Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο, αποδέχεστε τα cookies που χρησιμοποιούνται, για παράδειγμα, για σκοπούς βελτίωσης της εμπειρίας περιήγησης και εξατομίκευσης του περιεχομένου του ιστοτόπου. Για περισσότερες πληροφορίες ή/και για να αλλάξετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις σας για τα cookies, ανατρέξτε στην Πολιτική μας για τα cookies

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου

(Παρακαλούμε μελετήστε προσεκτικά τους όρους χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα.)

1. Γενικοί Όροι

Η πρόσβαση στην παρούσα ιστοσελίδα και η χρήση αυτής προϋποθέτει ότι αποδέχεστε τη δέσμευση και συμμόρφωσή σας με τους κατωτέρω όρους. Η AIR TRANSAT διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί κατά καιρούς τους ισχύοντες όρους και τις διατάξεις που διέπουν τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας. Οι χρήστες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης όπως αυτοί τροποποιούνται.

2. Cookie

Το cookie είναι μικρό μη εκτέλεσιμο αρχείο που αποθηκεύεται στον σκληρό σας δίσκο προκειμένου να αναγνωρίζεται ο υπολογιστής σας. Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να θυμάται πληροφορίες που ο ίδιος έχετε δώσει ώστε να μην χρειάζεται να τις καταχωρείτε κάθε φορά που επισκέπτεστε τον εν λόγω ιστότοπο. Τα cookies, επίσης, μας βοηθούν να κατανοήσουμε ποιες περιοχές του ιστοτόπου είναι δημοφιλείς καθώς μας δείχνουν πώς εσείς και άλλοι χρησιμοποιείτε τους ιστοτόπους μας.

Παρόλο που υπάρχει η δυνατότητα να κάνετε κράτηση στον εν λόγω ιστότοπο ενώ έχετε ρυθμίσει τη διαδικτυακή ασφάλεια του προγράμματος περιήγησής σας να μην αποδέχεται cookies, εντούτοις η διαδικτυακή σας εμπειρία μπορεί να περιοριστεί σε μεγάλο βαθμό. Τα cookies μας δε συνδέονται με προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες.

Η παρούσα δήλωση απορρήτου καλύπτει τη χρήση cookies μόνο της Air Transat και δεν καλύπτει τη χρήση cookies τρίτων. Ορισμένοι από τους εμπορικούς συνεργάτες μας χρησιμοποιούν cookies στον ιστότοπό μας. Δεν έχουμε πρόσβαση ούτε ελέγχουμε τα συγκεκριμένα cookies.

3. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Στην AIR TRANSAT ανήκουν όλα τα πνευματικά δικαιώματα για το υλικό που περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα της. Εάν δεν ορίζεται διαφορετικά, απαγορεύεται η αντιγραφή, αναπαραγωγή ή αναδημοσίευση με οποιονδήποτε μέσο όλων των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα της AIR TRANSAT. Το υλικό αυτής της ιστοσελίδας καθώς και οποιασδήποτε ιστοσελίδας που ανήκει, διευθύνεται, εγκρίνεται ή ελέγχεται από την AIR TRANSAT δεν μπορεί να αντιγραφεί, αναπαραχθεί, αναδημοσιευθεί, εισαχθεί σε άλλη ιστοσελίδα, ανακοινωθεί, μεταδοθεί ή διανεμηθεί με οποιοδήποτε μέσο. Μπορείτε όμως να αποθηκεύσετε ένα αντίγραφο από το υλικό της ιστοσελίδας στον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή για προσωπική, μη εμπορική χρήση και μόνον, εφ’ όσον τηρείτε τους κανονισμούς που σχετίζονται με την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

4. Εμπορικό σήμα

Η επωνυμία και το λογότυπο της AIR TRANSAT καθώς και το «Αστέρι» της AIR TRANSAT είναι κατατεθέντα εμπορικά σήματα. Δεν παραχωρείται κανένα εμπορικό σήμα σε σχέση με το υλικό που περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα της AIR TRANSAT.

Η AIR TRANSAT ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΙ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ («Πληροφορίες»). ΤΟΝΙΖΟΥΜΕ ΟΜΩΣ ΟΤΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΥΤΑ ΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Η ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΑΒΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Ή ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ. ΕΠΕΙΔΗ ΜΕΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΜΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, Η ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΣΑΣ. Η AIR TRANSAT διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει και τροποποιεί κατά διαστήματα τις Πληροφορίες ή τα προϊόντα που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα της και αποκλείει ρητώς κάθε ευθύνη που τυχόν απορρέει από τις αλλαγές και τροποποιήσεις αυτές. Η AIR TRANSAT δεν εγγυάται την ακρίβεια, καταλληλότητα, πληρότητα και χρονική ακρίβεια των Πληροφοριών που περιέχονται στην ιστοσελίδα της και αποποιείται ρητώς κάθε ευθύνης για τυχόν λάθη ή παραλείψεις. ΣΑΣ ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ Η ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΝΕΤΑΙ. Επιπλέον, η AIR TRANSAT δεν ισχυρίζεται ούτε εγγυάται ότι η ιστοσελίδα θα είναι πάντοτε διαθέσιμη και θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας, ότι η πρόσβασή σας σ’ αυτήν θα είναι απρόσκοπτη, ότι δεν θα υπάρχουν καθυστερήσεις, βλάβες, λάθη ή παραλείψεις ή απώλεια μεταδιδόμενων στοιχείων, ότι δεν θα μεταδίδονται ιοί ή άλλες μορφές επικίνδυνου λογισμικού ή ότι δεν θα προκληθεί καμία βλάβη στο σύστημα του ηλεκτρονικού σας υπολογιστή. Αποκλειστικά υπεύθυνος για την κατάλληλη προστασία και την υποστήριξη δεδομένων και/ή εξοπλισμού είναι ο χρήστης.

Περιορισμός ευθύνης

Η AIR TRANSAT δεν παρέχει απολύτως καμία εγγύηση για οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα στην οποία μπορεί να έχετε πρόσβαση μέσω της παρούσας. Τονίζουμε ότι κάθε άλλη ιστοσελίδα στην οποία πιθανόν έχετε πρόσβαση είναι εντελώς ανεξάρτητη και η AIR TRANSAT δεν έχει κανένα έλεγχο επί του περιεχομένου της. Επιπλέον, η ύπαρξη συνδέσμου που σας επιτρέπει την πρόσβαση σε άλλες ιστοσελίδες πλην αυτής της AIR TRANSAT δεν σημαίνει ότι η AIR TRANSAT εγκρίνει ή αποδέχεται οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο ή τη χρήση των ιστοσελίδων αυτών. Από εσάς εξαρτάται να πάρετε τις απαραίτητες προφυλάξεις για να βεβαιωθείτε ότι οι ιστοσελίδες που χρησιμοποιείτε δεν περιέχουν ιούς ή άλλες μορφές επικίνδυνου λογισμικού.

Η AIR TRANSAT ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΥΠΕΧΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΑΝΤΙ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΜΕΣΩ ΑΥΤΗΣ. Ο ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΑ Η ΒΛΑΒΗ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ, ΛΑΘΗ, ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΕΙΔΙΚΗ Ή ΑΛΛΗ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗ ΖΗΜΙΑ, ΟΠΩΣ Π.Χ. ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΕΡΔΗ, ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ Ή ΚΑΘΕ ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΝ ΤΡΟΠΟ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ ΛΑΒΟΥΜΕ ΡΗΤΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΖΗΜΙΑΣ. Η χρήση της ιστοσελίδας και των πληροφοριών που περιέχει γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη ή με ευθύνη των πελατών σας. Εάν η πρόσβασή σας στην ιστοσελίδα της AIR TRANSAT πραγματοποιήθηκε μέσω συνδέσμου από άλλη ιστοσελίδα που δεν ανήκει στην AIR TRANSAT και η οποία έχει ως αντικείμενο την κράτηση άλλων προϊόντων, η AIR TRANSAT σας προσκαλεί να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους χρήσης που αναγράφονται στην συνδεδεμένη αυτή ιστοσελίδα.

6. ΑΠΑΤΗ

Al fine di evitare acquisti fraudolenti (ad esempio con una carta di credito smarΓια την αποτροπή παράνομων αγορών, (π.χ. λόγω απώλειας της πιστωτικής κάρτας ή παροχής εσφαλμένων στοιχείων), η AIR TRANSAT διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες από τους επιβάτες ή/και τον κάτοχο της κάρτας οποιαδήποτε στιγμή μετά την πραγματοποίηση μιας αγοράς –καθώς και κατά τον έλεγχο του εισιτηρίου– ώστε να μπορέσει να επαληθεύσει τα στοιχεία που δηλώθηκαν κατά την πραγματοποίηση της αγοράς. Η AIR TRANSAT επιφυλάσσεται επίσης του δικαιώματος να ζητήσει μια άλλη μορφή πληρωμής, εάν ο πελάτης δεν μπορέσει να παράσχει με ακρίβεια τις εν λόγω πρόσθετες πληροφορίες. Επιπλέον, η Air Transat επιφυλάσσεται του δικαιώματος να ακυρώσει την κράτηση σε περίπτωση υποπτευόμενης απάτης, κλοπής ή ανεντιμότητας.

7. Χρήση πληροφοριών

Σας ενημερώνουμε ότι εάν επικοινωνήσετε με την AIR TRANSAT μέσω της ιστοσελίδας μας στέλνοντας στοιχεία όπως π.χ. ερωτήσεις, σχόλια, υποδείξεις κλπ. σχετικά με το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, τα στοιχεία αυτά δεν θα θεωρούνται εμπιστευτικά. Η AIR TRANSAT δεν φέρει καμία ευθύνη γι’ αυτά και είναι ελεύθερη να αναπαράγει, χρησιμοποιεί, αποκαλύπτει και διανέμει τα στοιχεία σε άλλους χωρίς περιορισμό. Επιπλέον, η AIR TRANSAT μπορεί να χρησιμοποιεί ελεύθερα ιδέες, τεχνογνωσία και τεχνικές που τυχόν περιλαμβάνονται στα στοιχεία αυτά για οποιονδήποτε σκοπό, όπως π.χ. (η αναφορά δεν είναι περιοριστική) ανάπτυξη, κατασκευή και προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών που ενσωματώνουν τέτοια στοιχεία.

8. Ζητήματα δικαιοδοσίας

Αν δεν ορίζεται διαφορετικά, το υλικό που περιέχεται στην παρούσα ιστοσελίδα προορίζεται αποκλειστικά για την προώθηση των προϊόντων της AIR TRANSAT. Η AIR TRANSAT δεν ισχυρίζεται ότι τα προϊόντα θα είναι διαθέσιμα σε κάθε τοποθεσία και στις αναγραφόμενες ημερομηνίες. Οι προγραμματισμένες ώρες και οι προορισμοί των πτήσεων μπορούν επίσης να αλλάζουν. Η εξακρίβωση των στοιχείων αυτών θα γίνεται με δική σας ευθύνη κατόπιν επικοινωνίας με την Air Transat ή τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Η σύμβαση θα διέπεται από και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με τους νόμους της επαρχίας του Κεμπέκ, χωρίς να εφαρμόζονται οι αρχές περί σύγκρουσης δικαίου. Σε περίπτωση που κάποια διάταξη της παρούσας σύμβασης θεωρηθεί παράνομη, άκυρη ή για οποιονδήποτε λόγο μη εφαρμοστέα, η μη εφαρμογή της διάταξης αυτή δεν θα επηρεάζει το κύρος και την εφαρμογή των υπολοίπων διατάξεων. Η σύμβαση μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών συνήφθη με την παρούσα μορφή και το παρόν περιεχόμενο και δεν μπορεί να τροποποιηθεί παρά μόνο με έγγραφη συμφωνία που θα υπογραφεί και από τα δύο μέρη.

Σας φάνηκε χρήσιμη αυτή η σελίδα; Δεν απαιτείται σύνδεση

Κάντε κλικ για να ψηφίσετε "ναι".

Κάντε κλικ για να ψηφίσετε "όχι".

0 0
Λόγος: