Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο, αποδέχεστε τα cookies που χρησιμοποιούνται, για παράδειγμα, για σκοπούς βελτίωσης της εμπειρίας περιήγησης και εξατομίκευσης του περιεχομένου του ιστοτόπου. Για περισσότερες πληροφορίες ή/και για να αλλάξετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις σας για τα cookies, ανατρέξτε στην Πολιτική μας για τα cookies

Αξιώσεις

Σε αυτήν την ενότητα θα βρείτε όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την αναζήτηση αποσκευών κατά τη μεταφορά με την Air Transat.

Αν η αποσκευή σας χαθεί ή καθυστερήσει
 • Συμπληρώστε μια Δήλωση μη παράδοσης αποσκευής (Property Irregularity Report ή PIR) σε κάποιο ταξιδιωτικό γραφείο της Air Transat κατά την άφιξή σας.
 • Όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται θα καταχωρηθούν στο σύστημα εντοπισμού αποσκευών WorldTracer.
 • Ο τοπικός μας εκπρόσωπος θα σας κρατήσει ενήμερους κατά τη διαμονή σας στον προορισμό σας.
 • Παρακολουθήστε την πρόοδο στο διαδίκτυο μέσω του συστήματος εντοπισμού αποσκευών WorldTracer με τον αριθμό αναφοράς σας από τη δήλωση PIR.

Μόλις εντοπιστεί η αποσκευή σας, θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για να παραδοθεί σε εσάς με ασφαλή τρόπο και το συντομότερο δυνατό.

Για να υποβάλετε μια αξίωση

Υποβάλετε τα ακόλουθα έγγραφα στη διεύθυνση στα δεξιά:

 • Την πρωτότυπη δήλωση PIR
 • Ένα αντίγραφο του ηλεκτρονικού σας εισιτηρίου
 • Τυχόν αποδείξεις
 • Οποιαδήποτε άλλα σχετικά έγγραφα
 • Μια σύντομη περιγραφή της κατάστασης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν στοιχείων που θα πρέπει να γνωρίζουμε
Προθεσμία αιτήσεων
Για καθυστερημένες αποσκευές

Υποβάλετε την αίτησή σας το πολύ έως 21 ημέρες από την ημερομηνία που σας επιστράφηκε η αποσκευή.

Για απολεσθείσες αποσκευές

Υποβάλετε την αίτησή σας εντός 30 ημερών από την ημερομηνία που θα έπρεπε να σας έχει παραδοθεί η αποσκευή.

Αν η αποσκευή σας έχει καταστραφεί
 • Συμπληρώστε μια Δήλωση Μη Παράδοσης Αποσκευής (Property Irregularity Report ή PIR) σε ένα ταξιδιωτικό γραφείο της Air Transat.
  • Αν η δήλωση PIR δεν συμπληρωθεί κατά την άφιξή σας, η καταγγελία σας πρέπει να υποβληθεί γραπτώς στην Air Transat εντός 7 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της αποσκευής και να συνοδεύεται από αντίγραφο του ηλεκτρονικού σας εισιτηρίου.
 • Κρατήστε την κατεστραμμένη αποσκευή, ακόμα και αν πιστεύετε ότι δεν μπορεί να επισκευαστεί.
 • Θα ενημερωθείτε για το όνομα και τη διεύθυνση ενός καταστήματος επιδιόρθωσης βαλιτσών όσο το δυνατόν πιο κοντά στην κατοικία ή την προσωρινή σας διεύθυνση.
 • Έχετε περιθώριο 45 ημερών από την ημερομηνία που θα υποβάλετε την καταγγελία σας, για να παρουσιάσετε την αποσκευή σας για επιδιόρθωση.
 • Προσκομίστε την κατεστραμμένη αποσκευή μαζί με την πρωτότυπη δήλωση PIR στον προμηθευτή που αναφέρεται στο κάτω μέρος της συμπληρωμένης δήλωσης. Ο προμηθευτής θα χρεώσει την Air Transat απευθείας.
Για να υποβάλετε μια αξίωση

Υποβάλετε τα ακόλουθα έγγραφα στη διεύθυνση στα δεξιά:

 • Την πρωτότυπη δήλωση PIR
 • Ένα αντίγραφο του ηλεκτρονικού σας εισιτηρίου
 • Μια έγγραφη αξίωση
 • Έναν πλήρη και λεπτομερή κατάλογο των κατεστραμμένων αντικειμένων με την αξία του καθενός (μπορεί να σας ζητηθεί απόδειξη αγοράς) και την ημερομηνία αγοράς κατά προσέγγιση

Τα αντικείμενα που ξεχνούν οι επιβάτες στην καμπίνα των αεροσκαφών μας παραδίδονται στο Τμήμα αποσκευών της Air Transat στο αεροδρόμιο άφιξης. Εάν ξεχάσετε κάποιο αντικείμενο στο αεροσκάφος σε μια πτήση που πραγματοποιείται από άλλη αεροπορική εταιρεία, επικοινωνήστε απευθείας με την αεροπορική εταιρεία.

Το κεντρικό τμήμα αποσκευών μας μπορεί να σας βοηθήσει με τα στοιχεία επικοινωνίας.

Τα αντικείμενα που ξεχνούν οι επιβάτες στο αεροδρόμιο αναχώρησης παραδίδονται στο Τμήμα απολεσθέντων του εν λόγω αεροδρομίου.

 • Η Air Transat δεν είναι σε θέση να δεχτεί αποσκευές από άλλη αεροπορική εταιρεία ούτε μπορεί να μεταφέρει αποσκευές σε άλλη αεροπορική εταιρεία.
 • Για να είστε βέβαιοι ότι οι αποσκευές σας θα ταξιδέψουν μαζί σας, φροντίστε να μας παραδώσετε όλες τις παραδιδόμενες αποσκευές στο αεροδρόμιο αναχώρησης.
 • Η Air Transat δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για αποσκευές που δεν παραδίδονται στα γκισέ ελέγχου εισιτηρίων της εταιρείας.
 • Τα παρακάτω αντικείμενα, τα οποία θα δηλωθούν ή θα βρεθούν σε παραδιδόμενες αποσκευές, δύνανται να αφαιρεθούν από την εν λόγω αποσκευή πριν να γίνει δεκτή για μεταφορά από τον Αερομεταφορέα:
  • φάρμακα
  • ιατρικές συσκευές
  • χρήματα
  • κοσμήματα
  • ασημένια αντικείμενα
  • ηλεκτρονικές συσκευές
  • φορητοί υπολογιστές
  • προσωπικές συσκευές ήχου/εικόνας
  • διαπραγματεύσιμοι τίτλοι
  • χρεόγραφα
  • δείγματα επαγγελματικών εγγράφων ή άλλα τιμαλφή (εκτός από ρούχα) δεν γίνονται αποδεκτά ως παραδιδόμενες αποσκευές.
 • Ο Αερομεταφορέας δεν ευθύνεται για ζημία σε εύθραυστα, πολύτιμα ή ευπαθή αντικείμενα, όπου τέτοια ζημία είναι αποτέλεσμα εγγενούς ατέλειας, ιδιότητας ή ελαττώματος του εν λόγω αντικειμένου.
 • Τα ακατάλληλα ή ανεπαρκώς συσκευασμένα αντικείμενα θα γίνονται δεκτά κατά τη διακριτική ευχέρεια του Αερομεταφορέα και, όπου γίνουν δεκτά, το αίτημα αποζημίωσης ενδέχεται να απορριφθεί, εφόσον συντρέχουν οι προαναφερόμενοι παράγοντες. Ο Αερομεταφορέας δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την καθυστέρηση παράδοσης τυχόν ευπαθών αντικειμένων που έγιναν δεκτά ως παραδιδόμενη αποσκευή.

Για διεθνείς πτήσεις: Όλες οι αξιώσεις για απολεσθείσες/κατεστραμμένες αποσκευές αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της Συνθήκης του Μόντρεαλ και τις τροποποιήσεις της.

Για πτήσεις εσωτερικού: Όλες οι αξιώσεις για απολεσθείσες/κατεστραμμένες αποσκευές αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις των Προδιαγραφών εγχώριου τιμολογίου της Air Transat (διαθέσιμες κατόπιν αιτήματος).

Σας φάνηκε χρήσιμη αυτή η σελίδα; Δεν απαιτείται σύνδεση

Κάντε κλικ για να ψηφίσετε "ναι".

Κάντε κλικ για να ψηφίσετε "όχι".

1 0
Λόγος: