Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο, αποδέχεστε τα cookies που χρησιμοποιούνται, για παράδειγμα, για σκοπούς βελτίωσης της εμπειρίας περιήγησης και εξατομίκευσης του περιεχομένου του ιστοτόπου. Για περισσότερες πληροφορίες ή/και για να αλλάξετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις σας για τα cookies, ανατρέξτε στην Πολιτική μας για τα cookies

 Διαταραχές πτήσεων και πόροι

Κανονισμοί προστασίας επιβατών αερομεταφορών
Αν δεν σας επιτραπεί να επιβιβαστείτε, αν η πτήση σας ακυρωθεί ή καθυστερήσει για τουλάχιστον δύο ώρες ή αν οι αποσκευές σας χαθούν ή καταστραφούν, ενδέχεται να δικαιούστε ορισμένα πρότυπα μεταχείρισης και αποζημίωση σύμφωνα με τους Κανονισμούς προστασίας επιβατών αερομεταφορών.
Για περισσότερες πληροφορίες για τα δικαιώματά σας, ανατρέξτε στο περιεχόμενο της προηγούμενης ενότητας ή επισκεφτείτε τον ιστότοπο της Υπηρεσίας μεταφορών του Καναδά και ανατρέξτε στους κανονισμούς προστασίας αεροεπιβατών {$Transat.Blanklink.Web.Accessibility$} .
Μια πλήρης περιγραφή των όρων και των προϋποθέσεων μεταφοράς είναι διαθέσιμη στους όρους ναύλων μας.

Πληροφορίες για την Υπηρεσία μεταφορών του Καναδά (CTA)
Η Υπηρεσία μεταφορών του Καναδά (CTA) λειτουργεί ως αρχή επίλυσης διαφορών αναφορικά με ορισμένα ζητήματα που σχετίζονται με τις αερομεταφορές. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να υποβάλετε την καταγγελία σας στο Τμήμα επίλυσης διαφορών της CTA, συμβουλευτείτε την Υπηρεσία μεταφορών του Καναδά {$Transat.Blanklink.Web.Accessibility$} .

Δικαιώματα επιβάτη αερομεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (διατίθεται μόνο στα Αγγλικά)
Αν δεν σας επιτραπεί να επιβιβαστείτε, αν η πτήση σας ακυρωθεί ή καθυστερήσει για τουλάχιστον δύο ώρες, ενδέχεται να δικαιούστε ορισμένα πρότυπα μεταχείρισης και αποζημίωση σύμφωνα με τα δικαιώματα επιβατών αερομεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συμβουλευτείτε τα δικαιώματα επιβατών αερομεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση {$Transat.Blanklink.Web.Accessibility$} . Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ακύρωση ή τη μεγάλη καθυστέρηση της πτήσης, ανατρέξτε στην ενότητα, Ανακοίνωση ακύρωσης ή μεγάλης καθυστέρησης {$Transat.Blanklink.Web.Accessibility$}.