Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο, αποδέχεστε τα cookies που χρησιμοποιούνται, για παράδειγμα, για σκοπούς βελτίωσης της εμπειρίας περιήγησης και εξατομίκευσης του περιεχομένου του ιστοτόπου. Για περισσότερες πληροφορίες ή/και για να αλλάξετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις σας για τα cookies, ανατρέξτε στην Πολιτική μας για τα cookies

Απαιτούμενες πρόσθετες πληροφορίες επιβάτη

Σε μια προσπάθεια να αυξηθεί η ασφάλεια στον τομέα των διεθνών αεροπορικών ταξιδιών, πολλές χώρες έχουν καθιερώσει ένα σύστημα Πρόσθετων πληροφοριών επιβάτη (APIS/API) το οποίο αφορά τις περισσότερες διεθνείς πτήσεις.

APIS/API

Το APIS είναι ένα αυτοματοποιημένο σύστημα συλλογής δεδομένων ικανό να εκτελεί ερωτήματα για τους επιβάτες πτήσεων πριν από την άφιξή τους σε μια χώρα όπου εφαρμόζεται.

Πτήσεις ΗΠΑ: Παράλληλα με τις πληροφορίες που απαιτούνται για τις περισσότερες διεθνείς πτήσεις, θα πρέπει να παράσχετε:

  • Την πλήρη διεύθυνση διαμονής σας (συμπεριλαμβανομένου του Τ.Κ.) κατά την παραμονή σας στις ΗΠΑ
  • Εάν πρόκειται να ταξιδέψετε με κρουαζιερόπλοιο: το όνομα του πλοίου και την πόλη/πολιτεία του σημείου επιβίβασης

CBSA API

Η CBSA (Τελωνειακή Υπηρεσία Καναδά) είναι εξουσιοδοτημένη να συλλέγει πληροφορίες προ άφιξης (σύμφωνα με το εδάφιο 107.1(1) του Νόμου περί τελωνείων και την παράγραφο 148(1)(δ) του IRPA(Νόμου περί μετανάστευσης και προστασίας προσφύγων)), καθώς και πληροφορίες προ αναχώρησης και αρχεία εξόδου (ενότητα 93 του Νόμου περί τελωνείων και ενότητα 11 του EIR) (διατίθεται μόνο στα Αγγλικά). Η CBSA χρησιμοποιεί τις προβλεπόμενες πληροφορίες για να ταυτοποιήσει άτομα που αποτελούν απειλή για την ασφάλεια του Καναδά.

Για τους ταξιδιώτες που προέρχονται από τον Καναδά, αυτά τα άτομα μπορεί να υπόκεινται σε έρευνα και μπορεί να υποβληθούν σε πιο στενή ανάκριση ή εξέταση κατά την άφιξη. Η CBSA χρησιμοποιεί, επίσης, τις προβλεπόμενες πληροφορίες για να επικυρώσει, πριν την αναχώρηση, ότι όλοι οι εισερχόμενοι ταξιδιώτες δια αέρος κατέχουν ένα προβλεπόμενο έγγραφο για να εισέλθουν στον Καναδά ή εξαιρούνται από αυτήν την απαίτηση ή είναι καθορισμένο πρόσωπο.

Για τους ταξιδιώτες που αναχωρούν, η CBSA θα χρησιμοποιήσει πληροφορίες προ εξόδου μόνο για να ταυτοποιήσει καλύτερα τα άτομα και τα αγαθά υψηλού κινδύνου που αναχωρούν ή προτίθενται να αναχωρήσουν από τον Καναδά. Τα αρχεία εισόδου και εξόδου της CBSA μπορεί να κοινοποιηθούν σε άλλες κρατικές υπηρεσίες για μετανάστευση, κοινωνικά επιδόματα ή σκοπούς εφαρμογής του νόμου. Όλοι οι ταξιδιώτες μπορούν να ζητήσουν ένα αντίγραφο των προβλεπόμενων πληροφοριών εισόδου και εξόδου που παρέχονται για αυτούς υποβάλλοντας αίτημα εγγράφως στην CBSA.

Οποιοσδήποτε ταξιδιώτης που πιστεύει ότι οι προβλεπόμενες πληροφορίες που έχουν παρασχεθεί για αυτόν είναι εσφαλμένες μπορεί να υποβάλει αίτημα εγγράφως στην CBSA για διόρθωση των πληροφοριών. Οποιοσδήποτε ταξιδιώτης μπορεί να παραπονεθεί εγγράφως στην CBSA, εάν πιστεύει ότι η CBSA έχει αρνηθεί αδίκως να εξασφαλίσει πρόσβαση στις προβλεπόμενες πληροφορίες που παρασχέθηκαν για αυτόν, δεν έχει διορθώσει τις προβλεπόμενες πληροφορίες που παρασχέθηκαν για αυτόν ή έχει με άλλο τρόπο χειριστεί εσφαλμένα τις προβλεπόμενες πληροφορίες που παρασχέθηκαν για αυτόν. Οι ταξιδιώτες μπορούν να αποκτήσουν περισσότερες πληροφορίες συμβουλευόμενοι την τοποθεσία API/PNR, IAPI και προγραμμάτων εξόδου δια αέρος (διατίθεται μόνο στα Αγγλικά).

Πώς συλλέγονται τα δεδομένα επιβάτη;

Τα δεδομένα συλλέγονται από τον αερομεταφορέα κατά τη διαδικασία του ελέγχου εισιτηρίων και υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο τελωνείο πριν από την άφιξη του επιβάτη στον προορισμό του.

Πότε παρέχονται οι πληροφορίες επιβάτη στο τελωνείο;

Οι αερομεταφορείς θα πρέπει να υποβάλουν τις πληροφορίες επιβάτη εντός δεκαπέντε λεπτών από την αναχώρηση του αεροσκάφους.

Σας φάνηκε χρήσιμη αυτή η σελίδα; Δεν απαιτείται σύνδεση

Κάντε κλικ για να ψηφίσετε "ναι".

Κάντε κλικ για να ψηφίσετε "όχι".

1 0
Λόγος: