Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο, αποδέχεστε τα cookies που χρησιμοποιούνται, για παράδειγμα, για σκοπούς βελτίωσης της εμπειρίας περιήγησης και εξατομίκευσης του περιεχομένου του ιστοτόπου. Για περισσότερες πληροφορίες ή/και για να αλλάξετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις σας για τα cookies, ανατρέξτε στην Πολιτική μας για τα cookies

αποσκευές

Η αποσκευή σας χάθηκε ή καθυστέρησε;

 1. Συμπληρώστε μια Δήλωση μη παράδοσης αποσκευής (Property Irregularity Report ή PIR) σε κάποιο ταξιδιωτικό γραφείο της Air Transat κατά την άφιξή σας.
  • Όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται θα καταχωρηθούν στο σύστημα εντοπισμού αποσκευών WorldTracer.
  • Ο τοπικός μας εκπρόσωπος θα σας κρατήσει ενήμερους κατά τη διαμονή σας στον προορισμό σας.
 2. Παρακολουθήστε την πρόοδο στο διαδίκτυο μέσω του συστήματος εντοπισμού αποσκευών WorldTracer με τον αριθμό αναφοράς σας από τη δήλωση PIR.
 3. Μόλις εντοπιστεί η αποσκευή σας, θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για να παραδοθεί σε εσάς με ασφαλή τρόπο και το συντομότερο δυνατό.
Σε περίπτωση που δεν παραλάβετε την αποσκευή σας, συμπληρώστε τη φόρμα


Ποια είναι η ευθύνη της Air Transat;

Η ευθύνη της Air Transat για πρόκληση ζημίας σε περίπτωση καταστροφής, απώλειας ή καθυστέρησης των παραδιδόμενων αποσκευών είναι η ίδια για όλα τα σκέλη των πτήσεων και περιορίζεται στο ποσό των 1288 ΕΤΔ (Ειδικά Τραβηκτικά Δικαιώματα).

Οι χρεώσεις που καταβάλλονται για χαμένες ή καθυστερημένες αποσκευές θα επιστραφούν αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τις όρους και τις προϋποθέσεις Συνθήκης του Μόντρεαλ. Οι αποσκευές θεωρούνται χαμένες, εάν δεν βρεθούν εντός 21 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία έπρεπε να σας έχουν παραδοθεί.

Λάβετε υπόψη ότι θα αντιμετωπίζουμε όλες τις αξιώσεις για απολεσθείσες/κατεστραμμένες αποσκευές σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης του Μόντρεαλ και των τροποποιήσεων αυτής για όλες τις διεθνείς πτήσεις και σύμφωνα με τις Προδιαγραφές εγχώριου τιμολογίου της Air Transat (διατίθενται κατόπιν αιτήματος) για όλες τις πτήσεις εσωτερικού.


Θέλετε να υποβάλετε μια αξίωση;

Για καθυστερημένες αποσκευές: Υποβάλετε την αίτησή σας το πολύ έως 21 ημέρες από την ημερομηνία που σας επιστράφηκε η αποσκευή.
Για απολεσθείσες αποσκευές: Υποβάλετε την αίτησή σας εντός 30 ημερών από την ημερομηνία που θα έπρεπε να σας έχει παραδοθεί η αποσκευή.

Συμπληρώστε τη φόρμα με αυτά τα έγγραφα.:
 • Την πρωτότυπη δήλωση PIR
 • Ένα αντίγραφο του ηλεκτρονικού σας εισιτηρίου
 • Τυχόν αποδείξεις
 • Οποιαδήποτε άλλα σχετικά έγγραφα
 • Μια σύντομη περιγραφή της κατάστασης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν στοιχείων που θα πρέπει να γνωρίζουμε
Συμπληρώστε τη φόρμα

Τι πρέπει να κάνετε, αν η αποσκευή σας καταστραφεί;

Στο αεροδρόμιο: Συμπληρώστε μια Δήλωση Μη Παράδοσης Αποσκευής (Property Irregularity Report ή PIR) σε ένα ταξιδιωτικό γραφείο της Air Transat.
After you leave the airport: Αν η δήλωση PIR δεν συμπληρωθεί κατά την άφιξή σας, η καταγγελία σας πρέπει να υποβληθεί γραπτώς στην Air Transat εντός 7 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της αποσκευής και να συνοδεύεται από αντίγραφο του ηλεκτρονικού σας εισιτηρίου.


Επιδιόρθωση της κατεστραμμένης αποσκευής σας

 • Κρατήστε την κατεστραμμένη αποσκευή, ακόμα και αν πιστεύετε ότι δεν μπορεί να επισκευαστεί.
 • Θα ενημερωθείτε για το όνομα και τη διεύθυνση ενός καταστήματος επιδιόρθωσης βαλιτσών όσο το δυνατόν πιο κοντά στην κατοικία ή την προσωρινή σας διεύθυνση.
 • Έχετε περιθώριο 45 ημερών από την ημερομηνία που θα υποβάλετε την καταγγελία σας, για να παρουσιάσετε την αποσκευή σας για επιδιόρθωση.
 • Προσκομίστε την κατεστραμμένη αποσκευή μαζί με την πρωτότυπη δήλωση PIR στον προμηθευτή που αναφέρεται στο κάτω μέρος της συμπληρωμένης δήλωσης.
 

Ποια είναι η ευθύνη της Air Transat;

Η ευθύνη της Air Transat για πρόκληση ζημίας σε περίπτωση καταστροφής, απώλειας ή καθυστέρησης των παραδιδόμενων αποσκευών είναι η ίδια για όλα τα σκέλη των πτήσεων και περιορίζεται στο ποσό των 1288 ΕΤΔ (Ειδικά Τραβηκτικά Δικαιώματα).

Οι χρεώσεις που έχουν κατεστραμμένης αποσκευής θα επιστρέφονται αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τις όρους και τις προϋποθέσεις Συνθήκης του Μόντρεαλ.

Λάβετε υπόψη ότι θα αντιμετωπίζουμε όλες τις αξιώσεις για απολεσθείσες/κατεστραμμένες αποσκευές σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης του Μόντρεαλ και των τροποποιήσεων αυτής για όλες τις διεθνείς πτήσεις και σύμφωνα με τις Προδιαγραφές εγχώριου τιμολογίου της Air Transat (διατίθενται κατόπιν αιτήματος) για όλες τις πτήσεις εσωτερικού.


Θέλετε να υποβάλετε μια αξίωση;

Στείλτε μας την αξίωσή σας το αργότερο έως 7 ημέρες (μετά την ημερομηνία παράδοσης της αποσκευής σε εσάς). Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με αυτήν την προϋπόθεση, δεν θα λάβετε αποζημίωση.

Στείλτε μας την αξίωσή σας, συμπληρώνοντας τη φόρμα:
 • Την πρωτότυπη δήλωση PIR
 • Ένα αντίγραφο του ηλεκτρονικού σας εισιτηρίου
 • Μια έγγραφη αξίωση
 • Φωτογραφία της κατεστραμμένης αποσκευής, αν δεν έχει συμπληρωθεί δήλωση PIR/έκθεση
 • Απόδειξη για αντίτιμο/χρεώσεις υπέρβαρου για την αποσκευή, αν υπάρχει
 • Έναν πλήρη και λεπτομερή κατάλογο των κατεστραμμένων αντικειμένων με την αξία του καθενός (μπορεί να σας ζητηθεί απόδειξη αγοράς) και την ημερομηνία αγοράς κατά προσέγγιση
Συμπληρώστε τη φόρμα

περισσότερες πληροφορίες

Αεροσκάφος της Air Transat: Τα αντικείμενα που ξεχνούν οι επιβάτες στην καμπίνα των αεροσκαφών μας παραδίδονται στο Τμήμα αποσκευών της Air Transat στο αεροδρόμιο άφιξης.

Πτήση που πραγματοποιείται από άλλη αεροπορική εταιρεία: Επικοινωνήστε απευθείας με την αεροπορική εταιρεία.

Στο αεροδρόμιο αναχώρησης: Τα αντικείμενα που ξεχνούν οι επιβάτες στο αεροδρόμιο αναχώρησης παραδίδονται στο Τμήμα απολεσθέντων του εν λόγω αεροδρομίου.

Η Air Transat δεν μπορεί πάντα να εγγυηθεί ότι η αποσκευή σας θα μεταφερθεί με το αεροσκάφος που εκτελεί την πτήση σας, αν κατά τη διακριτική της ευχέρεια δεν υπάρχει αρκετός χώρος.

Επιπλέον, σε περίπτωση καθυστέρησης στην παράδοση της αποσκευής ή απώλειας αυτής, ο επιβάτης πρέπει να ενημερώσει εγγράφως το προσωπικό αεροδρομίου του αερομεταφορέα (συμπληρώνοντας μια Δήλωση μη παράδοσης αποσκευής (Property Irregularity Report ή PIR)) μόλις εξακριβωθεί η αποτυχία παράδοσης της παραδιδόμενης αποσκευής στο αεροδρόμιο του προορισμού. Σε αντίθετη περίπτωση, θα απορριφθεί οποιοδήποτε αίτημα αποζημίωσης, εάν η εν λόγω αποσκευή δηλωθεί ως απολεσθείσα μετά από 21 ημέρες αναζήτησης.

Η Air Transat δεν είναι σε θέση να δεχτεί αποσκευές από άλλη αεροπορική εταιρεία ούτε μπορεί να μεταφέρει αποσκευές σε άλλη αεροπορική εταιρεία. Για να είστε βέβαιοι ότι οι αποσκευές σας θα ταξιδέψουν μαζί σας, φροντίστε να μας παραδώσετε όλες τις παραδιδόμενες αποσκευές στο αεροδρόμιο αναχώρησης. Η Air Transat δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για αποσκευές που δεν παραδίδονται στα γκισέ ελέγχου εισιτηρίων της εταιρείας.

Τα παρακάτω αντικείμενα, τα οποία θα δηλωθούν ή θα βρεθούν σε παραδιδόμενες αποσκευές, δύνανται να αφαιρεθούν από την εν λόγω αποσκευή πριν να γίνει δεκτή για μεταφορά από τον Αερομεταφορέα:
 • φάρμακα
 • ιατρικές συσκευές
 • χρήματα
 • κοσμήματα
 • ασημένια αντικείμενα
 • ηλεκτρονικές συσκευές
 • φορητοί υπολογιστές
 • προσωπικές συσκευές ήχου/εικόνας
 • διαπραγματεύσιμοι τίτλοι
 • χρεόγραφα
 • δείγματα επαγγελματικών εγγράφων ή άλλα τιμαλφή (εκτός από ρούχα) δεν γίνονται αποδεκτά ως παραδιδόμενες αποσκευές.
Ο Αερομεταφορέας δεν ευθύνεται για ζημία σε εύθραυστα, πολύτιμα ή ευπαθή αντικείμενα, όπου τέτοια ζημία είναι αποτέλεσμα εγγενούς ατέλειας, ιδιότητας ή ελαττώματος του εν λόγω αντικειμένου.

Τα ακατάλληλα ή ανεπαρκώς συσκευασμένα αντικείμενα θα γίνονται δεκτά κατά τη διακριτική ευχέρεια του Αερομεταφορέα και, όπου γίνουν δεκτά, το αίτημα αποζημίωσης ενδέχεται να απορριφθεί, εφόσον συντρέχουν οι προαναφερόμενοι παράγοντες. Ο Αερομεταφορέας δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την καθυστέρηση παράδοσης τυχόν ευπαθών αντικειμένων που έγιναν δεκτά ως παραδιδόμενη αποσκευή.

Είναι σημαντικό να υποβάλετε την αίτησή σας μέσω της φόρμας μας εντός του καθορισμένου χρονικού περιθωρίου. 
Σας φάνηκε χρήσιμη αυτή η σελίδα; Δεν απαιτείται σύνδεση

Κάντε κλικ για να ψηφίσετε "ναι".

Κάντε κλικ για να ψηφίσετε "όχι".

1 0
Λόγος: