Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο, αποδέχεστε τα cookies που χρησιμοποιούνται, για παράδειγμα, για σκοπούς βελτίωσης της εμπειρίας περιήγησης και εξατομίκευσης του περιεχομένου του ιστοτόπου. Για περισσότερες πληροφορίες ή/και για να αλλάξετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις σας για τα cookies, ανατρέξτε στην Πολιτική μας για τα cookies

Προγράμματα ασφάλειας πτήσης

Τα προγράμματα ασφάλειας πτήσης αναπτύχθηκαν από κρατικές αρχές σε συνεργασία με αερομεταφορείς προκειμένου να διασφαλίζεται η ασφάλεια των αερομεταφορών χρησιμοποιώντας συστήματα ελέγχου ασφαλείας και καταλόγους παρακολούθησης. Κατά συνέπεια, τα άτομα που αποτελούν απειλή εντοπίζονται, ούτως ώστε να μπορούν να ληφθούν μέτρα για την αποτροπή τυχόν δυνητικού κινδύνου.

Το Πρόγραμμα προστασίας επιβατών (PPP) είναι Ένα καναδικό πρόγραμμα ασφάλειας πτήσεων που αποτρέπει άτομα που μπορεί να απειλήσουν την ασφάλεια των πτήσεων ή που ενδέχεται να ταξιδεύουν αεροπορικώς για να προβούν σε τρομοκρατική ενέργεια.

Οι επιβάτες που ταξιδεύουν προς, από και εντός του Καναδά υπόκεινται σε έλεγχο ασφαλείας σε σχέση με τον κατάλογο του Νόμου περί ασφαλών αεροπορικών ταξιδιών (SATA), ο οποίος συνήθως αναφέρεται ως «κατάλογος απαγόρευσης επιβίβασης» του Καναδά. Εάν εντοπιστεί ένα άτομο που περιλαμβάνεται στον κατάλογο, το άτομο ενδέχεται να απαιτηθεί να υποβληθεί σε επιπλέον έλεγχο ασφάλειας ή μπορεί να του αρνηθούν την επιβίβαση. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επισκεφτείτε τον ιστότοπο του Καναδά για τη δημόσια ασφάλεια Will open in a separate browser window.

  • Καναδικός αριθμός ταξιδιού (CTN) Will open in a separate browser window: Ο CTN είναι ένας μοναδικός αριθμός που εκχωρείται από την Υπηρεσία Προστασίας Επιβατών και ο οποίος αποτρέπει τις καθυστερήσεις στο αεροδρόμιο για ταξιδιώτες που έχουν το ίδιο ή παρόμοιο όνομα με κάποιον που περιλαμβάνεται στον κατάλογο SATA.

Το Πρόγραμμα ασφαλούς πτήσης είναι Ένα πρόγραμμα που αναπτύχθηκε από τη Διοίκηση Ασφάλειας Μεταφορών (TSA) των ΗΠΑ και που ισχύει σε πτήσεις προς, από και πάνω από τις ΗΠΑ. Ο σκοπός αυτού του προγράμματος είναι να ενισχύσει την ασφάλεια των εσωτερικών και διεθνών αεροπορικών πτήσεων μέσω της συλλογής συγκεκριμένων πληροφοριών επιβατών για σύγκριση με τους καταλόγους παρακολούθησης ασφαλείας των ΗΠΑ. Για περαιτέρω λεπτομέρειες, επισκεφτείτε τον ιστότοπο της Διοίκησης Ασφάλειας των Μεταφορών Will open in a separate browser window.

  • Αριθμός αποζημίωσης Will open in a separate browser window: Ο αριθμός αποζημίωσης είναι ένας μοναδικός αριθμός που παρέχεται από το Πρόγραμμα αιτήματος αποζημίωσης επιβατών του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ (DHS TRIP) σε άτομα που επεδίωξαν επίλυση δυσκολιών που αντιμετώπισαν κατά τον έλεγχο ασφαλείας συμπεριλαμβανομένων προβλημάτων με τον κατάλογο παρακολούθησης.


Υποβολή του CTN ή/και του Αριθμού αποζημίωσης

Στο πλαίσιο αυτών των προγραμμάτων, οι επιβάτες που κάνουν κράτηση μιας πτήσης πρέπει να παρέχουν συγκεκριμένες πληροφορίες στον αερομεταφορέα συμπεριλαμβανομένου του ονοματεπωνύμου, της ημερομηνίας γέννησης και του φύλου. Οι επιβάτες στους οποίους έχει εκδοθεί CTN ή Αριθμός αποζημίωσης καλούνται να παρέχουν αυτές τις πληροφορίες για να διευκολύνουν τη διαδικασία του ελέγχου ασφαλείας.

Καθώς το σύστημα κράτησής μας δεν διαθέτει επί του παρόντος τις υποδομές εισαγωγής CTN ή αριθμού αποζημίωσης, αυτές οι πληροφορίες θα πρέπει να υποβληθούν ξεχωριστά από τη διαδικασία κράτησης.

Ο σεβασμός του ιδιωτικού απορρήτου των επιβατών αποτελεί ζήτημα μείζονος σημασίας για την Air Transat. Επιπλέον, τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται ανάλογα με τις απαιτήσεις, χρησιμοποιούνται, διανέμονται, αποθηκεύονται και απορρίπτονται σύμφωνα με αυστηρές οδηγίες και σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Δείτε την πλήρη Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου.

Σας φάνηκε χρήσιμη αυτή η σελίδα; Δεν απαιτείται σύνδεση

Κάντε κλικ για να ψηφίσετε "ναι".

Κάντε κλικ για να ψηφίσετε "όχι".

0 0
Λόγος: