Vracht

Als u goederen wilt vervoeren of verzenden die niet als ruimbagage kunnen worden vervoerd (omdat ze te groot, te zwaar of gevaarlijk zijn), Air Transat Cargo biedt via haar partners rechtstreekse, snelle en economische vrachtdiensten overal ter wereld. 
Telefoon Website/e-mail Opmerkingen
+1 855-419-3073

Mensen die doof of slechthorend zijn en mensen met een spraakstoornis hebben toegang tot de Bell Relay Service:

U dient de Bell Relay Service operator aangeven dat hij contact moet opnemen met ons Contact center door te bellen naar 1-866-234-5136 of 514-906-5196.
(er kunnen kosten voor internationale gesprekken van toepassing zijn)

Vrachtwebsite (alleen in het Engels) Voor het vervoer of de verzending van grote, zware, aan invoerbeperkingen onderhevige of gevaarlijke goederen die niet als ruimbagage kunnen worden vervoerd

Air Transat streeft ernaar voorop te lopen in het beschermen en verbeteren van het algehele dierenwelzijn. In al ons lucht- en vrachtvervoer belooft Air Transat plechtig:
 
 • Het transport te verbieden van:

  - Jachttrofeeën van de Afrikaanse ´Grote vijf´ (leeuw, luipaard, olifant, neushoorn, kafferbuffel)
  - Bedreigde diersoorten en daarmee verbonden producten, tenzij deze vergezeld gaan van een CITES-vrijstelling (overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde soorten wilde dieren en planten)
  - Niet-duurzaam verhandelde wilde diersoorten, met inbegrip van lichaamsdelen daarvan (met uitzondering van haaienvinnen)
  - Dieren die bestemd zijn voor laboratoriumonderzoek en/of wetenschappelijke experimenten, zoals niet-menselijke primaten en honden
 • Alle overheidsvoorschriften in acht te nemen ten aanzien van beschermde diersoorten en te handelen conform het besluit van de internationale luchtvaartorganisatie IATA inzake de illegale handel in wild, met inbegrip van de Buckingham Palace-verklaring van United for Wildlife

 • Dieren te vervoeren overeenkomstig de IATA-voorschriften met betrekking voor het transport van levende dieren

 • Steun te bieden aan dierenbeschermingsorganisaties die streven naar een humane behandeling van dieren op toeristenbestemmingen middels het vervoer van dierenartsenbenodigdheden en -apparatuur, en geredde dieren.


 
Was deze pagina nuttig? Aanmelden is niet vereist.

Klik om ´ja´ te stemmen.

Klik om ´nee´ te stemmen.

0 1
Reden: