Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο, αποδέχεστε τα cookies που χρησιμοποιούνται, για παράδειγμα, για σκοπούς βελτίωσης της εμπειρίας περιήγησης και εξατομίκευσης του περιεχομένου του ιστοτόπου. Για περισσότερες πληροφορίες ή/και για να αλλάξετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις σας για τα cookies, ανατρέξτε στην Πολιτική μας για τα cookies

Digital health document validation tool

Be airport ready: 3 time-savings steps to simplify your experience

Due to the COVID-19 pandemic, each country requires health documents to limit the spread of the virus.

Air Transat offers a new tool to validate health documents, which can be accessed while checking in online. Although currently in its test phase and available only for certain destinations, this tool will be extended to our entire network in the coming months.

Advantages

 Save time by validating your COVID-19 health document before arriving to the airport.

 Ensure that your document meets the applicable entry requirements before arriving to the airport.

 Benefit from a contactless experience at the airport.

Beta tool: Who can participate

  • For the first test phase, only passengers on the following routes are invited to use the digital health document validation tool in step 4 of the online check-in.

  • Canada  USA
    USA  Canada
  • France  Canada
  • Spain  Canada
  • United Kingdom  Canada
  • Before heading to the airport, complete your online check-in and upload your COVID-19 health document (PCR or antigen test result) to make passing through the airport a cinch.

    Please note that you will be unable to complete the online check-in process for these flights unless your health document has been uploaded.