Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο, αποδέχεστε τα cookies που χρησιμοποιούνται, για παράδειγμα, για σκοπούς βελτίωσης της εμπειρίας περιήγησης και εξατομίκευσης του περιεχομένου του ιστοτόπου. Για περισσότερες πληροφορίες ή/και για να αλλάξετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις σας για τα cookies, ανατρέξτε στην Πολιτική μας για τα cookies

Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου

Διαβάστε την πολιτική ιδιωτικού απορρήτου, για να μάθετε πώς η Transat προστατεύει τα προσωπικά σας στοιχεία.

Η Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου μας

Η Transat έχει δεσμευτεί να σέβεται το ιδιωτικό σας απόρρητο και να προστατεύει τις προσωπικές πληροφορίες σας

Η Transat A.T. Inc. και οι θυγατρικές της (εφεξής η "Transat") έχουν δεσμευτεί να προστατεύουν το ιδιωτικό σας απόρρητο. Ως ταξιδιωτικός πράκτορας, πάροχος ταξιδιωτικών υπηρεσιών και αερομεταφορέας, αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στην προστασία των προσωπικών πληροφοριών που μας γνωστοποιείτε και έχουμε ως στόχο να διατηρήσουμε την εμπιστοσύνη σας στο θέμα αυτό.

Όταν ταξιδεύετε με την Transat, πρέπει να συλλέγουμε ορισμένες προσωπικές πληροφορίες για εσάς, όπως όνομα, διεύθυνση email, αριθμό διαβατηρίου και στοιχεία πληρωμής. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται, για παράδειγμα, για τη διεκπεραίωση της κράτησής σας, την παροχή της καλύτερης δυνατής εμπειρίας πελάτη και την προστασία σας. Ορισμένες από αυτές τις πληροφορίες κοινοποιούνται σε αξιόπιστους συνεργάτες της Transat, όπως ξενοδοχεία και παρόχους υπηρεσιών εδάφους των αεροδρομίων, για να διασφαλίζεται η σωστή άφιξη των αποσκευών σας στον προορισμό σας. Επιπλέον, απαιτείται να κοινοποιούμε ορισμένες από τις πληροφορίες σας στις κρατικές αρχές συνοριακού ελέγχου και τις αερολιμενικές αρχές για λόγους ασφαλείας.

Η παρούσα πολιτική ιδιωτικού απορρήτου (εφεξής η "Πολιτική") εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και προστατεύουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας. Η παρούσα πολιτική ιδιωτικού απορρήτου ισχύει για όλες τις προσωπικές πληροφορίες που επεξεργαζόμαστε όταν ταξιδεύετε μαζί μας, αγοράζετε ή χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, επισκέπτεστε τους ιστοτόπους μας, χρησιμοποιείτε τις εφαρμογές μας για κινητές συσκευές ή επικοινωνείτε μαζί μας με άλλο τρόπο. Η παρούσα Πολιτική συντάχθηκε έτσι ώστε να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας για την προστασία του ιδιωτικού απορρήτου.

Ανατρέξτε στην ενότητα “Επικοινωνία” για ερωτήσεις, σχόλια ή αιτήματα σχετικά με την πολιτική ιδιωτικού απορρήτου ή τις προσωπικές πληροφορίες σας.

Το πλήρες κείμενο της πολιτικής ιδιωτικού απορρήτου μας είναι διαθέσιμο παρακάτω.

Πλήρες κείμενο Πολιτικής ιδιωτικού απορρήτου

Η δέσμευσή μας

Έχουμε αναπτύξει και εφαρμόζουμε εσωτερικές πολιτικές και διαδικασίες, οι οποίες σχεδιάστηκαν με στόχο την επαρκή προστασία των προσωπικών πληροφοριών που έχουμε στην κατοχή μας και οι οποίες επανεξετάζονται τακτικά.

Παρέχουμε στους εργαζομένους μας εκπαίδευση αναφορικά με τη σημασία της προστασίας των προσωπικών πληροφοριών.

Λαμβάνουμε εύλογα μέτρα, ώστε να διασφαλίζουμε ότι οι πράκτορες, οι εντολοδόχοι, οι εκπρόσωποι και άλλοι εξωτερικοί φορείς συμμορφώνονται με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας ιδιωτικού απορρήτου (παραδείγματος χάριν, πάροχοι υπηρεσιών αεροδρομίων, τουριστικά γραφεία εισερχόμενου τουρισμού, ξενοδόχοι, διοικητική υποστήριξη, εταιρείες επεξεργασίας και αποθήκευσης δεδομένων, εταιρείες διεκπεραίωσης πληρωμών κ.λπ.).

Έχουμε δημιουργήσει μια ομάδα υπαλλήλων η οποία είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για ζητήματα προστασίας προσωπικών πληροφοριών και έχουμε διορίσει έναν Υπεύθυνο προστασίας δεδομένων για θέματα σχετικά με το ιδιωτικό απόρρητο.

Ποιο είναι το πεδίο εφαρμογής της παρούσας Πολιτικής και ο ρόλος του Υπεύθυνου επεξεργασίας;

Οι διατάξεις της παρούσας Πολιτικής εφαρμόζονται σε όλες τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται και υφίστανται επεξεργασία από την Transat στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά κατά τη συλλογή των εν λόγω προσωπικών πληροφοριών.

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων που συλλέγει ή/και επεξεργάζεται τις προσωπικές πληροφορίες σας είναι η Transat Tours Canada Inc, θυγατρική της Transat A.T. Inc.:

Transat Tours Canada inc.
300, Léo-Pariseau, Suite 600
Montréal, Québec, H2X 4C2

Ωστόσο, στις περιπτώσεις στις οποίες η συναλλαγή διεξάγεται απευθείας με την αεροπορική εταιρεία μας, ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων είναι η Air Transat A.T. Inc., θυγατρική της Transat A.T. Inc.:

Air Transat A.T. inc.
5959, Côte-vertu
Saint-Laurent, Québec, H4S 2E6

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση:

Air Consultants France
13 Avenue du Général Leclerc
94700 Maisons Alfort, Γαλλία

Αν ορισμένοι ιστότοποι της Transat σάς παραπέμπουν σε άλλους ιστοτόπους τους οποίους διαχειρίζονται τρίτοι, οι πληροφορίες που συλλέγονται από τους εν λόγω τρίτους σε αυτούς τους άλλους ιστοτόπους δεν υπόκεινται στην παρούσα Πολιτική, όταν δεν χρησιμοποιούνται από την Transat. Συνεπώς, σας προτρέπουμε να διαβάζετε τις πολιτικές ιδιωτικού απορρήτου αυτών των ιστοτόπων πριν από τη γνωστοποίηση των προσωπικών πληροφοριών σας σε τρίτους.

Ποιες πληροφορίες θεωρούνται προσωπικές;

Ως προσωπικές πληροφορίες νοούνται όλες οι πληροφορίες που σας ταυτοποιούν ή μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίησή σας. Για παράδειγμα, στις προσωπικές πληροφορίες σας μπορεί να περιλαμβάνεται το όνομά σας, τα στοιχεία επικοινωνίας σας, πληροφορίες που σχετίζονται με το δρομολόγιό σας (π.χ. αριθμός αναφοράς κράτησης) ή πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του ιστοτόπου και της εφαρμογής μας για κινητές συσκευές ή τον τρόπο επικοινωνίας μαζί μας.

Μπορεί να συλλέξουμε τις εν λόγω πληροφορίες από εσάς στο πλαίσιο της επικοινωνίας σας μαζί μας, όπως, για παράδειγμα, αν επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας, κάνετε μια κράτηση, μας καλέσετε ή μας στείλετε ένα email, απαντήσετε σε μια έρευνα, συμμετάσχετε σε έναν διαγωνισμό ή μια κλήρωση ή εγγραφείτε σε κάποιο πρόγραμμα αφοσίωσης πελατών που παρέχεται από την Transat ή εκ μέρους της Transat. Επίσης, μπορεί να λάβουμε αυτές τις πληροφορίες από έναν προμηθευτή μας ο οποίος παρέχει υπηρεσίες σε εσάς εκ μέρους μας ή από έναν από τους προμηθευτές ή τους συνεργάτες μας, όπως, για παράδειγμα, αν κάνετε μια κράτηση μέσω ταξιδιωτικού γραφείου.

Ποιες προσωπικές πληροφορίες συλλέγουμε;

Ενδέχεται να συλλέξουμε και να υποβάλλουμε σε επεξεργασία τις παρακάτω κατηγορίες προσωπικών πληροφοριών:

Στοιχεία ταυτότητας

Όνομα, ημερομηνία γέννησης, φύλο, ιθαγένεια και αριθμός διαβατηρίου. Αν έχετε ανήλικα παιδιά που περιλαμβάνονται στην κράτηση, θα συλλέξουμε τις πληροφορίες ταυτοποίησής τους.

Στοιχεία επικοινωνίας

Αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση κατοικίας και διεύθυνση email. Αν κάνετε κράτηση μέσω ταξιδιωτικού γραφείου, το γραφείο μπορεί να επιλέξει να μην κοινοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας σας σε εμάς.

Στοιχεία κράτησης

Κατά τη διαδικασία κράτησης, συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με την κράτησή σας, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν την ημερομηνία του ταξιδιού σας, κρατήσεις πτήσεων, κρατήσεις ξενοδοχείων, στοιχεία πληρωμής και τυχόν βοηθητικές υπηρεσίες, όπως προνόμια Option Plus, αναβαθμίσεις και πρόσθετες αποσκευές.

Στοιχεία ταξιδιού

Όταν ταξιδεύετε μαζί μας, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε πληροφορίες σχετικές με το ταξίδι σας, όπως το δρομολόγιό σας, πληροφορίες check-in, ηλεκτρονική κάρτα επιβίβασης, ιατρικές ανάγκες, ειδικές διατροφικές απαιτήσεις και τυχόν πρόσθετη βοήθεια ή προτιμήσεις.

Ειδικά προγράμματα

Αν εγγράψετε το παιδί σας ηλικίας 2 έως 11 ετών στο πρόγραμμα Kids Club, θα συλλέξουμε το όνομα, την ημερομηνία γέννησης και το φύλο του παιδιού σας, καθώς και το δικό σας όνομα και τη διεύθυνση email ως γονέα/νόμιμου κηδεμόνα.

Επικοινωνίες

Όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω email, μέσω διαδικτύου ή μέσω των κοινωνικών δικτύων, αποθηκεύουμε αυτήν την επικοινωνία και, κατά περίπτωση, κάθε συνημμένο όπως εικόνες ή/και βίντεο. Αν επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά, για παράδειγμα, καλώντας το τμήμα κρατήσεων ή το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών, μπορεί να καταγράψουμε τις τηλεφωνικές κλήσεις σας για εκπαιδευτικούς σκοπούς ή για την αποτροπή απάτης. Επιπλέον, συλλέγουμε τις ερωτήσεις ή τα παράπονά σας.

Προηγούμενες κρατήσεις μέσω της Transat

Συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες που σας έχουμε παράσχει στο παρελθόν, συμπεριλαμβανομένης της οργάνωσης του προηγούμενου ταξιδιού σας (πτήσεις και άλλες κρατήσεις), της επικοινωνίας, της απώλειας αποσκευών και των σχολίων πελατών.

Χρήση των ιστοτόπων και της εφαρμογής μας για κινητές συσκευές

Κατά την περιήγηση σε έναν ιστότοπό μας, τη χρήση της εφαρμογής μας για κινητές συσκευές ή την εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο μας, μπορεί να συλλέξουμε τη διεύθυνση IP, τον τύπο προγράμματος περιήγησης, τα λειτουργικά συστήματα, τον ιστότοπο παραπομπής, την προτιμώμενη γλώσσα, τη συμπεριφορά περιήγησης στο web, τον διεθνή μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό ("UUID") και πληροφορίες για τη χρήση της εφαρμογής.

Επίσης, μπορεί να συλλέξουμε τα δεδομένα τοποθεσίας σας.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση cookies και τον εντοπισμό, ανατρέξτε στην ενότητα “Πώς χρησιμοποιούμε τα cookies και τις τεχνολογίες εντοπισμού;

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Συλλέγουμε τις πληροφορίες που δηλώνετε κατά τη συμμετοχή σας σε διαγωνισμούς ή τα σχόλια που επιλέγετε να κοινοποιήσετε στις πλατφόρμες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ανάλογα με τις ρυθμίσεις του κοινωνικού δικτύου, μπορεί να λάβουμε πληροφορίες από τον πάροχο του κοινωνικού δικτύου.

Ευαίσθητες προσωπικές πληροφορίες

Κατά την παροχή υπηρεσιών σε εσάς, μπορεί να συλλέξουμε προσωπικές πληροφορίες που θεωρούνται ευαίσθητες, καθώς θα μπορούσαν να αποκαλύψουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή σας, τη σωματική ή ψυχική υγεία σας, τις θρησκευτικές πεποιθήσεις σας ή ποινικές καταδικαστικές αποφάσεις ή αδικήματα.

Αν ζητήσετε ειδική ιατρική βοήθεια στη διάρκεια μιας πτήσης, μπορεί να αποκαλυφθούν πληροφορίες για την υγεία σας (π.χ. ανάγκη για αναπηρικό αμαξίδιο ή οξυγόνο). Επιπλέον, μπορεί να αποκαλυφθούν οι θρησκευτικές πεποιθήσεις σας, αν ζητήσετε ένα ειδικό γεύμα ή μας ενημερώσετε για άλλες διατροφικές απαιτήσεις. Ομοίως, τα στοιχεία των ταξιδιωτικών σας εγγράφων μπορεί να περιέχουν πληροφορίες που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή σας.

Κατά την παροχή ευαίσθητων προσωπικών πληροφοριών, απαιτείται ρητή συγκατάθεση για την επεξεργασία των εν λόγω πληροφοριών. Θα χρησιμοποιούμε αυτές τις ευαίσθητες προσωπικές πληροφορίες αποκλειστικά για να σας παρέχουμε τις ειδικές υπηρεσίες που ζητάτε και για να εκπληρώνουμε πλήρως τις υποχρεώσεις μας.

Κρατήσεις τρίτων

Ως κρατήσεις τρίτων νοούνται οι κρατήσεις που πραγματοποιούνται από ένα μέλος της οικογένειας, φίλο, ταξιδιωτικό πράκτορα ή άλλο άτομο ("Τρίτος") εκ μέρους σας. Αυτός ο Τρίτος θα μας παράσχει κατ' ανάγκη τις ίδιες προσωπικές πληροφορίες που θα συλλέγαμε απευθείας από εσάς για την ολοκλήρωση της κράτησής σας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο Τρίτος θα έχει διασφαλίσει ότι έχετε ενημερωθεί για το περιεχόμενο της παρούσας πολιτικής ιδιωτικού απορρήτου και ότι συναινείτε στην παροχή των προσωπικών πληροφοριών σας σε εμάς.

Πώς χρησιμοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες σας;

Χρησιμοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες σας για τους ακόλουθους σκοπούς:

Για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας για τη διεκπεραίωση και τη διαχείριση της κράτησής σας και για την ολοκλήρωση του ταξιδιού και των αγορών σας. Για παράδειγμα:

 • Για να επαληθεύουμε την ταυτότητά σας προκειμένου να εκδοθεί το εισιτήριό σας.
 • Για να επαληθεύουμε την ταυτότητά σας όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες αεροδρομίου, όπως κατά το check-in στα γκισέ μας ή στα κιόσκια self-service.
 • Για σας παρέχουμε ειδική ιατρική φροντίδα ή να ικανοποιούμε τυχόν διατροφικές απαιτήσεις σας.
 • Για να ενημερώνουμε το πλήρωμα του αεροσκάφους και άλλα μέλη της ομάδας μας ότι αγοράσατε προνόμια Option Plus κ.λπ.

Σε περίπτωση μη παροχής, εναντίωσης σε ή περιορισμού της επεξεργασίας ή διαγραφής τυχόν πληροφοριών οι οποίες είναι αναγκαίες για την παροχή των υπηρεσιών μας ή σε περίπτωση που θα θελήσετε να περιορίσετε ή να αποσύρετε τη συγκατάθεση την οποία μας έχετε παραχωρήσει για τη συλλογή και τη χρήση των ευαίσθητων προσωπικών πληροφοριών σας, ενδέχεται να μην μπορέσουμε να σας παράσχουμε ορισμένες υπηρεσίες ή το σύνολο των υπηρεσιών μας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, μπορεί να ισχύσουν χρεώσεις ακύρωσης.

Για να επικοινωνούμε μαζί σας και να σας κρατάμε ενήμερους

Μπορεί να χρειαστεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω email ή/και τηλεφωνικά για διαχειριστικούς ή λειτουργικούς λόγους, όπως, για παράδειγμα, για να σας στείλουμε μια επιβεβαίωση των κρατήσεων και των πληρωμών σας, να σας ενημερώσουμε για το δρομολόγιό σας, να σας ειδοποιήσουμε ότι είναι διαθέσιμο το check-in ή ότι υπάρχουν προβλήματα ή αλλαγές στις πτήσεις σας. Αν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή μας για κινητές συσκευές, ενδέχεται να σας στείλουμε επίσης ειδοποιήσεις εφαρμογής για αυτόν τον σκοπό, εφόσον υπάρχει σχετική συγκατάθεση.

Επιπλέον, θα χρησιμοποιούμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας για εμπορικούς σκοπούς και για την αποστολή διαφημιστικών ανακοινώσεων, εφόσον έχετε συμφωνήσει στη λήψη τέτοιων ανακοινώσεων.

Η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς, επομένως, μπορεί να σας ζητήσουμε να μας παράσχετε σχόλια μέσω email, κοινωνικών δικτύων ή ερευνών.

Θα χρησιμοποιούμε τις επικοινωνίες που ανταλλάσσετε με εμάς και τα σχόλια που μπορεί να παρέχετε, για να διαχειριζόμαστε τη σχέση μας με εσάς ως πελάτη μας και για να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες και τις εμπειρίες για τους πελάτες μας.

Για να εξατομικεύουμε και να βελτιώνουμε την εμπειρία πελάτη

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τις επικοινωνίες που ανταλλάσσετε με εμάς και τις πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των ιστοτόπων μας, για να βελτιώσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας και για να διασφαλίσουμε ότι οι διαφημίσεις και οι επικοινωνίες που λαμβάνετε από εμάς είναι συναφείς με εσάς.

Για να βελτιώνουμε την εμπειρία αγοράς στους ιστοτόπους μας

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε προσωπικές πληροφορίες σχετικά με την από μέρους σας χρήση των ιστοτόπων μας μέσω cookies και άλλων τεχνολογιών και εφαρμογών για κινητές συσκευές για τα εξής:

 • Για να παρακολουθούμε και να αναλύουμε την από μέρους σας χρήση των ιστοτόπων μας, με σκοπό να βελτιώσουμε τη συνάφεια των ιστοτόπων μας και να κατανοήσουμε τι είναι συναφές με εσάς.
 • Για να μετράμε την αποτελεσματικότητα και να βελτιώνουμε τη συνάφεια των διαφημίσεων και των προωθητικών ενεργειών μας.
 • Για να διενεργούμε έρευνες και αναλύσεις αγορών, προϊόντων ή πωλήσεων για σκοπούς βελτίωσης των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
 • Για να εξατομικεύουμε τα διαφημιστικά μηνύματα που σας στέλνουμε, εφόσον έχετε συναινέσει στη λήψη τέτοιων επικοινωνιών.
 • Για να διενεργούμε καμπάνιες μάρκετινγκ και επαναστοχοποίησης με χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και άλλων συνεργατών στον τομέα της διαφήμισης.
 • Για να επικοινωνούμε μαζί σας ώστε να σας προσφέρουμε περισσότερες πληροφορίες για ένα προϊόν ή μια υπηρεσία, εφόσον έχετε συναινέσει στη λήψη τέτοιων επικοινωνιών.

Ποια είναι η νομική βάση για την επεξεργασία των πληροφοριών σας;

Η νομική βάση για την επεξεργασία των πληροφοριών σας θα εξαρτηθεί από τον λόγο ή τους λόγους συλλογής των πληροφοριών σας. Θα επεξεργαζόμαστε τις προσωπικές πληροφορίες σας μόνο όταν υπάρχει νομική βάση για αυτό. Σύμφωνα με τους νόμους περί ιδιωτικού απορρήτου, η νομική βάση για την επεξεργασία των πληροφοριών σας μπορεί να είναι:

 • Η διεκπεραίωση της κράτησής σας, η ολοκλήρωση του ταξιδιού σας και η καθ' οποιονδήποτε άλλο τρόπο εκπλήρωση της σύμβασης που έχουμε συνάψει με εσάς.
 • Η συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση.
 • Επειδή έχετε συναινέσει στη χρήση των πληροφοριών σας από την Transat για έναν συγκεκριμένο σκοπό.
 • Επειδή η Transat έχει έννομο συμφέρον να χρησιμοποιήσει τις προσωπικές πληροφορίες σας, ιδίως για τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της, την εξατομίκευση των προσφορών της, την ανάπτυξη νέων προϊόντων και την αποτροπή της απάτης.

Για πόσο καιρό διατηρούμε τις προσωπικές πληροφορίες σας;

Διατηρούμε τις πληροφορίες σας μόνο στον βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για τον σκοπό της επεξεργασίας τους σύμφωνα με την παρούσα πολιτική ιδιωτικού απορρήτου ή για λόγους συμμόρφωσης με τη νομοθεσία.

Για παράδειγμα, οι προσωπικές πληροφορίες που αφορούν μια κράτηση θα διατηρούνται για τη παροχή των ειδικών ταξιδιωτικών υπηρεσιών που έχετε ζητήσει. Στη συνέχεια, οι πληροφορίες θα διατηρούνται για μια χρονική περίοδο εντός της οποίας θα μπορούμε να διαχειριστούμε ή να απαντήσουμε σε τυχόν παράπονα, ερωτήματα, ζητήματα ή νομικές διαδικασίες που σχετίζονται με την κράτηση.

Θα επανεξετάζουμε τακτικά τις πληροφορίες που κατέχουμε και είτε θα τις διαγράφουμε με ασφάλεια είτε θα τις ανωνυμοποιούμε όταν δεν θα υπάρχει πλέον νομική ή επιχειρηματική ανάγκη ή ανάγκη σε σχέση με τον πελάτη για τη διατήρησή τους.

Πώς διατηρούμε ασφαλείς τις προσωπικές πληροφορίες σας;

Έχουμε θέσει σε εφαρμογή έναν συνδυασμό φυσικών, οργανωτικών και τεχνολογικών μέσων, για να διασφαλίζουμε την εμπιστευτικότητα των προσωπικών πληροφοριών που έχουμε στην κατοχή μας, να προστατεύουμε αυτές τις πληροφορίες ενάντια σε απώλεια ή κλοπή και να αποτρέπουμε τυχόν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, διαβίβαση, αναπαραγωγή, χρήση ή τροποποίηση αυτών.

Χρησιμοποιούμε το βιομηχανικό πρότυπο SSL (Secure Sockets Layer) για τη διαβίβαση προσωπικών πληροφοριών στους ιστοτόπους μας, όπως, για παράδειγμα, κατά την ηλεκτρονική πληρωμή με πιστωτική κάρτα. Μπορείτε να είστε σίγουροι ότι εφαρμόζεται το εν λόγω μέτρο προστασίας από το σύμβολο ενός μικρού λουκέτου που εμφανίζεται σε πολλά προγράμματα περιήγησης. Η προστασία SSL επιτρέπει την ασφαλή σύνδεση μεταξύ του προγράμματος περιήγησής σας στο Internet και του διακομιστή μας, μέσω της χρήσης ενός ιδιωτικού (ή μυστικού) κλειδιού για την κρυπτογράφηση των πληροφοριών.

Όταν κοινοποιούμε προσωπικές πληροφορίες σε τρίτους, λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι εν λόγω τρίτοι συμμορφώνονται με τις δεσμεύσεις και τους κανόνες που καθορίζονται στην παρούσα πολιτική ιδιωτικού απορρήτου. Επιπλέον, απαιτούμε από τους τρίτους παρόχους που διαχειρίζονται τις προσωπικές πληροφορίες των πελατών μας να συμμορφώνονται με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων η οποία σχετίζεται με τις υπηρεσίες που παρέχουν.

Αν είστε κάτοικος ενός κράτους μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ("ΕΟΧ"), οι προσωπικές πληροφορίες σας μπορεί να είναι προσβάσιμες και να υποστούν επεξεργασία εκτός του ΕΟΧ από την Transat, οι διακομιστές της οποίας βρίσκονται στον Καναδά, ή/και από αξιόπιστους τρίτους παρόχους υπηρεσιών. Με την επιφύλαξη του άρθρου 49 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, αριθ. 2016/679, όταν οι προσωπικές πληροφορίες σας διαβιβάζονται εκτός του ΕΟΧ, απαιτείται ένα επαρκές επίπεδο προστασίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων.

Σε αυτό το πλαίσιο, διευκρινίζουμε τα εξής: (1) Ο Καναδάς έχει αναγνωριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως χώρα που διασφαλίζει επαρκές επίπεδο προστασίας, όπως και η Νέα Ζηλανδία, η Αργεντινή, η Ελβετία και το Ισραήλ, (2) όσον αφορά τη διαβίβαση δεδομένων στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι προσωπικές πληροφορίες σας θα διαβιβάζονται μόνο στους τρίτους που έχουν αναλάβει την υποχρέωση να παρέχουν εγγυήσεις για την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με την ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής, την οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει ως μέσο διασφάλισης επαρκούς επιπέδου προστασίας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον ιστότοπο www.privacyshield.gov, (3) για τις άλλες χώρες, έχουμε επιβεβαιώσει ότι οι αποδέκτες των προσωπικών πληροφοριών σας τηρούν τις ενδεδειγμένες εγγυήσεις, προκειμένου να διασφαλίζεται η επαρκής προστασία των προσωπικών πληροφοριών σας, σύμφωνα με το σύνολο της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων.

Σε ποιον κοινοποιούμε τις πληροφορίες σας;

Για να καταστεί δυνατή η παροχή των προϊόντων και των υπηρεσιών που έχετε ζητήσει από εμάς, μπορεί να χρειαστεί να γνωστοποιήσουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας σε αξιόπιστους τρίτους, στους οποίους περιλαμβάνονται οι εξής:

 • Κανονιστικές αρχές και αρχές επιβολής του νόμου, όπως μεταναστευτικές, τελωνειακές και αερολιμενικές αρχές, αρχές διασυνοριακών ελέγχων για λόγους συμμόρφωσης με τη νομοθεσία και για λόγους ασφάλειας των πελατών, των επιβατών και των εργαζομένων μας.
 • Πάροχοι υπηρεσιών, όπως πράκτορες κρατήσεων, πράκτορες υπηρεσιών τροφοδοσίας, πάροχοι ταξιδιωτικών υπηρεσιών, πάροχοι μεταφορών, πάροχοι ενοικίασης αυτοκινήτων ή ξενοδοχείων και υπηρεσίες εδάφους των αεροδρομίων για τη διευκόλυνση του ταξιδιού σας και τη διεκπεραίωση άλλων αιτημάτων που έχετε υποβάλει.
 • Άλλοι επιβάτες που αναφέρονται στην κράτησή σας στα πλαίσια της διαδικασίας ηλεκτρονικού check-in.
 • Πάροχοι υπηρεσιών τεχνολογίας, τα συστήματα των οποίων ενδέχεται να χρησιμοποιούμε, κυρίως, για τη διεκπεραίωση της κράτησης και του ταξιδιού σας, τη βελτίωση της εμπειρίας πελάτη, τη διενέργεια ερευνών πελατών ή την παροχή εξατομικευμένων διαφημιστικών μηνυμάτων εκ μέρους μας.
 • Πάροχοι εγκληματολογικών και ερευνητικών υπηρεσιών για τη διερεύνηση παραβιάσεων δεδομένων ή συμβάντων.
 • Οι θυγατρικές της Transat ή οι πάροχοι υπηρεσιών τους, στο πλαίσιο της παροχής ταξιδιωτικών υπηρεσιών ή βοηθητικών προϊόντων.

Πώς χρησιμοποιούμε τα cookies και τις τεχνολογίες εντοπισμού;

Προκειμένου να είμαστε σε θέση να βελτιώνουμε συνεχώς την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρονται στον ιστότοπο και την εφαρμογή για κινητές συσκευές της Transat και να ανταποκρινόμαστε καλύτερα στις ανάγκες σας, η Transat ενδέχεται να χρησιμοποιεί cookies, τα οποία είναι αρχεία κειμένου που χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση της συσκευής σας όταν συνδέεστε σε μία από τις υπηρεσίες μας.

Αποκτώντας πρόσβαση στον ιστότοπο, την τοποθεσία για κινητές συσκευές ή τις εφαρμογές για κινητές συσκευές της Transat και συνεχίζοντας την περιήγηση αφού ενημερωθείτε για την Πολιτική μας για τα cookies μέσω ειδοποίησης, βεβαιώνετε ότι έχετε διαβάσει τις πληροφορίες που παρέχονται σε εσάς αναφορικά με τον σκοπό οποιασδήποτε διαδικασίας πρόσβασης, μέσω ηλεκτρονικής μετάδοσης, σε πληροφορίες που είναι ήδη αποθηκευμένες στη συσκευή σας (τερματικό ηλεκτρονικής επικοινωνίας) ή καταγραφής πληροφοριών σε μια τέτοια συσκευή (cookies). Επιπλέον, βεβαιώνετε ότι είστε ενήμεροι για τους διαθέσιμους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να εξαιρεθείτε από αυτήν τη διαδικασία. Βεβαιώνετε ότι η κατάλληλη ρύθμιση παραμέτρων του προγράμματος περιήγησής σας στο web ισοδυναμεί με αποδοχή από την πλευρά σας της εφαρμογής και της χρήσης cookies.

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies/αναγνωριστικά διαφήμισης για διαφημιστικούς σκοπούς. Αυτό μάς δίνει τη δυνατότητα να προβάλλουμε τις διαφημίσεις μας στους επισκέπτες που ενδιαφέρονται για τα προϊόντα μας σε ιστοσελίδες, εφαρμογές και email συνεργατών.

Οι τεχνολογίες επαναστοχοποίησης (retargeting) χρησιμοποιούν τα cookies ή τα αναγνωριστικά διαφήμισης και προβάλλουν διαφημίσεις βάσει της παλαιότερης συμπεριφοράς περιήγησής σας.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση cookies και τον εντοπισμό, ανατρέξτε στην “Πολιτική μας για τα cookies”.

Τα δικαιώματά σας σχετικά με τις προσωπικές πληροφορίες σας

Στο πλαίσιο της υποχρέωσης να προστατεύουμε τις προσωπικές πληροφορίες που επεξεργαζόμαστε και να διατηρείται η εμπιστευτικότητά τους, πρέπει να παρέχονται δύο έγκυρα έγγραφα ταυτοποίησης για την υποστήριξη τυχόν αιτημάτων δυνάμει των δικαιωμάτων που απαριθμούνται κατωτέρω.

Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στις προσωπικές πληροφορίες σας και διόρθωσης αυτών. Έχετε επίσης το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών σας. Η πρόσβαση στις προσωπικές πληροφορίες που περιέχονται στο αρχείο σας και η διόρθωση αυτών παρέχεται δωρεάν.

Ακρίβεια και διόρθωση των προσωπικών πληροφοριών σας

Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι προσωπικές πληροφορίες που έχουμε στην κατοχή μας να είναι ακριβείς, ολοκληρωμένες και ενημερωμένες. Ωστόσο, είστε στην καλύτερη δυνατή θέση να μας ειδοποιείτε εγκαίρως για τυχόν αλλαγές στις προσωπικές πληροφορίες σας και, ως εκ τούτου, σας ζητούμε να μας ειδοποιήσετε σε περίπτωση που απαιτούνται τροποποιήσεις.

Μπορείτε να ζητήσετε, ανά πάσα στιγμή, να εφαρμοστούν κατάλληλες διορθώσεις στις προσωπικές πληροφορίες σας, τις οποίες έχουμε στην κατοχή μας. Αν προβλέπεται, θα προωθούμε τις τροποποιημένες πληροφορίες στους τρίτους οι οποίοι έχουν πρόσβαση στις προσωπικές πληροφορίες σας.

Απόσυρση συγκατάθεσης για την επεξεργασία προσωπικών πληροφοριών

Όταν επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες σας βάσει της προηγούμενης συγκατάθεσής σας, έχετε δικαίωμα να αποσύρετε την εν λόγω συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή.

Δικαιώματα των κατοίκων του ΕΟΧ στη φορητότητα δεδομένων, την εναντίωση, τον περιορισμό της επεξεργασίας και τη διαγραφή

Εκτός από τα προαναφερθέντα δικαιώματα, όσον αφορά τις προσωπικές πληροφορίες σας, αν είστε κάτοικος ενός κράτους μέλους του ΕΟΧ, έχετε δικαίωμα διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας και εναντίωσης στους νόμιμους λόγους που προβλέπονται για την επεξεργασία, καθώς και δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, στις περιπτώσεις που περιγράφονται στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ αριθ. 2016/679 ("GDPR"). Ενδέχεται να χρειαστεί να καταβάλετε ένα μικρό χρηματικό ποσό, κατόπιν ειδοποίησης από εμάς, για να καλυφθεί το διοικητικό κόστος της διεκπεραίωσης αυτών των αιτημάτων.

Μπορείτε επίσης να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή για να διεκδικήσετε τα δικαιώματά σας.

Επιπλέον, αν είστε κάτοικος Γαλλίας, έχετε το νόμιμο δικαίωμα να καθορίσετε γενικά ή ειδικότερα τον τρόπο με τον οποίο οι προσωπικές πληροφορίες σας θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν μετά τον θάνατό σας.

Επιπλέον, όταν οι προσωπικές πληροφορίες σας συλλέγονται στη Γαλλία και δεν επιθυμείτε τηλεφωνική επικοινωνία για σκοπούς άγρας πελατών, μπορείτε να εγγραφείτε χωρίς χρέωση στον κατάλογο εναντίωσης στην τηλεφωνική άγρα πελατών από τον ιστότοπο www.bloctel.gouv.fr.

Use of Youtube

TTC uses YouTube API services. By installing, downloading, browsing or using the Sites, you also agree to be bound by the Google Privacy Policy.

Επικοινωνία

Αν έχετε ερωτήσεις, σχόλια ή αιτήματα σχετικά με την παρούσα πολιτική ιδιωτικού απορρήτου, την άσκηση των δικαιωμάτων σας ή τις προσωπικές πληροφορίες σας, επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μέσω της παρακάτω ηλεκτρονικής φόρμας ή γραπτώς στην ακόλουθη διεύθυνση:

Transat Data protection officer
Tour Transat
300 Léo-Pariseau, Suite 600
Montréal, Québec, H2X 4C2

Θα προσπαθήσουμε να διεκπεραιώσουμε το αίτημά σας εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη του. Αν δεν μπορέσουμε να ανταποκριθούμε εντός αυτού του χρονικού διαστήματος, θα ειδοποιηθείτε αναλόγως.

Ενημέρωση της παρούσας Πολιτικής

Η παρούσα Πολιτική υπόκειται σε τροποποιήσεις, ιδίως προκειμένου να συμβαδίζει με την ταχεία εξέλιξη των κανόνων που ισχύουν για την προστασία των προσωπικών πληροφοριών και του ιδιωτικού απορρήτου. Η πιο πρόσφατη ενημέρωση της παρούσας έκδοσης πραγματοποιήθηκε στις 30 Μαΐου 2018. Κάθε νέα έκδοση θα τίθεται σε ισχύ αυτόματα μετά τη δημοσίευσή της από την Transat. Επομένως, να επισκέπτεστε τακτικά τους ιστοτόπους της Transat για τυχόν τροποποιήσεις.

Σας φάνηκε χρήσιμη αυτή η σελίδα; Δεν απαιτείται σύνδεση

Κάντε κλικ για να ψηφίσετε "ναι".

Κάντε κλικ για να ψηφίσετε "όχι".

0 0
Λόγος: