Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο, αποδέχεστε τα cookies που χρησιμοποιούνται, για παράδειγμα, για σκοπούς βελτίωσης της εμπειρίας περιήγησης και εξατομίκευσης του περιεχομένου του ιστοτόπου. Για περισσότερες πληροφορίες ή/και για να αλλάξετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις σας για τα cookies, ανατρέξτε στην Πολιτική μας για τα cookies

Άρνηση επιβίβασης

Λόγω λειτουργικών απαιτήσεων, πολιτικών ή άλλων συνθηκών, ορισμένες φορές ο αριθμός των επιβατών με επιβεβαιωμένη κράτηση υπερβαίνει τον αριθμό των διαθέσιμων καθισμάτων. Αυτές οι κρατήσεις καλούνται υπεράριθμες.

Η Air Transat προσπαθεί να περιορίζει την ταλαιπωρία των επιβατών λόγω υπεράριθμων κρατήσεων ζητώντας από εθελοντές να παραχωρήσουν οικειοθελώς τις θέσεις τους.

Αν δεν υπάρχουν αρκετοί εθελοντές, ενδέχεται να μην επιτραπεί σε άλλους επιβάτες να επιβιβαστούν παρά τη θέλησή τους, σύμφωνα με τους όρους προτεραιότητας του αερομεταφορέα.

Εάν σας αρνηθούν την επιβίβαση για λόγους εντός του ελέγχου της αεροπορικής εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων των λόγων ασφαλείας), η Air Transat θα σας προσφέρει τα ακόλουθα δωρεάν:

  • φαγητό και ποτό σε λογικές ποσότητες,
  • πρόσβαση σε τρόπους επικοινωνίας,
  • και φιλοξενία σε ξενοδοχείο και επίγεια μέσα μεταφοράς, εάν η επόμενη πτήση είναι την επόμενη μέρα.

Στην περίπτωση μιας πτήσης με υπεράριθμες κρατήσεις, η αεροπορική εταιρεία θα ρωτήσει αν υπάρχουν εθελοντές που δέχονται να μην επιβιβαστούν.

Οι εθελοντές επιβάτες θα παραχωρούν κατόπιν οικειοθελώς τις θέσεις τους με αντάλλαγμα την καταβολή πληρωμής κατά τη διακριτική ευχέρεια της αεροπορικής εταιρείας.

Αν ο αριθμός των εθελοντών δεν επαρκεί, ενδέχεται να μην επιτραπεί σε άλλους επιβάτες να επιβιβαστούν παρά τη θέλησή τους, σύμφωνα με τους όρους προτεραιότητας του αερομεταφορέα.

Η παρούσα ανακοίνωση εξηγεί τις υποχρεώσεις της αεροπορικής εταιρείας και τα δικαιώματα των επιβατών στην περίπτωση μιας πτήσης με υπεράριθμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ναύλους που έχουν δηλωθεί στην Υπηρεσία μεταφορών του Καναδά (CTA) και τους Κανονισμούς προστασίας επιβατών αερομεταφορών:

  • 900 $, αν η άφιξη στον προορισμό όπως αυτός αναγράφεται στο αρχικό εισιτήριο καθυστερήσει κατά λιγότερο από έξι (6) ώρες,
  • 1.800 $, αν η άφιξη στον προορισμό όπως αυτός αναγράφεται στο αρχικό εισιτήριο καθυστερήσει κατά έξι (6) ώρες ή περισσότερο, αλλά λιγότερο από εννέα (9) ώρες,
  • 2.400 $, αν η άφιξη στον προορισμό όπως αυτός αναγράφεται στο αρχικό εισιτήριο καθυστερήσει κατά εννέα (9) ώρες ή περισσότερο.

Δικαιούστε μία από τις επιλογές "Αποζημίωσης σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης" που περιγράφονται παραπάνω, εκτός αν:

  • Δεν έχετε συμμορφωθεί πλήρως με τις απαιτήσεις έκδοσης εισιτηρίων, check-in και επανεπιβεβαίωσης της αεροπορικής εταιρείας ή δεν πληροίτε τις προϋποθέσεις μεταφοράς βάσει των ναύλων της αεροπορικής εταιρείας που έχουν δηλωθεί στην Υπηρεσία μεταφορών του Καναδά,
  • Υπήρξε απαίτηση θέσεων στο αεροσκάφος από μια κυβερνητική αρχή ή το αεροσκάφος αντικαταστάθηκε από ένα μικρότερης χωρητικότητας για λόγους ασφαλείας ή λειτουργικότητας,
  • Έγινε μείωση των διαθέσιμων θέσεων στο αεροσκάφος για λόγους ασφαλείας ή λειτουργικότητας,
  • Σας προσφέρθηκε θέση σε ένα τμήμα του αεροσκάφους εκτός από εκείνο που καθορίζεται στο εισιτήριό σας, χωρίς πρόσθετη χρέωση (ένας επιβάτης που έχει μεταφερθεί σε τμήμα για το οποίο ισχύει χαμηλότερος ναύλος θα πρέπει να λάβει την κατάλληλη επιστροφή χρημάτων).

Μέσω ποιου τρόπου πληρωμής θα καταβληθεί η αποζημίωση;
Η Air Transat θα καταβάλει την αποζημίωση σε κάθε επιβάτη ο οποίος πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις μέσω επιταγής για το ποσό που καθορίζεται παραπάνω, μόλις αυτό θα είναι λειτουργικά εφικτό, αλλά το αργότερο έως 48 ώρες από την ημερομηνία άρνησης επιβίβασης.

Η Air Transat μπορεί να προσφέρει ταξιδιωτικές πιστώσεις μεγαλύτερης χρηματικής αξίας έναντι πληρωμής σε μετρητά. Ο επιβάτης, ωστόσο, μπορεί να επιμείνει να πληρωθεί σε μετρητά ή να αρνηθεί κάθε αποζημίωση και να διεκδικήσει την αποζημίωση με αγωγή.

Η αποδοχή της αποζημίωσης (με την έγκριση της επιταγής εντός 30 ημερών) απαλλάσσει την Air Transat από οποιαδήποτε άλλη ευθύνη έναντι του επιβάτη λόγω αδυναμίας της να τηρήσει τους όρους της επιβεβαιωμένης κράτησης. Ωστόσο, ο επιβάτης μπορεί να αρνηθεί την πληρωμή και να επιδιώξει την αποκατάσταση ζημιών σε δικαστήριο ή με άλλο τρόπο.

Σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης παρά τη θέλησή σας σε μια πτήση ή πτήσεις όπου έχετε επιβεβαιωμένη θέση, θα σας παρέχεται η εξής ειδοποίηση:


Αποζημίωση για άρνηση επιβίβασης
Αν δεν σας αποδόθηκε ένα κρατημένο κάθισμα σε πτήση της Air Transat, ενδέχεται να δικαιούστε χρηματική αποζημίωση. Η παρούσα ανακοίνωση εξηγεί τις υποχρεώσεις της αεροπορικής εταιρείας και τα δικαιώματα των επιβατών στην περίπτωση μιας πτήσης με υπεράριθμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ναύλους που έχουν δηλωθεί στην Υπηρεσία μεταφορών του Καναδά (CTA) και τους Κανονισμούς προστασίας επιβατών αερομεταφορών.
Σας φάνηκε χρήσιμη αυτή η σελίδα; Δεν απαιτείται σύνδεση

Κάντε κλικ για να ψηφίσετε "ναι".

Κάντε κλικ για να ψηφίσετε "όχι".

0 0
Λόγος: