die door genoemde derde partijen op deze andere websites wordt verzameld, is niet onderworpen aan dit Beleid, wanneer deze niet door Transat wordt gebruikt. We adviseren u derhalve om het privacybeleid van deze websites te beoordelen voordat u uw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekt.

Wat valt er onder persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct of indirect kunnen worden gebruikt om een individu te identificeren of die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Uw persoonsgegevens kunnen bijvoorbeeld bestaan uit uw naam, uw contactgegevens, informatie over uw reisschema (zoals uw boekingsreferentienummer) of informatie over hoe u onze website en mobiele app gebruikt of hoe u contact met ons hebt.

Deze gegevens kunnen rechtstreeks van u worden verzameld tijdens alle interacties die u met ons hebt, bijvoorbeeld wanneer u onze website bezoekt, een reservering maakt of met ons communiceert per telefoon of e-mail, wanneer u onze website gebruikt of deelneemt aan een enquête, wedstrijd of een trekking of inschrijving voor een loyaliteitsprogramma georganiseerd door of namens Transat. Het kan ook afkomstig zijn van andere bronnen, zoals externe partners die namens ons diensten aan u verlenen of van een van onze leveranciers of partners, bijvoorbeeld wanneer u via een reisbureau boekt.

Welke persoonsgegevens kunnen we verzamelen?

Wij verzamelen alleen de gegevens die nodig zijn om u producten en diensten te leveren en om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen. Uw gegevens kunnen ons ook helpen u beter van dienst te zijn. Met uw toestemming kunnen we deze gegevens gebruiken en delen binnen Transat en gelieerde ondernemingen om u gepersonaliseerde promotionele aanbiedingen en aanbevelingen te bieden of u uit te nodigen om deel te nemen aan wedstrijden of enquêtes ter verbetering van onze diensten en producten.

Zie het gedeelte "Hoe gebruiken we uw persoonsgegevens?" hieronder voor meer informatie over hoe Transat uw persoonsgegevens gebruikt.

We kunnen de volgende categorieën persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

Identificatiegegevens

Uw voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht (vrouw, man of anders), nationaliteit en paspoortnummer. Als minderjarige kinderen zijn inbegrepen in de boeking, verzamelen we hun identificatiegegevens.

Contactgegevens

Uw telefoonnummer, woonadres en e-mailadres.

Boekingsdetails

Tijdens het boekingsproces verzamelen we gegevens over uw boeking, zoals uw reisdatum, vluchtreserveringen, hotelreserveringen, betalingsgegevens en ondersteunende diensten, zoals Option Plus, upgrades en extra bagage.

Reisdetails

Uw reisschema, boekingsbevestigingsnummer, incheckinformatie, elektronische instapkaart, medische behoeften, speciale dieetwensen en eventuele aanvullende hulp of voorkeuren.

Wanneer u een reis boekt, ontvangt u een boekingsbevestigingsnummer. Deel dit nummer of uw reisgegevens nooit met anderen, aangezien deze dan toegang kunnen krijgen tot uw reisschema en andere persoonsgegevens.

Lidmaatschap van speciale programma's

Als u uw kind van 2 tot 11 jaar registreert voor ons Kids Club-programma, verzamelen we de naam, de geboortedatum en het geslacht van uw kind, alsmede uw naam en e-mailadres als de ouder of wettelijk voogd.

Informatie verzameld tijdens interacties met ons

Wanneer u via e-mail, online of via sociale media met ons communiceert, slaan we uw communicatie en elke relevante bijlage op, zoals foto's en/of video's. Wanneer u telefonisch contact met ons opneemt, bijvoorbeeld door te bellen met onze reserveringsafdeling of onze afdeling klantrelaties, kunnen wij uw telefoongesprekken opnemen voor trainingsdoeleinden, om de juistheid van uw gegevens en instructies te garanderen of om fraude1 te voorkomen. We verzamelen ook uw vragen of klachten.

Informatie over geleverde diensten

We verzamelen informatie over de diensten die we aan u hebben geleverd, uw verloren bagage en uw feedback over onze diensten en andere interacties met ons.

Gebruik van onze websites en mobiele app

Wanneer u een van onze websites bezoekt, onze mobiele toepassing gebruikt of u abonneert op onze nieuwsbrief, kunnen we uw gegevens verzamelen via cookies, van uw IP-adres, browsertype, besturingssysteem, verwijzende website, voorkeurstaal, surfgedrag, Universally Unique Identifier ("UUID") en app-gebruik

Afhankelijk van uw voorkeuren en apparaatinstellingen kunnen wij ook uw locatiegegevens ontvangen.

Raadpleeg het gedeelte “Hoe gebruiken we cookies en trackingtechnologieën?” voor aanvullende informatie over ons gebruik van cookies en trackinggegevens.

Informatie verzameld via sociale media

We verzamelen informatie over wedstrijden waaraan u deelneemt of opmerkingen die u deelt op onze socialemediaplatforms. Afhankelijk van uw instellingen voor sociale netwerken kunnen we gegevens ontvangen van de provider van uw sociale netwerk.

Gevoelige informatie

Wanneer wij u diensten verlenen, kunnen we persoonsgegevens verzamelen die als gevoelig worden beschouwd en die, vanwege de medische, biometrische of anderszins intieme aard ervan, onder andere uw etnische afkomst, lichamelijke of geestelijke gezondheid, religieuze overtuigingen of strafrechtelijke veroordelingen of overtredingen zou kunnen onthullen.

Als u bijvoorbeeld speciale medische hulp nodig hebt gedurende een vlucht, kan hiermee informatie over uw gezondheid bekend worden (zoals de behoefte aan een rolstoel of zuurstof). Bovendien kunnen uw religieuze overtuigingen bekend worden wanneer u een speciale maaltijd aanvraagt of ons wijst op andere voedingsvereisten. Op dezelfde manier kunnen de gegevens op uw reisdocumenten informatie bevatten die uw ras of etnische afkomst zou kunnen onthullen.

Deze gevoelige persoonsgegevens worden alleen gebruikt om aangevraagde speciale diensten te kunnen verlenen en onze verplichtingen volledig te kunnen nakomen. Wij verzamelen geen gevoelige informatie als dit niet nodig is voor de dienstverlening en verwerken deze in ieder geval niet zonder uw voorafgaande toestemming.

We hebben een passend en samenhangend beheerframework opgezet om de beveiliging van deze informatie te garanderen, afhankelijk van de mate van gevoeligheid ervan.

Boekingen door derden

Dit Beleid is van toepassing op iedereen die onze diensten koopt of gebruikt, inclusief boekingen via een derde partij. In dergelijke gevallen moet de derde partij ervoor zorgen dat deze toestemming heeft verkregen van de persoon voor wie hij of zij reserveert ("Betrokkene") voordat u persoonsgegevens deelt.

Er is sprake van een boeking door derden wanneer een familielid, vriend, reisbureaumedewerker of andere persoon ("Derde partij") een boeking namens u verricht. De gecommuniceerde persoonsgegevens zijn dezelfde als wanneer de Betrokkene persoonlijk een reservering zou maken. Deze informatie is vereist voor reserveringsdoeleinden. Het verzamelen, gebruiken en delen van uw persoonsgegevens door de Derde partij is onderworpen aan de voorwaarden van dit Beleid. Als de Derde partij die de reis heeft geboekt, uw volledige naam en reserveringsnummer heeft en contact met ons opneemt of wijzigingen wil aanbrengen, delen wij de reserveringsgegevens en kunnen wij de gevraagde wijzigingen aanbrengen, aangezien wij van mening zijn dat u hem of haar daarvoor toestemming hebt gegeven. Als u niet wilt dat een derde partij informatie over u kan verkrijgen of wijzigingen kan aanbrengen, houd dan het boekingsbevestigingsnummer vertrouwelijk.

Hoe gebruiken we uw persoonsgegevens?

We gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

De levering van onze services aan u

We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om uw boeking te verwerken en beheren en om uw reisboeking en aankopen af te handelen. Voorbeeld:

 • Om u te identificeren zodat uw ticket kan worden afgegeven;
 • Om contact met u op te nemen en u op de hoogte te stellen van wijzigingen in uw reservering of uw vragen te beantwoorden;
 • Om correspondentie met een andere luchtvaartmaatschappij te vergemakkelijken;
 • Om uw transactie te voltooien en communicatie met commerciële partners (reisagent, verhuurdienst, hotel) voor wie u via ons hebt gereserveerd, te vergemakkelijken
 • Om u te identificeren wanneer u onze diensten op de luchthaven gebruikt, bijvoorbeeld wanneer u incheckt bij onze balies of selfservicekiosken;
 • Om ervoor te zorgen dat u opgegeven medische aandacht of dieetvereisten ontvangt;
 • Om ons cabinepersoneel en andere leden van ons team te laten weten dat u Option Plus en dergelijke hebt aangeschaft.

Communicatie met en informatieverstrekking aan u

Mogelijk moeten we per e-mail en/of telefoon contact met u opnemen om administratieve of operationele redenen, bijvoorbeeld om u een bevestiging van uw reserveringen en uw betalingen te sturen, u te informeren over uw reisschema, u op de hoogte te stellen wanneer u kunt inchecken of u te informeren over verstoringen of wijzigingen in uw vluchten. Als u onze mobiele app gebruikt, kunnen we u voor deze doeleinden ook meldingen sturen als we daarvoor uw toestemming hebben.

Uw mening is voor ons erg belangrijk. Als u ermee hebt ingestemd dergelijke communicatie te ontvangen, kunnen we u uitnodigen om deel te nemen aan enquêtes of uw feedback over onze diensten verzamelen via e-mail of sociale media.

We gebruiken de berichten die u met ons uitwisselt en de door u verstrekte feedback om onze relatie met u als onze klant te beheren en om onze diensten en ervaringen voor klanten te verbeteren.

Personalisatie en verbetering van uw klantervaring

We kunnen de informatie die u met ons deelt, en informatie over uw gebruik van onze websites gebruiken om onze producten en diensten te verbeteren en om ervoor te zorgen dat u advertenties en berichten van ons ontvangt die relevant zijn voor uw behoeften en interesses, in overeenstemming met uw voorkeuren met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

Verbetering van uw winkelervaring op onze websites

We kunnen persoonsgegevens over uw gebruik van onze websites gebruiken via cookies en andere technologieën en mobiele apps om:

 • uw gebruik van onze websites te volgen en te analyseren zodat we de relevantie van onze webcontent kunnen verbeteren en inzicht krijgen in wat relevant is voor u;
 • de effectiviteit van onze advertenties en promoties te meten en de relevantie hiervan te verbeteren;
 • markt-, product- of verkooponderzoeken en -analysen uit te voeren om onze producten en diensten te verbeteren;
 • onze aan u gerichte marketingberichten aan te passen als u ermee hebt ingestemd om dergelijke berichten te ontvangen;
 • campagnes voor relatiemarketing en retargeting uit te voeren met behulp van sociale media en andere advertentiepartners;
 • contact met u op te nemen met meer informatie over een product of dienst als u ermee hebt ingestemd om dergelijke berichten te ontvangen.

Raadpleeg het gedeelte “Hoe gebruiken we cookies en andere technologieën?” als u vragen hebt over het gebruik van cookies.

Wat is onze juridische grondslag voor de verwerking van uw gegevens?

De juridische grondslag voor de verwerking van uw gegevens is afhankelijk van de reden of redenen voor het verzamelen van uw gegevens.

We gebruiken uw persoonsgegevens om u onze diensten te verlenen en om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, met name om:

 • Uw boeking te verwerken, uw geplande reis te regelen en het contract uit te voeren dat we met u of met een andere luchtvaartmaatschappij hebben;
 • Te voldoen aan onze wettelijke en operationele vereisten, inclusief verplichtingen om bepaalde gegevens te delen met grenscontrolebureaus, douane- of immigratieautoriteiten van het land dat op de reisroute met persoonlijke passagiersgegevens voorkomt;
 • De veiligheid en beveiliging van het vliegtuig te garanderen;
 • Omdat u ermee hebt ingestemd dat Transat uw gegevens gebruikt voor een bepaald doeleinde;
 • Uw aankoop te bevestigen en u soortgelijke producten of diensten aan te bieden die rechtstreeks verband houden met die aankoop;
 • Belastingvrije artikelen te kopen;
 • Contact met u op te nemen bij verloren of gevonden voorwerpen aan boord of op de luchthaven en om uw vertraagde bagage af te leveren;
 • Een goed risicobeheer te garanderen door de prestaties van onze producten en diensten te evalueren en te bewaken, systemen en methoden voor interne audit te ontwikkelen, statistische modellen te ontwerpen om operationele follow-ups uit te voeren en de veiligheid van uw informatie te garanderen, om te bepalen of u in aanmerking komt voor upgrades, extra bagage, Option Plus-producten of andere aanvullende diensten of om fraude of cyberdreigingen te onderzoeken, op te sporen of te voorkomen.

We zullen ervoor zorgen dat u op de hoogte wordt gesteld en uw voorafgaande toestemming verkrijgen als we van plan zijn uw persoonsgegevens voor andere doeleinden te gebruiken, tenzij anders toegestaan door de wet.

Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens

We bewaren uw persoonsgegevens veilig zolang als nodig is voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld en binnen de toepasselijke termijnen om te voldoen aan de vereisten van de toepasselijke privacywetgeving. Wij zijn onderworpen aan diverse wet- en regelgeving die minimale bewaartermijnen voorschrijven.

Uw persoonsgegevens in verband met een boeking worden bijvoorbeeld bewaard om uw specifieke reisboeking uit te voeren. Naderhand bewaren we de gegevens gedurende een bepaalde periode zodat we eventuele klachten, vragen, zorgen of juridische procedures in verband met de boeking kunnen afhandelen of hierop kunnen reageren. Deze termijnen variëren afhankelijk van elke situatie en moeten worden afgestemd op de uitputting van eventuele beroepen en toepasselijke verjaringstermijnen. We bewaren uw persoonsgegevens mogelijk nadat uw zakelijke relatie met ons is beëindigd.

We beschermen de persoonsgegevens die we bewaren en zodra de bewaartermijn is verstreken, zorgen we ervoor dat deze veilig wordt vernietigd of geanonimiseerd in overeenstemming met erkende best practices wanneer er geen relationele, juridische of commerciële reden meer is om deze te bewaren.

Hoe houden we uw persoonsgegevens veilig?

We hebben een combinatie van materiële, organisatorische en technologische middelen geïmplementeerd om de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens die we over u bewaren, te waarborgen en om verlies, diefstal, ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging te voorkomen en hiertegen te beschermen.

Hier zijn een paar voorbeelden, in verschillende vormen:

 • Fysieke beveiligingsmaatregelen: bewakingscamera's, beveiligingspersoneel, toegangskaarten tot gebouwen of andere beveiligingsmaatregelen die nodig zijn om de toegang te beperken tot uitsluitend geautoriseerde personen.
 • Technologische beveiligingsmaatregelen: wachtwoorden, gegevensversleuteling, andere maatregelen die nodig zijn om toegang te voorkomen.

  Wij gebruiken de versleutelingsstandaard TLS (Transport Layer Security) voor de overdracht van persoonsgegevens op onze websites, bijvoorbeeld wanneer u uw creditcard gebruikt om online te betalen. U kunt in veel browsers zien of deze bescherming aanwezig aan de hand van het hangslotsymbool. TLS maakt een veilige verbinding tussen uw webbrowser en onze internetserver mogelijk via een privé- (of geheime) sleutel waarmee de gegevens worden versleuteld.

  • Administratieve veiligheidsmaatregelen: jaarlijkse attestatie voor al onze medewerkers en consultants van de ethische code, regelmatige training en voorlichting voor medewerkers en consultants, bewaking van beleid en procedures.
  • Uw persoonsgegevens zijn toegankelijk voor een beperkt aantal medewerkers binnen Transat die deze gegevens nodig hebben om bepaalde taken uit te kunnen voeren. Wij maken onze medewerkers bewust van het belang van privacy en de bescherming van persoonsgegevens.

   Indien nodig om u producten of diensten te leveren of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, kunnen wij bepaalde persoonsgegevens bekendmaken aan een derde partij of overheidsinstantie. In dit verband nemen wij passende beveiligingsmaatregelen om ervoor te zorgen dat dergelijke derde partijen de verplichtingen en regels naleven die in dit Beleid zijn vastgelegd. Bovendien eisen wij contractueel van al onze externe leveranciers die de persoonsgegevens van onze klanten verwerken, dat zij voldoen aan de vereisten van de toepasselijke privacywetten die van kracht zijn in verband met de diensten die zij leveren.

   Hoewel we beveiligingsmaatregelen hebben getroffen, kunnen er beveiligingsinbreuken optreden. In het geval dat een inbreuk een risico op ernstige schade met zich meebrengt, zullen wij u onmiddellijk op de hoogte stellen om het risico te beperken, of wanneer dit wettelijk vereist is.

   Als u in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte ("EER") woont, kunnen uw persoonsgegevens buiten de EER worden geopend en verwerkt door Transat, waarvan de servers zich in Canada bevinden, en/of door een van onze vertrouwde partners. Tenzij zoals bepaald in artikel 49 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679, vereisen we dat afdoende bescherming wordt geboden overeenkomstig de vereisten van de toepasselijke privacywetgeving wanneer uw persoonsgegevens worden overgedragen naar een land buiten de EER.

   In dit verband specificeren wij dat: (i) Canada door de Europese Commissie is erkend als land dat een "adequaat" beschermingsniveau garandeert; (ii) met betrekking tot de overdracht van gegevens naar de Verenigde Staten worden uw persoonsgegevens alleen wanneer dat nodig is, overgedragen aan derde partijen die zich ertoe hebben verbonden garanties te bieden betreffende de verwerking van de aan hen toevertrouwde persoonsgegevens, in overeenstemming met het erkende Privacy Shield door de Europese Commissie als waarborg voor een passend beschermingsniveau. Raadpleeg voor meer informatie www.privacyshield.gov voor andere landen hebben we ervoor gezorgd dat de ontvangende entiteiten van uw persoonsgegevens over de juiste veiligheidsmaatregelen beschikken om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens adequaat worden beschermd onder de toepasselijke regelgeving voor de bescherming van persoonsgegevens.

   Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

   Om u de producten en diensten te kunnen leveren die u hebt aangevraagd, moeten we mogelijk uw persoonsgegevens bekendmaken aan vertrouwde derde partijen, waaronder:

   • Toezichthouders en instellingen voor ordehandhaving, zoals immigratie, douane, luchthavenautoriteiten en grensbewaking voor naleving van de wetgeving en voor de beveiliging van onze klanten, passagiers en medewerkers;
   • In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving kunnen de verzamelde reserverings-, incheck- en instapgegevens (PNR/API) van passagiers worden overgedragen naar nationale openbare diensten en bevoegde autoriteiten van een bepaald land (inclusief, indien van toepassing, Frankrijk, in overeenstemming met artikel L232-7 van de Franse interne veiligheidswet en onder de voorwaarden uiteengezet in decreetnr. 2014-1095 van 26-9-2014);
   • Dienstverleners, zoals reserveringsagenten, cateringmedewerkers, reisdienstenleveranciers, expediteurs, autoverhuurders, hoteloperators en grondpersoneel op de luchthaven die diensten verlenen om uw reis en uw overige verzoeken mogelijk te maken;
   • Andere passagiers die bij uw boeking zijn inbegrepen als onderdeel van het online incheckproces;
   • Technologieserviceproviders waarvan wij de systemen kunnen gebruiken om uw boeking en reizen te verwerken, uw klantervaring te verbeteren, klantenquêtes uit te voeren of u namens ons marketingberichten te sturen;
   • Aanbieders van opsporingsdiensten in verband met een privacy-incident of inbreuk op persoonsgegevens;
   • Aan Transat gelieerde ondernemingen of hun serviceproviders, in verband met het leveren van reisdiensten, gronddiensten, informatiebeveiliging, klantenrelaties, klantenservice, marketing of om u gerelateerde producten aan te bieden.

   We delen met onze leveranciers en serviceproviders alleen de persoonsgegevens die zij nodig hebben om hun taken, functies en contractuele verplichtingen met Transat uit te voeren. Deze serviceproviders verwerken persoonsgegevens namens ons en gaan er schriftelijk mee akkoord om onze strikte normen voor de bescherming en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens na te leven en te respecteren en deze uitsluitend voor onze geautoriseerde doeleinden te verwerken, onder onze controle en leiding.

   Naast dat zij onderworpen zijn aan vertrouwelijkheidsverplichtingen, moet het personeel van de leverancier dat toegang heeft tot persoonsgegevens zich ook houden aan vertrouwelijkheidsovereenkomsten, een redelijke mate van zorg betrachten om de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens te beschermen en adequate fysieke, administratieve en computerbeveiligingsmaatregelen treffen.

   Hoe gebruiken we cookies en trackingtechnologieën?

   Teneinde de kwaliteit van de diensten die op de website en in de mobiele app van Transat worden aangeboden, voortdurend te verbeteren en beter aan uw verwachtingen te kunnen voldoen, kan Transat cookies gebruiken. Dit zijn tekstbestanden die worden gebruikt om uw apparaat te identificeren wanneer u verbinding maakt met een van onze diensten.

   Door de website, mobiele site of mobiele applicaties van Transat te openen en te blijven gebruiken nadat u via een pop-upmelding bent gewezen op ons cookiebeleid, verklaart u dat u de weergegeven informatie hebt gelezen over het doel van de acties die via elektronische transmissie toegang krijgen tot al op uw apparaat (elektronische communicatieterminal) opgeslagen informatie of die informatie op een dergelijk apparaat vastleggen (cookies). Bovendien bevestigt u dat u op de hoogte bent van de middelen waarover u beschikt om dergelijke toegang te weigeren. U erkent dat de juiste instelling van uw webbrowser uw instemming met de implementatie en het gebruik van cookies inhoudt.

   Onze website maakt gebruik van cookies of identificatiegegevens voor reclamedoeleinden. Hiermee kunnen we onze advertenties weergeven aan bezoekers die geïnteresseerd zijn in onze producten op partnerwebsites, apps en in e-mails

   Technologieën voor advertentietargeting maken gebruik van cookies of identificatiegegevens om advertenties weer te geven op basis van uw browsegeschiedenis.

   Raadpleeg ons “Cookiebeleid” voor meer informatie over ons gebruik van cookies.

   Uw rechten inzake uw persoonsgegevens

   U kunt de persoonsgegevens die wij over u bewaren, inzien, corrigeren of wijzigen. Er kan na kennisgeving van ons een kleine vergoeding worden gevraagd om de kosten van de verwerking van dergelijke verzoeken te dekken.

   Nauwkeurigheid en correctie van uw persoonsgegevens

   We doen er alles aan om de persoonsgegevens die in ons bezit zijn, accuraat, compleet en up-to-date te houden. Omdat u echter in de beste positie verkeert om ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in uw persoonsgegevens, vragen wij u ons te informeren over eventuele wijzigingen

   U kunt op elk moment verzoeken dat er correcties worden aangebracht in de persoonsgegevens die wij over u bewaren, bijvoorbeeld na een adreswijziging. We verzenden de gewijzigde gegevens naar de derde partijen die toegang tot uw persoonsgegevens hebben voor zover dit van toepassing is.

   Intrekking van toestemming voor verwerking van persoonsgegevens

   Wanneer we uw gegevens hebben verwerkt op basis van de eerder door u verleende toestemming, kunt u deze toestemming op elk gewenst moment intrekken.

   Als u de verwerking weigert, bezwaar maakt, de verwerking wilt beperken of verzoekt om verwijdering van gegevens die nodig zijn voor het verlenen van onze diensten, of als u uw eerder gegeven toestemming voor het verzamelen, gebruiken en delen van uw persoonsgegevens wilt intrekken, kunnen we u mogelijk niet alle of een deel van onze diensten leveren. In dergelijke gevallen kan na kennisgeving van ons een kleine vergoeding worden gevraagd om de kosten van de verwerking van dergelijke verzoeken te dekken.

   U kunt uw voorkeur voor het ontvangen van e-mailmarketingberichten per e-mail, mobiele meldingen, sms-berichten of deelname aan enquêtes op elk gewenst moment wijzigen door op de afmeldlink in het bericht te klikken of door contact met ons op te nemen. Het kan tot 10 werkdagen duren voordat uw keuzes zijn bijgewerkt.

   Rechten op gegevensportabiliteit, bezwaar, beperking van de verwerking en verwijdering voor inwoners van de Europese Economische Ruimte (EER)

   Als u in een lidstaat van de EER woont, kunt u naast de hierboven beschreven rechten uw rechten uitoefenen om uw persoonsgegevens te verwijderen, om op legitieme gronden de verwerking en portabiliteit van uw persoonsgegevens te beperken of hier bezwaar tegen te maken, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU nr. 2016/679 ("AVG"). Er kan na kennisgeving van ons een kleine vergoeding worden gevraagd om de kosten van de verwerking van dergelijke verzoeken te dekken.

   U hebt bovendien het recht om zich tot de bevoegde toezichthoudende autoriteit te wenden om uw rechten af te dwingen.

   En als u de Franse nationaliteit hebt, hebt u het wettelijke recht om algemene of specifieke richtlijnen op te stellen over wat er na uw overlijden met uw persoonsgegevens gebeurt.

   Wanneer bovendien uw persoonsgegevens zijn verzameld in Frankrijk en u niet wilt dat er telefonisch contact met u wordt opgenomen met commerciële verzoeken, kunt u zich kosteloos registreren in een bel-me-niet-register op de website www.bloctel.gouv.fr.

   Gebruik van YouTube

   TTC maakt van tijd tot tijd gebruik van YouTube API-diensten en geeft een deel van de inhoud op de sites weer via de geïntegreerde YouTube-speler. Door de websites te bekijken, te downloaden, te installeren of te gebruiken, gaat u er ook mee akkoord gebonden te zijn aan het privacybeleid van Google.

   Contactinformatie

   Als u vragen, opmerkingen of verzoeken met betrekking tot dit privacybeleid, de uitoefening van uw rechten of uw persoonsgegevens hebt, kunt u contact opnemen met onze Data Protection Officer via het volgende elektronische formulier elektronische formulier of door een brief te schrijven naar het volgende adres:

   Het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens is Transat Tours Canada Inc., een gelieerde onderneming van Transat AT Inc:

   Transat Data protection officer
   Tour Transat
   300 Léo-Pariseau, Suite 600
   Montréal, Québec, H2X 4C2

   Wanneer u echter rechtstreeks met onze luchtvaartmaatschappij Air Transat te maken hebt, gebruikt u de volgende contactinformatie:

   Transat Data protection officer
   Air Transat A.T. Inc.
   5959 Côte-Vertu
   Saint-Laurent, Quebec, H4S 2E6

   De vertegenwoordiger van de functionaris voor gegevensprivacy in de Europese Unie is:

   Air Consultants France
   13 Avenue du Général Leclerc
   94700 Maisons Alfort, France

   In alle gevallen kunt u ook per e-mail contact opnemen met de functionaris voor gegevensprivacy:

   privacy@transat.com

   Wij vragen u om uw naam, contactgegevens, de aard van uw verzoek, de naam van de afdeling waarmee of persoon met wie u al contact hebt opgenomen, en eventuele andere relevante informatie door te geven.

   De overdracht van informatie per e-mail is echter niet volledig gegarandeerd. Hoewel we redelijke stappen ondernemen om uw persoonsgegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van de persoonsgegevens die u op deze manier naar ons verzendt, niet garanderen.

   Wij zullen uw verzoek binnen dertig (30) dagen na ontvangst verwerken. Als we binnen die tijd niet kunnen reageren, laten we het u weten.

   Updates van dit Beleid

   Dit Beleid kan worden aangepast, met name bij wijzigingen in de regels voor de bescherming van persoonsgegevens en privacy. De huidige versie is gebaseerd op de laatste update van October 16, 2023. Elke nieuwe versie wordt automatisch van kracht zodra deze door Transat wordt gepubliceerd. Wij vragen u daarom om de websites van Transat regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen.

   1Als u niet wilt dat uw gesprekken worden opgenomen, kunt u gebruikmaken van onze onlinediensten.
Was deze pagina nuttig? Aanmelden is niet vereist.

Klik om ´ja´ te stemmen.

Klik om ´nee´ te stemmen.

1 0
Reden: