Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο, αποδέχεστε τα cookies που χρησιμοποιούνται, για παράδειγμα, για σκοπούς βελτίωσης της εμπειρίας περιήγησης και εξατομίκευσης του περιεχομένου του ιστοτόπου. Για περισσότερες πληροφορίες ή/και για να αλλάξετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις σας για τα cookies, ανατρέξτε στην Πολιτική μας για τα cookies

Όροι και Προϋποθέσεις

Air Transat Ελλάς Όροι και Προϋποθέσεις για Κρατήσεις Πτήσεων

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΗΣ AIR TRANSAT A.T. INC.


ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΗΣ AIR TRANSAT A.T. INC. (εφεξής αναφερόμενοι ως "Όροι και προϋποθέσεις")

ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΙ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΤΟΥ ΚΑΝΕΤΕ ΜΙΑ ΚΡΑΤΗΣΗ. ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΤΕ ΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ Ή ΝΑ ΤΙΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΤΕ. ΕΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΜΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΨΤΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ.

ΟΙ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΥΧΟΝ ΝΟΜΙΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΤΕ ΚΑΙ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΕΞΑΙΡΕΘΟΥΝ ΒΑΣΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ.

Η αγορά ταξιδιωτικών υπηρεσιών (εφεξής αναφερόμενες ως "Υπηρεσίες") που προσφέρει η Air Transat A.T. Inc. ("AIR TRANSAT"), μια καναδική εταιρεία με έδρα στη διεύθυνση 5959 Boulevard de la Côte-Vertu, Saint-Laurent, Quebec, Canada, H4S 2E6 (Καναδάς), ή άλλων υπηρεσιών που παρέχονται από τρίτους προμηθευτές μέσω αυτού του ιστοτόπου (εφεξής αναφερόμενος ως "Ιστότοπος"), αποτελεί μια συμβατική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και την AIR TRANSAT ή/και τους προμηθευτές της, κατά περίπτωση, και συνεπάγεται την αποδοχή εκ μέρους σας των προϋποθέσεων της AIR TRANSAT που αφορούν στις κρατήσεις, όπως αυτές περιγράφονται κατωτέρω, καθώς και τα περιεχόμενα των υπερσυνδέσεων που περιέχονται σε αυτές τις προϋποθέσεις.

Η ενοικίαση αυτοκινήτων, η κράτηση δωματίων σε ξενοδοχεία και η αγορά ασφαλιστικής κάλυψης στον παρόντα Ιστότοπο παρέχονται από τρίτους προμηθευτές. Επομένως, για αυτές τις υπηρεσίες ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις των αντίστοιχων προμηθευτών. Η AIR TRANSAT δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί υπεύθυνη για τις πράξεις ή τις παραλείψεις οποιουδήποτε από αυτούς τους τρίτους προμηθευτές.

Κατά την ολοκλήρωση μιας κράτησης Train + Air, συνάπτετε δύο ξεχωριστές συμβάσεις: μία σύμβαση αεροπορικών μεταφορών με την Air Transat και μία σύμβαση σιδηροδρομικών επιβατικών μεταφορών με την SNCF. Λάβετε υπόψη ότι η Air Transat δεν φέρει ευθύνη και δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης σιδηροδρομικών μεταφορών, η οποία διέπεται από τους κανόνες περί ευθύνης που ισχύουν σε ζητήματα σιδηροδρομικών μεταφορών καθώς και από τους όρους του εγγράφου με τίτλο "Tarifs voyageurs" (Σύμβαση μεταφοράς), και η οποία εμπίπτει στο πεδίο ευθύνης της SNCF MOBILITES. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις γενικές προϋποθέσεις της SNCF (διατίθενται μόνο στα Γαλλικά).

Με το παρόν επιβεβαιώνετε ότι έχετε συμπληρώσει τη νόμιμη ηλικία ενηλικίωσης που ισχύει στη χώρα από την οποία πραγματοποιείτε την αγορά και αποδέχεστε ότι θα χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο σύμφωνα με τους όρους χρήσης.

1- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Η AIR TRANSAT έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να διασφαλίσει ότι όλες οι περιγραφές που περιέχονται στον Ιστότοπο είναι ενημερωμένες. Ο Ιστότοπος ενημερώνεται διαρκώς. Οι πληροφορίες στον Ιστότοπο παρέχονται "ως έχουν". Εξαιρουμένων τυχόν λαθών τα οποία οφείλονται σε πράξεις αμέλειας ή παραλήψεις της AIR TRANSAT, η AIR TRANSAT δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για καμία τροποποίηση και δεν παρέχει καμία εγγύηση ή διαβεβαίωση ότι ο Ιστότοπος δεν θα περιλαμβάνει λάθη ή ότι θα είναι ενημερωμένος. Εν γένει, η AIR TRANSAT δεν παρέχει καμία εγγύηση ως προς την ορθότητα, την πληρότητα ή τη συνάφεια των πληροφοριών και των δηλώσεων που δημοσιεύονται στον Ιστότοπο

2- ΤΙΜΕΣ, ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Οι τιμές βασίζονται, μεταξύ άλλων, στο κόστος των καυσίμων, τις τιμές συναλλάγματος και τους φόρους που ισχύουν κατά την ημερομηνία της τελευταίας τροποποίησης του Ιστοτόπου. Η Air Transat, όπως και οι περισσότεροι αερομεταφορείς, επιβάλλει πρόσθετες χρεώσεις για να αντισταθμίσει την αστάθεια και τις διακυμάνσεις ορισμένων επαναλαμβανόμενων εξόδων και λειτουργικών δαπανών. Οι εν λόγω πρόσθετες χρεώσεις αντιστοιχούν στις "προσαυξήσεις αερομεταφορέα" και στοχεύουν στην κάλυψη των λειτουργικών δαπανών της Air Transat και στον περιορισμό απρόβλεπτων διακυμάνσεων, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, του κόστους των καυσίμων και της διακύμανσης των συναλλαγματικών ισοτιμιών.

Εκτός αν αναφέρεται άλλως στο παρόν, όλες οι τιμές αναγράφονται στο νόμισμα το οποίο εμφανίζεται στην επιβεβαίωση της αγοράς και ισχύουν ανά άτομο. Οι όροι και οι προϋποθέσεις που ισχύουν για αλλαγές ή/και ακυρώσεις αεροπορικών εισιτηρίων που πωλούνται από την AIR TRANSAT ενδέχεται να διαφέρουν. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη ρήτρα 8 των παρόντων όρων και προϋποθέσεων υπό τον τίτλο "Ναύλοι". Η AIR TRANSAT επιφυλάσσεται του δικαιώματος ακύρωσης μιας κράτησης χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, λόγω μη πληρωμής ή λόγω εκκρεμούσας δικαστικής διαφοράς σχετικά με την πληρωμή. Το όνομα και ο αριθμό τηλεφώνου του ατόμου με το οποίο πρέπει να επικοινωνήσετε σε περίπτωση μη πληρωμής προς την AIR TRANSAT βρίσκεται στην πρώτη σελίδα του τιμολογίου.

Οι μειώσεις τιμών που οφείλονται σε προωθητικές ενέργειες ή αποφάσεις της AIR TRANSAT ισχύουν μόνο για νέες κρατήσεις. Η AIR TRANSAT επιφυλάσσεται του δικαιώματος άρνησης οποιασδήποτε κράτησης η οποία πραγματοποιείται ή βασίζεται σε εσφαλμένη τιμή.

3- ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε ότι για πληρωμές μέσω του Ιστοτόπου και μέσω τηλεφώνου γίνονται αποδεκτές μόνο χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες. Όταν πραγματοποιείτε πληρωμές στον Ιστότοπο, οι πληροφορίες πληρωμής σας κρυπτογραφούνται και αποστέλλονται μέσω μιας ασφαλούς σύνδεσης.

Η πληρωμή είναι δυνατή με τις ακόλουθες πιστωτικές κάρτες: American Express (πιστωτική κάρτα), MasterCard (πιστωτική κάρτα), Visa (πιστωτική κάρτα), Visa Debit, Visa Electron. Λάβετε υπόψη ότι, σε ορισμένες χώρες, ενδέχεται να ισχύουν χρεώσεις πιστωτικής κάρτας ή τραπεζικές επιβαρύνσεις για τις αγορές που πραγματοποιούνται μέσω του Ιστοτόπου. Οι επιπρόσθετες τραπεζικές επιβαρύνσεις ή χρεώσεις πιστωτικής κάρτας που μπορεί να επιβάλει ο πάροχος της πιστωτικής κάρτας ή η τράπεζα του πελάτη σε σχέση με μια αγορά βαρύνουν αποκλειστικά τον Πελάτη.

Η AIR TRANSAT χρεώνει το ακριβές ποσό της τιμής που εμφανίζεται κατά τη στιγμή της αγοράς, χωρίς χρεώσεις συναλλαγής ή υπηρεσιών. Ωστόσο, η εταιρεία έκδοσης της κάρτας σας ενδέχεται να επιβάλει επιπρόσθετες χρεώσεις, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, διασυνοριακών τελών, βάσει του ότι η AIR TRANSAT είναι μια καναδική εταιρεία με έδρα τον Καναδά. Επικοινωνήστε με την εταιρεία έκδοσης της κάρτας σας για πληροφορίες σχετικά με τη φύση και το ύψος ενδεχόμενων επιπρόσθετων χρεώσεων προτού ολοκληρώσετε την αγορά σας. Με την ολοκλήρωση της αγοράς, επιβεβαιώνετε ότι έχετε λάβει γνώση αυτού του ενδεχομένου. Η AIR TRANSAT δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν επιπρόσθετες χρεώσεις που μπορεί να επιβάλει η εταιρεία έκδοσης της κάρτας σας.

Για την αποτροπή παράνομων αγορών, (π.χ. λόγω απώλειας της πιστωτικής κάρτας ή παροχής εσφαλμένων στοιχείων), η AIR TRANSAT διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες από τους επιβάτες ή/και τον κάτοχο της κάρτας οποιαδήποτε στιγμή μετά την πραγματοποίηση μιας αγοράςκαθώς και κατά τον έλεγχο του εισιτηρίουώστε να μπορέσει να επαληθεύσει τα στοιχεία που δηλώθηκαν κατά την πραγματοποίηση της αγοράς. Η AIR TRANSAT επιφυλάσσεται επίσης του δικαιώματος να ζητήσει μια άλλη μορφή πληρωμής, εάν ο πελάτης δεν μπορέσει να παράσχει με ακρίβεια τις εν λόγω πρόσθετες πληροφορίες.

Με την πραγματοποίηση κράτησης μέσω του Ιστοτόπου, αποδέχεστε και συναινείτε ότι η AIR TRANSAT δύναται να χρεώσει το ποσό πληρωμής στην πιστωτική ή τη χρεωστική σας κάρτα, χωρίς την υπογραφή σας.

4- ΚΡΑΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ

Οι κρατήσεις είναι αυστηρά προσωπικές, μη μεταβιβάσιμες και πρέπει να συνοδεύονται από την πλήρη αποπληρωμή του ποσού ώστε να είναι δυνατή η επιβεβαίωσή τους. Κατά τη στιγμή της κράτησης συγκεκριμένων πτήσεων, ενδέχεται να σας ζητηθεί να παράσχετε ορισμένες πληροφορίες που αναγράφονται στο διαβατήριό σας. Η επιβεβαίωση για τις τιμές, τις ημερομηνίες ταξιδιού, τις πτήσεις, τα ξενοδοχεία, τις ενοικιάσεις αυτοκινήτων και άλλες υπηρεσίες, κατά περίπτωση, παρέχεται μόνον εφόσον έχει εξοφληθεί το ποσό της αντίστοιχης υπηρεσίας και εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα των Υπηρεσιών. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας πληρωμής και την εξόφληση του συνολικού ποσού πληρωμής, θα λάβετε ένα email το οποίο θα επιβεβαιώνει ότι η κράτησή σας έχει γίνει δεκτή και το οποίο θα συνοψίζει τις πληροφορίες των πτήσεών σας.

5- ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Για όλα τα ταξίδια εκτός της χώρας κατοικίας σας απαιτείται διαβατήριο σε ισχύ, το οποίο και αποτελεί το μόνο αξιόπιστο και γενικά αποδεκτό αποδεικτικό στοιχείο υπηκοότητας. Ορισμένες χώρες απαιτούν το διαβατήριο να παραμένει σε ισχύ για έξι (6) μήνες πέραν της ημερομηνίας της επιστροφής σας στη χώρα κατοικίας σας ή απαιτούν την έκδοση θεώρησης (βίζα) για τους πολίτες που έχουν γεννηθεί σε άλλη χώρα.Ορισμένες χώρες ενδέχεται να μην επιτρέπουν την είσοδο σε επισκέπτες με διαβατήρια ορισμένων άλλων χωρών.
Συμβουλευθείτε την ενότητα "ΠΑΙΔΙΑ" κατωτέρω για τις περιπτώσεις στις οποίες ένας ανήλικος, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας αναχώρησης, ταξιδεύει μόνος του ή μόνο με έναν γονέα. Θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το πλησιέστερο προξενικό γραφείο της χώρας την οποία πρόκειται να επισκεφθείτε για ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τα ταξιδιωτικά έγγραφα, όπως τα διαβατήρια, τις θεωρήσεις (βίζες), τις ένορκες βεβαιώσεις ή τις επιστολές συγκατάθεσης επικυρωμένες από συμβολαιογράφο, τα οποία απαιτείται να διαθέτει κάθε άτομο για το οποίο αγοράζετε ταξιδιωτικές υπηρεσίες. Πληροφορίες που αφορούν στη χώρα και διαδραστικές πληροφορίες που αφορούν στον επιβάτη διατίθενται επίσης και στη διεύθυνση www.iatatravelcentre.com και www.travel.gc.ca. Εάν χρειαστείτε πρόσθετη βοήθεια, επικοινωνήστε μαζί μας στον αριθμό 00800 1809 204 5547 (Άτομα με προβλήματα ακοής: +1-514-906-5196 YYT). 

Είναι δική σας ευθύνη να επικοινωνήσετε με το πλησιέστερο προξενικό γραφείο της χώρας που πρόκειται να επισκεφθείτε. Η παράλειψη προσκόμισης των απαιτούμενων εγγράφων ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την άρνηση του δικαιώματος επιβίβασης από τον αερομεταφορέα ή τις σχετικές αρχές, χωρίς δυνατότητα προσφυγής ή επιστροφής χρημάτων. Η είσοδος ενδέχεται επίσης να σας απαγορευτεί ακόμα και αν τα έγγραφά σας είναι πλήρη. Η ύπαρξη ποινικού μητρώου θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα την άρνηση εισόδου στις ΗΠΑ ή σε άλλες χώρες. Δεν παρέχεται επιστροφή χρημάτων ή αντικατάσταση ταξιδιού σε περίπτωση ελλιπών, απολεσθέντων ή κλαπέντων εγγράφων ή σε περίπτωση οποιασδήποτε άρνησης εισόδου. Η AIR TRANSAT δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για ενδεχόμενες ζημίες που προέκυψαν λόγω αποτυχίας εξασφάλισης ταξιδιωτικών εγγράφων, μη συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία, καθυστέρησης στην παράδοση των εγγράφων ή για κάθε βοήθεια ή πληροφορία που παρασχέθηκε από τρίτους.

6- ΠΑΙΔΙΑ

Συνιστάται ιδιαίτερα να εξασφαλίζετε μια επιστολή γονικής συγκατάθεσης για τα παιδιά που ταξιδεύουν μόνα τους στο εξωτερικό, με έναν μόνο γονέα/κηδεμόνα, με φίλους ή συγγενείς ή με μια ομάδα. Για τους σκοπούς αυτής της επιστολής συγκατάθεσης, ως παιδί ορίζεται οποιοδήποτε άτομο δεν έχει συμπληρώσει τη νόμιμη ηλικία ενηλικίωσης σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους της χώρας αναχώρησης ή προορισμού.

Η επιστολή συγκατάθεσης δεν είναι υποχρεωτική από τον νόμο στον Καναδά, αλλά μπορεί να απλοποιήσει το ταξίδι για τα παιδιά με καναδική ιθαγένεια, καθώς ενδέχεται να ζητηθεί από τις αρχές μετανάστευσης κατά την είσοδο ή την αποχώρηση από μια ξένη χώρα ή από τους υπαλλήλους στον Καναδά κατά την εκ νέου είσοδο στη χώρα. Συνιστούμε ιδιαίτερα να συζητήσετε τα νομικά ζητήματα που ισχύουν σχετικά με την ιδιαίτερη κατάστασής σας και την κατάσταση των παιδιών σας με έναν δικηγόρο, ιδιαίτερα αν η γονική επιμέλειά σας διέπεται από ειδικούς όρους σχετικά με τα διεθνή ταξίδια. Η ύπαρξη μιας επιστολής συγκατάθεσης δεν εγγυάται ότι θα επιτραπεί στα παιδιά η είσοδος ή η αναχώρηση από μια χώρα, καθώς σε κάθε χώρα ισχύουν διαφορετικές απαιτήσεις εισόδου και εξόδου.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις εισόδου και εξόδου των παιδιών με καναδική ιθαγένεια που ταξιδεύουν μόνα τους, με έναν μόνο γονέα ή με άλλο συνοδό, ανατρέξτε στις Ταξιδιωτικές συμβουλές και οδηγίες της Κυβέρνησης του Καναδά ή επικοινωνήστε με την πλησιέστερη πρεσβεία ή προξενείο της χώρας προορισμού. Συνιστάται η υπογραφή της επιστολής από κάθε πρόσωπο που δεν συνοδεύει το παιδί και από κάθε οργανισμό, τα οποία έχουν νόμιμο δικαίωμα να λαμβάνουν σημαντικές αποφάσεις για το παιδί, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε προσώπου με:

 • δικαιώματα επιμέλειας,
 • δικαιώματα δικαστικής συμπαράστασης ή
 • γονική μέριμνα (μόνο στο Κεμπέκ)
Συνιστάται η υπογραφή της επιστολής από κάθε γονέα που δεν συνοδεύει το παιδί και έχει πρόσβαση στο παιδί. Συμβουλευτείτε τον ιστότοπο justice.gc.ca αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την ορολογία για τη γονική επιμέλεια. Πριν από τη σύνταξη μιας επιστολής συγκατάθεσης, διαβάστε τις Συνήθεις ερωτήσεις για την επιστολή συγκατάθεσης της Κυβέρνησης του Καναδά.

7- ΠΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ

Οι πτήσεις που προσφέρει η AIR TRANSAT εκτελούνται σύμφωνα με το ισχύον διεθνές τιμολόγιο της AIR TRANSAT και σύμφωνα με τους κανονισμούς της Εθνικής υπηρεσίας μεταφορών του Καναδά. Όλες αυτές οι πτήσεις και οι τιμές υπόκεινται επίσης στην έγκριση των αρμόδιων κρατικών αρχών. Συγχωνεύσεις και αλλαγές στο δημοσιευμένο πρόγραμμα, τον τύπο αεροσκαφών, τις ημέρες λειτουργίας, τον αερομεταφορέα που παρέχει αερομεταφορά και το δρομολόγιο πτήσεων μπορούν να λάβουν χώρα ανά πάσα στιγμή εκτός του πλαισίου ελέγχου της AIR TRANSAT και χωρίς τη δυνατότητα ειδοποίησης των πελατών από την AIR TRANSAT εκ των προτέρων.

Έλεγχος δρομολογίων και πτήσεις ανταπόκρισης: Τα δρομολόγια των πτήσεων υπόκεινται σε τροποποίηση χωρίς προειδοποίηση. Είστε εξολοκλήρου υπεύθυνοι για την επαλήθευση του δρομολογίου της πτήσης σας με την AIR TRANSAT για το διάστημα των 24 ωρών που προηγείται της ημερομηνίας αναχώρησης και της ημερομηνίας επιστροφής. Η AIR TRANSAT αναλαμβάνει να ειδοποιήσει τους πελάτες, εκ των προτέρων σε λογικά πλαίσια και με τη χρήση μέσων τα οποία θεωρεί κατάλληλα, για τυχόν τροποποιήσεις που έχουν ως αποτέλεσμα την πρόωρη ή καθυστερημένη ώρα αναχώρησης ή σε περίπτωση ακύρωσης μιας πτήσης. Όποτε κάνετε κράτηση για πτήσεις με ανταπόκριση, είστε υπεύθυνοι να προβλέψετε επαρκή χρόνο για τη μετεπιβίβαση. Δεν είναι δυνατή η άσκηση κανενός ελέγχου ώστε να διασφαλιστεί το πρόγραμμα των πτήσεων, το οποίο ενδέχεται να τροποποιηθεί ή να επηρεαστεί από διάφορες συνθήκες. Στο βαθμό που αυτό καθίσταται επιτρεπτό από την ισχύουσα νομοθεσία και τις διεθνείς συμβάσεις, και εκτός εάν τα αεροπορικά εισιτήρια από το "αεροδρόμιο προέλευσης μέχρι τον τελικό προορισμό" αγοράστηκαν από την AIR TRANSAT, η τελευταία δεν θα είναι υπεύθυνη για τυχόν τροποποιήσεις δρομολογίων ή για χαμένες πτήσεις ανταπόκρισης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν επιπρόσθετων εξόδων που θα προκύψουν και ειδικών, τυχαίων ή επακόλουθων ζημιών, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας μισθού και ημερών διακοπών ή επιπρόσθετων δαπανών ως αποτέλεσμα των ανωτέρω.

Έλεγχος εισιτηρίων στο αεροδρόμιο: Η AIR TRANSAT συνιστά την άφιξή σας στο γκισέ ελέγχου εισιτηρίων του αεροδρομίου τουλάχιστον τρεις (3) ώρες πριν από την αναχώρηση. Σε αντίθετη περίπτωση, η κράτησή σας ενδέχεται να ακυρωθεί και οι θέσεις σας να εκχωρηθούν σε άλλους πελάτες χωρίς δικαίωμα προσφυγής.

Εκχώρηση θέσεων: Εκτός εάν έχει γίνει προεπιλογή των θέσεων, η εκχώρηση των θέσεων γίνεται από το προσωπικό στο γκισέ ελέγχου εισιτηρίων του αερομεταφορέα. Αναφορικά με τα καθίσματα που προσφέρονται στη θέση Club Class από την AIR TRANSAT, εάν υπάρξει αλλαγή στον τύπο του αεροσκάφους ή του αερομεταφορέα ή σε περίπτωση συγχώνευσης πτήσεων, η επιστροφή από την AIR TRANSAT των ποσών που καταβλήθηκαν από τους πελάτες για το κάθισμα στη θέση Club Class θα θεωρείται ως τελικός και πλήρης διακανονισμός.

Άλλες ισχύουσες προϋποθέσεις: Οι προϋποθέσεις αερομεταφοράς και οι αξιώσεις που σχετίζονται με την απώλεια ή/και τη ζημία αποσκευών διέπονται από τη Σύμβαση του Μόντρεαλ ή τη Σύμβαση της Βαρσοβίας, κατά περίπτωση, τους ισχύοντες ναύλους του αερομεταφορέα, καθώς και τις προϋποθέσεις της σύμβασης που αναγράφονται στο αεροπορικό εισιτήριο και τυχόν κρατικούς κανονισμούς που καθορίζουν τα όρια της ευθύνης του αερομεταφορέα. Εφόσον υποβληθούν στις ομοσπονδιακές κανονιστικές αρχές και εγκριθούν από αυτές, τυχόν τροποποιήσεις και αλλαγές στους ισχύοντες γενικούς όρους και τις προϋποθέσεις του αερομεταφορέα δεν υπόκεινται σε πρόσθετη δημοσιοποίηση και είναι νομικά δεσμευτικές. Τα αεροπορικά εισιτήρια που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί, εν όλω ή εν μέρει, κατά τις ημερομηνίες τις οποίες αναγράφουν, δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν από άλλη πτήση, αλλά ενδέχεται, κατόπιν αιτήματος, να λάβουν μερική αποζημίωση για ορισμένους φόρους και χρεώσεις στο πλαίσιο των γενικών προϋποθέσεων που καθορίζει η AIR TRANSAT.

Άρνηση μεταφοράς – Απομάκρυνση επιβατών: Εκτός από τα οριζόμενα στη Σύμβαση του Μόντρεαλ και τη Σύμβαση της Βαρσοβίας, η AIR TRANSAT δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη σε περίπτωση άρνησης της ίδιας ή άλλου αερομεταφορέα της μεταφοράς ενός επιβάτη ή σε περίπτωση ακύρωσης μιας θέσης για την οποία έχει γίνει κράτηση ή σε περίπτωση απομάκρυνσης ενός επιβάτη από μια πτήση αναχώρησης ή/και επιστροφής για τους εξής λόγους, χωρίς περιορισμό: υπάρχει αδυναμία εκ μέρους του επιβάτη να παραστεί σε μια πτήση αναχώρησης (στο εξής αναφερόμενη ως "μη εμφάνιση"), ο επιβάτης θεωρείται ότι θέτει τη δημόσια ασφάλεια σε κίνδυνο, υπάρχει αδυναμία εκ μέρους του επιβάτη να παράσχει τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα ή τίθεται ζήτημα σχετικά με την εγκυρότητα ή το περιεχόμενο των εν λόγω εγγράφων, υπάρχει κίνδυνος παράβασης ή πραγματική παράβαση του νόμου από τον επιβάτη ή η AIR TRANSAT ή άλλη αεροπορική εταιρεία κρίνει απαραίτητο να αρνηθεί την επιβίβαση σε κάποιον επιβάτη με σκοπό να αποφευχθεί κίνδυνος που σχετίζεται με τον ίδιο τον επιβάτη ή οποιονδήποτε άλλο επιβάτη ή περιουσιακό στοιχείο ή με σκοπό να διασφαλιστεί η ορθή εκτέλεση της πτήσης.

 

8- ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ

Οι ναύλοι και οι όροι και οι προϋποθέσεις που ισχύουν για οποιαδήποτε αλλαγή ή/και ακύρωση εισιτηρίων που εκδίδονται από την AIR TRANSAT είναι οι ακόλουθοι:

Από τον Ευρώπη στο Καναδά
  Προϋποθέσεις Eco Budget Eco Standard Eco Flex Club Standard Club Flex
Χρέωση αλλαγής ανά διαδρομή

Χρέωση ανά άτομο, ανά διαδρομή, συν τη διαφορά ναύλου. Δεν επιτρέπονται αλλαγές εντός 24 ωρών από την αναχώρηση.

Περιλαμβάνεται στην τιμή Περιλαμβάνεται στην τιμή Περιλαμβάνεται στην τιμή Περιλαμβάνεται στην τιμή Περιλαμβάνεται στην τιμή
Χρέωση ακύρωσης ανά εισιτήριο

Χρέωση ανά άτομο, ανά εισιτήριο (είτε απλής μετάβασης είτε μετ' επιστροφής). Δεν παρέχεται επιστροφή χρημάτων για ακυρώσεις που πραγματοποιούνται ενός 24 ωρών από την αναχώρηση ή όταν έχει ήδη χρησιμοποιηθεί ένα σκέλος του εισιτηρίου.

Μερική ακύρωση του εισιτηρίου: οι επιβάτες που επιθυμούν να ακυρώσουν μόνο ένα σκέλος του εισιτηρίου πάνω από 24 ώρες πριν την αναχώρηση, πρέπει να ακυρώσουν την πτήση επιστροφής καταβάλλοντας τις χρεώσεις ακύρωσης ανά άτομο και, στη συνέχεια, να αγοράσουν ένα εισιτήριο απλής μετάβασης. Θα ισχύουν οι όροι του άλλου σκέλους της πτήσης.

€150 €150 Περιλαμβάνεται στην τιμή €150 Περιλαμβάνεται στην τιμή
Επιλογή θέσης Στον ναύλο Eco Standard προσφέρεται επιλογή τυπικού καθίσματος. Ο ναύλος Eco Flex σάς επιτρέπει να επιλέξετε ανάμεσα σε τυπικό κάθισμα, kάθισμα στο μπροστινό μέρος της καμπίνας, κάθισμα σε χώρο για δύο άτομα ή κάθισμα με περισσότερο χώρο για τα πόδια, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα. Από €47 Τυπικό κάθισμα Οποιοδήποτε κάθισμα Κάθισμα Club Κάθισμα Club
Καμπίνα Δεν ισχύουν ειδικές προϋποθέσεις Οικονομική Οικονομική Οικονομική Club Club
Επιλογή γεύματος Δεν ισχύουν ειδικές προϋποθέσεις Περιλαμβάνεται στην τιμή Περιλαμβάνεται στην τιμή Περιλαμβάνεται στην τιμή Γκουρμέ γεύμα Γκουρμέ γεύμα
Υπηρεσίες αεροδρομίου κατά προτεραιότητα Check-in, επιβίβαση και χειρισμός αποσκευών κατά προτεραιότητα. Η ουρά προτεραιότητας στα σημεία ελέγχου ασφαλείας για επιβάτες της Club Class (αποκλειστικά στα αεροδρόμια Μόντρεαλ, Οτάβα, Τορόντο, Βανκούβερ, Γλασκόβης, Μάντσεστερ και Λονδίνου Γκάτγουικ) και της Option Plus (αποκλειστικά στο Μόντρεαλ, Οτάβα και Βανκούβερ). Διατίθεται με πρόσθετες χρεώσεις Διατίθεται με πρόσθετες χρεώσεις Περιλαμβάνεται στην τιμή Περιλαμβάνεται στην τιμή Περιλαμβάνεται στην τιμή
Περιλαμβάνονται παραδιδόμενες αποσκευές Οι επιβάτες που έκαναν κράτηση πτήσης στον ναύλο Eco Flex πριν από τις 28 Απριλίου 2022, θα δικαιούνται δύο παραδοτέα αποσκευή 23 κιλών η καθεμία.
Το όριο παραδιδόμενων αποσκευών διαφέρει ανάλογα με τον προορισμό. Ανατρέξτε στην ενότητα "Πληροφορίες ταξιδιού – Αποσκευές" στον ιστότοπό μας για περισσότερες λεπτομέρειες.
Διατίθεται με πρόσθετες χρεώσεις 1 1 2 2Από τον Καναδά στο Ευρώπη
  Προϋποθέσεις Eco Budget Eco Standard Eco Flex Club Standard Club Flex
Χρέωση αλλαγής ανά διαδρομή

Χρέωση ανά άτομο, ανά διαδρομή, συν τη διαφορά ναύλου. Δεν επιτρέπονται αλλαγές εντός 24 ωρών από την αναχώρηση.

Περιλαμβάνεται στην τιμή Περιλαμβάνεται στην τιμή Περιλαμβάνεται στην τιμή Περιλαμβάνεται στην τιμή Περιλαμβάνεται στην τιμή
Χρέωση ακύρωσης ανά εισιτήριο

Χρέωση ανά άτομο, ανά εισιτήριο (είτε απλής μετάβασης είτε μετ' επιστροφής). Δεν παρέχεται επιστροφή χρημάτων για ακυρώσεις που πραγματοποιούνται ενός 24 ωρών από την αναχώρηση ή όταν έχει ήδη χρησιμοποιηθεί ένα σκέλος του εισιτηρίου.

Μερική ακύρωση του εισιτηρίου: οι επιβάτες που επιθυμούν να ακυρώσουν μόνο ένα σκέλος του εισιτηρίου πάνω από 24 ώρες πριν την αναχώρηση, πρέπει να ακυρώσουν την πτήση επιστροφής καταβάλλοντας τις χρεώσεις ακύρωσης ανά άτομο και, στη συνέχεια, να αγοράσουν ένα εισιτήριο απλής μετάβασης. Θα ισχύουν οι όροι του άλλου σκέλους της πτήσης.

$200 $200 Περιλαμβάνεται στην τιμή $200 Περιλαμβάνεται στην τιμή
Επιλογή θέσης Στον ναύλο Eco Standard προσφέρεται επιλογή τυπικού καθίσματος. Ο ναύλος Eco Flex σάς επιτρέπει να επιλέξετε ανάμεσα σε τυπικό κάθισμα, kάθισμα στο μπροστινό μέρος της καμπίνας, κάθισμα σε χώρο για δύο άτομα ή κάθισμα με περισσότερο χώρο για τα πόδια, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα. Από $58 Τυπικό κάθισμα Οποιοδήποτε κάθισμα Κάθισμα Club Κάθισμα Club
Καμπίνα Δεν ισχύουν ειδικές προϋποθέσεις Οικονομική Οικονομική Οικονομική Club Club
Επιλογή γεύματος Δεν ισχύουν ειδικές προϋποθέσεις Περιλαμβάνεται στην τιμή Περιλαμβάνεται στην τιμή Περιλαμβάνεται στην τιμή Γκουρμέ γεύμα Γκουρμέ γεύμα
Υπηρεσίες αεροδρομίου κατά προτεραιότητα Check-in, επιβίβαση και χειρισμός αποσκευών κατά προτεραιότητα. Η ουρά προτεραιότητας στα σημεία ελέγχου ασφαλείας για επιβάτες της Club Class (αποκλειστικά στα αεροδρόμια Μόντρεαλ, Οτάβα, Τορόντο, Βανκούβερ, Γλασκόβης, Μάντσεστερ και Λονδίνου Γκάτγουικ) και της Option Plus (αποκλειστικά στο Μόντρεαλ, Οτάβα και Βανκούβερ). Διατίθεται με πρόσθετες χρεώσεις Διατίθεται με πρόσθετες χρεώσεις Περιλαμβάνεται στην τιμή Περιλαμβάνεται στην τιμή Περιλαμβάνεται στην τιμή
Περιλαμβάνονται παραδιδόμενες αποσκευές Οι επιβάτες που έκαναν κράτηση πτήσης στον ναύλο Eco Flex πριν από τις 28 Απριλίου 2022, θα δικαιούνται δύο παραδοτέα αποσκευή 23 κιλών η καθεμία.
Το όριο παραδιδόμενων αποσκευών διαφέρει ανάλογα με τον προορισμό. Ανατρέξτε στην ενότητα "Πληροφορίες ταξιδιού – Αποσκευές" στον ιστότοπό μας για περισσότερες λεπτομέρειες.
Διατίθεται με πρόσθετες χρεώσεις 1 1 2 2


Για άλλα νομίσματα, ανατρέξτε στην ενότητα "Επιλογές ναύλου" .

Μεταξύ Καναδά και Κεντρικής Αμερικής, Καραϊβικής και Ηνωμένων Πολιτειών
  Προϋποθέσεις Eco Budget Eco Standard Eco Flex Club Standard Club Flex
Χρέωση αλλαγής ανά διαδρομή

Χρέωση ανά άτομο, ανά διαδρομή, συν τη διαφορά ναύλου. Δεν επιτρέπονται αλλαγές εντός 24 ωρών από την αναχώρηση.

Περιλαμβάνεται στην τιμή Περιλαμβάνεται στην τιμή Περιλαμβάνεται στην τιμή Περιλαμβάνεται στην τιμή Περιλαμβάνεται στην τιμή
Χρέωση ακύρωσης ανά εισιτήριο

Χρέωση ανά άτομο, ανά εισιτήριο (είτε απλής μετάβασης είτε μετ' επιστροφής). Δεν παρέχεται επιστροφή χρημάτων για ακυρώσεις που πραγματοποιούνται ενός 24 ωρών από την αναχώρηση ή όταν έχει ήδη χρησιμοποιηθεί ένα σκέλος του εισιτηρίου.

Μερική ακύρωση του εισιτηρίου: οι επιβάτες που επιθυμούν να ακυρώσουν μόνο ένα σκέλος του εισιτηρίου πάνω από 24 ώρες πριν την αναχώρηση, πρέπει να ακυρώσουν την πτήση επιστροφής καταβάλλοντας τις χρεώσεις ακύρωσης ανά άτομο και, στη συνέχεια, να αγοράσουν ένα εισιτήριο απλής μετάβασης. Θα ισχύουν οι όροι του άλλου σκέλους της πτήσης.

$200 $200 Περιλαμβάνεται στην τιμή $200 Περιλαμβάνεται στην τιμή
Επιλογή θέσης Στον ναύλο Eco Standard προσφέρεται επιλογή τυπικού καθίσματος. Ο ναύλος Eco Flex σάς επιτρέπει να επιλέξετε ανάμεσα σε τυπικό κάθισμα, kάθισμα στο μπροστινό μέρος της καμπίνας, κάθισμα σε χώρο για δύο άτομα ή κάθισμα με περισσότερο χώρο για τα πόδια, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα. Από $27 Τυπικό κάθισμα Οποιοδήποτε κάθισμα Κάθισμα Club Κάθισμα Club
Καμπίνα Δεν ισχύουν ειδικές προϋποθέσεις Οικονομική Οικονομική Οικονομική Club Club
Επιλογή γεύματος Δεν ισχύουν ειδικές προϋποθέσεις Διατίθεται με πρόσθετες χρεώσεις Διατίθεται με πρόσθετες χρεώσεις Διατίθεται με πρόσθετες χρεώσεις Γκουρμέ γεύμα Γκουρμέ γεύμα
Υπηρεσίες αεροδρομίου κατά προτεραιότητα Check-in, επιβίβαση και χειρισμός αποσκευών κατά προτεραιότητα. Η ουρά προτεραιότητας στα σημεία ελέγχου ασφαλείας για επιβάτες της Club Class (αποκλειστικά στα αεροδρόμια Μόντρεαλ, Οτάβα, Τορόντο, Βανκούβερ, Γλασκόβης, Μάντσεστερ και Λονδίνου Γκάτγουικ) και της Option Plus (αποκλειστικά στο Μόντρεαλ, Οτάβα και Βανκούβερ). Διατίθεται με πρόσθετες χρεώσεις Διατίθεται με πρόσθετες χρεώσεις Περιλαμβάνεται στην τιμή Περιλαμβάνεται στην τιμή Περιλαμβάνεται στην τιμή
Περιλαμβάνονται παραδιδόμενες αποσκευές Οι επιβάτες που έκαναν κράτηση πτήσης στον ναύλο Eco Flex πριν από τις 28 Απριλίου 2022, θα δικαιούνται δύο παραδοτέα αποσκευή 23 κιλών η καθεμία.
Το όριο παραδιδόμενων αποσκευών διαφέρει ανάλογα με τον προορισμό. Ανατρέξτε στην ενότητα "Πληροφορίες ταξιδιού – Αποσκευές" στον ιστότοπό μας για περισσότερες λεπτομέρειες.
Διατίθεται με πρόσθετες χρεώσεις 1 1 2 2


Για άλλα νομίσματα, ανατρέξτε στην ενότητα "Επιλογές ναύλου" .

  Προϋποθέσεις Eco Budget Eco Standard Eco Flex Club Standard Club Flex
Χρέωση αλλαγής ανά διαδρομή

Χρέωση ανά άτομο, ανά διαδρομή, συν τη διαφορά ναύλου. Δεν επιτρέπονται αλλαγές εντός 24 ωρών από την αναχώρηση.

Περιλαμβάνεται στην τιμή Περιλαμβάνεται στην τιμή Περιλαμβάνεται στην τιμή Περιλαμβάνεται στην τιμή Περιλαμβάνεται στην τιμή
Χρέωση ακύρωσης ανά εισιτήριο

Χρέωση ανά άτομο, ανά εισιτήριο (είτε απλής μετάβασης είτε μετ' επιστροφής). Δεν παρέχεται επιστροφή χρημάτων για ακυρώσεις που πραγματοποιούνται ενός 24 ωρών από την αναχώρηση ή όταν έχει ήδη χρησιμοποιηθεί ένα σκέλος του εισιτηρίου.

Μερική ακύρωση του εισιτηρίου: οι επιβάτες που επιθυμούν να ακυρώσουν μόνο ένα σκέλος του εισιτηρίου πάνω από 24 ώρες πριν την αναχώρηση, πρέπει να ακυρώσουν την πτήση επιστροφής καταβάλλοντας τις χρεώσεις ακύρωσης ανά άτομο και, στη συνέχεια, να αγοράσουν ένα εισιτήριο απλής μετάβασης. Θα ισχύουν οι όροι του άλλου σκέλους της πτήσης.

$200 $200 Περιλαμβάνεται στην τιμή $200 Περιλαμβάνεται στην τιμή
Επιλογή θέσης Στον ναύλο Eco Standard προσφέρεται επιλογή τυπικού καθίσματος. Ο ναύλος Eco Flex σάς επιτρέπει να επιλέξετε ανάμεσα σε τυπικό κάθισμα, kάθισμα στο μπροστινό μέρος της καμπίνας, κάθισμα σε χώρο για δύο άτομα ή κάθισμα με περισσότερο χώρο για τα πόδια, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα. Από $27 Τυπικό κάθισμα Οποιοδήποτε κάθισμα Κάθισμα Club Κάθισμα Club
Καμπίνα Δεν ισχύουν ειδικές προϋποθέσεις Οικονομική Οικονομική Οικονομική Club Club
Επιλογή γεύματος Δεν ισχύουν ειδικές προϋποθέσεις Διατίθεται με πρόσθετες χρεώσεις Διατίθεται με πρόσθετες χρεώσεις Διατίθεται με πρόσθετες χρεώσεις Περιλαμβάνεται στην τιμή Περιλαμβάνεται στην τιμή
Υπηρεσίες αεροδρομίου κατά προτεραιότητα Check-in, επιβίβαση και χειρισμός αποσκευών κατά προτεραιότητα. Η ουρά προτεραιότητας στα σημεία ελέγχου ασφαλείας για επιβάτες της Club Class (αποκλειστικά στα αεροδρόμια Μόντρεαλ, Οτάβα, Τορόντο, Βανκούβερ, Γλασκόβης, Μάντσεστερ και Λονδίνου Γκάτγουικ) και της Option Plus (αποκλειστικά στο Μόντρεαλ, Οτάβα και Βανκούβερ). Διατίθεται με πρόσθετες χρεώσεις Διατίθεται με πρόσθετες χρεώσεις Περιλαμβάνεται στην τιμή Περιλαμβάνεται στην τιμή Περιλαμβάνεται στην τιμή
Περιλαμβάνονται παραδιδόμενες αποσκευές Οι επιβάτες που έκαναν κράτηση πτήσης στον ναύλο Eco Flex πριν από τις 28 Απριλίου 2022, θα δικαιούνται δύο παραδοτέα αποσκευή 23 κιλών η καθεμία.
Το όριο παραδιδόμενων αποσκευών διαφέρει ανάλογα με τον προορισμό. Ανατρέξτε στην ενότητα "Πληροφορίες ταξιδιού – Αποσκευές" στον ιστότοπό μας για περισσότερες λεπτομέρειες.
Διατίθεται με πρόσθετες χρεώσεις 1 1 2 2


Για άλλα νομίσματα, ανατρέξτε στην ενότητα "Επιλογές ναύλου".

Οι παραπάνω τιμές είναι κατά προσέγγιση και υπόκεινται σε τροποποίηση χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Οι παραπάνω τιμές είναι υπολογίζονται στο τοπικό νόμισμα της πόλης αναχώρησης.

Η διαφορά στην τιμή είναι η διαφορά μεταξύ της τιμής πώλησης του εισιτηρίου κατά την κράτησή του και της τιμής που εμφανίζεται για το ίδιο αεροπορικό εισιτήριο στα συστήματα κράτησης της AIR TRANSAT κατά την ημερομηνία του αιτήματος αλλαγής ή ακύρωσης (εξαιρουμένης οποιασδήποτε ισχύουσας προωθητικής ενέργειας). Δεν θα επιστραφεί κανένα χρηματικό ποσό στον πελάτη από την AIR TRANSAT, εάν η τιμή του εισιτηρίου είναι χαμηλότερη κατά την ημερομηνία της αλλαγής ή της ακύρωσης. Η AIR TRANSAT δύναται να καθορίσει το ποσό των χρεώσεων ακύρωσης και αλλαγής σε άλλα νομίσματα μέσω μιας συναλλαγματικής ισοτιμίας που θα καθοριστεί κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια τη στιγμή της διενέργειας μιας τέτοιας μετατροπής νομίσματος.

Μη εμφάνιση: Αν ο επιβάτης δεν ακυρώσει το αεροπορικό του εισιτήριο 24 ώρες πριν από την προγραμματισμένη αναχώρηση και δεν παρουσιαστεί σε μια πτήση αναχώρησης (μη εμφάνιση), ο επιβάτης θα θεωρείται ότι έχει απολέσει το εισιτήριό του για αυτό το σκέλος πτήσης. Κατανοείτε και αποδέχεστε ότι το συνολικό ποσό που καταβλήθηκε για το αεροπορικό εισιτήριο ισοδυναμεί με το ύψος των ζημιών που υφίσταται η AIRTRANSAT λόγω της αδυναμίας να επαναπωλήσει την απολεσθείσα θέση και το εν λόγω ποσό θα κρατείται από την AIR TRANSAT ως αμοιβή και κατ' αποκοπή αποζημίωση. Δεν θα πραγματοποιείται καμία επιστροφή χρημάτων.

Επιπροσθέτως, ενδέχεται να ισχύσουν ορισμένες επιπλέον χρεώσεις για συγκεκριμένα αιτήματα αλλαγής στην κράτησή σας. Σε αυτήν την περίπτωση, θα σας παρασχεθούν αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με οποιεσδήποτε τέτοιου είδους χρεώσεις, όταν και εφόσον αιτηθείτε μια αλλαγή στην κράτησή σας.

Κάθε φορά που ένας επιβάτης δεν επιβιβάζεται σε μια πτήση, και εφόσον το αγορασμένο εισιτήριο καταστεί άκυρο και δεν επιτρέπει τη μεταφορά, ο επιβάτης μπορεί να λάβει επιστροφή των μεμονωμένων φόρων και χρεώσεων που εμφανίζονται ως τέτοιοι, η πληρωμή των οποίων προέρχεται από την πραγματική επιβίβαση του επιβάτη. Το εν λόγω δικαίωμα επιστροφής δεν ισχύει για τις επιβαρύνσεις καυσίμων ή άλλες προσαυξήσεις του αερομεταφορέα. Η επιστροφή των χρημάτων θα διεκπεραιώνεται το αργότερο τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία λήψης του αιτήματος, το οποίο μπορεί να υποβληθεί με οποιοδήποτε μέσο, είτε μέσω διαδικτύου (Αίτημα για επιστροφή των φόρων) Will open in a separate browser window είτε μέσω ταχυδρομείου στην ακόλουθη διεύθυνση: Customer service, Transat Tours Canada Inc., Place du Parc, 300 Léo Pariseau Street, Suite 200, Montreal (Quebec), Canada, H2X 4C2. Αυτή η επιστροφή χρημάτων μπορεί να οδηγήσει στη χρέωση ενός τέλους έως και είκοσι τοις εκατό (20%) επί του επιστρεφόμενου ποσού. Θα είναι δωρεάν όταν το αίτημα υποβάλλεται μέσω διαδικτύου.

9- ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ

Όρια: Δηλώνετε ότι έχετε διαβάσει και αποδεχθεί τους κανόνες και τους κανονισμούς της AIR TRANSAT αναφορικά με το βάρος, το μέγεθος και τον αριθμό των αποσκευών, όπως αυτοί αναφέρονται στη διεύθυνση Βάρος - Διαστάσεις.

Ευθύνη: Οι διατάξεις της Σύμβασης του Μόντρεαλ ή της Σύμβασης της Βαρσοβίας, κατά περίπτωση, οι ισχύοντες ναύλοι του αερομεταφορέα, καθώς και οι πληροφορίες που αναγράφονται στο εισιτήριο του επιβάτη και τον έλεγχο αποσκευών, διέπουν την απώλεια των αποσκευών και την πρόκληση ζημιάς σε αυτές και καθορίζουν τα όρια της ευθύνης του αερομεταφορέα. Η μεταφορά, η αποθήκευση και ο χειρισμός των αποσκευών και των περιουσιακών στοιχείων των επιβατών πραγματοποιούνται με ευθύνη του κατόχου σε κάθε περίπτωση.
Εάν το πρώτο σκέλος της πτήσης σας αναχωρεί από ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λάβετε υπόψη ότι η ισχύουσα σύνοψη της ευθύνης της AIR TRANSAT στα πλαίσια της Σύμβασης του Μόντρεαλ, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρ. 2027/97 του Συμβουλίου για την ευθύνη του αερομεταφορέα σε περίπτωση ατυχήματος, όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 889/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περιλαμβάνεται στην ενότητα 15 κατωτέρω.

10- ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ

Συμβουλεύουμε τους επιβάτες που αντιμετωπίζουν ιατρικό πρόβλημα να επικοινωνήσουν με το Κέντρο Επικοινωνίας στον αριθμό 00800 1809 204 5547, για να ζητήσουν βοήθεια αν τη χρειάζονται, καθώς και το κατάλληλο κάθισμα, βάσει διαθεσιμότητας.

Αφού καταβληθούν όλες οι ισχύουσες χρεώσεις για την επιλογή καθίσματος, η AIR TRANSAT θα σας εκχωρήσει το κάθισμα της προτίμησής σας, βάσει διαθεσιμότητας. Μπορείτε να αλλάξετε την επιλογή καθίσματος έως και 24 ώρες πριν από την αναχώρηση επικοινωνώντας με το Κέντρο Επικοινωνίας.

Μπορεί, επίσης, να έχετε τη δυνατότητα να προπληρώσετε τις χρεώσεις που σχετίζονται με το όριο των αποσκευών σας. Ισχύουν ορισμένες προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τον ιστότοπο www.airtransat.com για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις χρεώσεις και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για το όριο των παραδιδόμενων αποσκευών σας σύμφωνα με τον προορισμό σας.

Η AIR TRANSAT δεν παρέχει επιστροφή χρημάτων για προπληρωμένες παραδιδόμενες αποσκευές ή αν ακυρώσετε την επιλογή του καθίσματός σας πριν από την αναχώρηση.

Για λόγους ασφαλείας, οι επιβάτες που ταξιδεύουν με βρέφη πρέπει να επικοινωνήσουν με το Κέντρο Επικοινωνίας για την επιλογή τους, καθώς μπορούν να καθίσουν σε συγκεκριμένα μόνο καθίσματα.

Οι επιβάτες που κάθονται σε καθίσματα που βρίσκονται στη σειρά εξόδου πρέπει να έχουν καλή σωματική κατάσταση και να είναι αρτιμελείς, πρόθυμοι να βοηθήσουν, δεν πρέπει να έχουν κινητικά προβλήματα, δεν πρέπει να είναι έγκυοι, πρέπει να είναι ηλικίας 16 ετών και άνω και πρέπει να μιλάνε καλά Αγγλικά ή/και Γαλλικά. Η επιλογή καθισμάτων μπορεί να αλλάξει κατά τον έλεγχο των εισιτηρίων ή εντός του αεροσκάφους, εάν ο επιβάτης δεν πληροί αυτές τις προϋποθέσεις. Εάν εσείς -ή άτομα που ταξιδεύουν μαζί σας- χρειαστεί να μετακινηθείτε επειδή δεν πληροίτε τα προαναφερθέντα τυπικά κριτήρια ασφαλείας, δεν θα δικαιούστε επιστροφή χρημάτων.

Βάσει λειτουργικών απαιτήσεων, ο τύπος του αεροσκάφους που εκτελεί την πτήση σας μπορεί να χρειαστεί να αλλάξει. Σε αυτήν την περίπτωση, θα προσπαθήσουμε να αντιστοιχίσουμε το αίτημα καθίσματός σας στο νέο αεροσκάφος. Αυτό, ωστόσο, δεν μπορεί να διασφαλιστεί. Η AIR TRANSAT θα σας εκχωρήσει ένα αντίστοιχο κάθισμα. Εάν δεν μπορέσουμε να σας εκχωρήσουμε ένα αντίστοιχο κάθισμα, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας προκειμένου να μας ενημερώσετε για τις προτιμήσεις καθίσματός σας. Εάν δεν μπορέσουμε να σας εκχωρήσουμε ένα αντίστοιχο κάθισμα, ενδέχεται να δικαιούστε επιστροφή χρημάτων. Σε αυτήν την περίπτωση, θα πρέπει να υποβάλετε το αίτημά σας για επιστροφή χρημάτων μαζί με μια φωτοτυπία της κάρτα επιβίβασής σας, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας σας, εντός 30 ημερών από την ημερομηνία επιστροφής της πτήσης σας, προκειμένου να διεκπεραιώσουμε το αίτημά σας. Αιτήματα τα οποία θα υποβληθούν μετά από αυτό το χρονικό διάστημα ή χωρίς τις πληροφορίες αυτές δεν θα διεκπεραιωθούν. Η ευθύνη της AIR TRANSAT περιορίζεται στην επιστροφή των χρεώσεων για την εκ των προτέρων επιλογή καθίσματος.

Η εκ των προτέρων επιλογή του καθίσματός σας θα διατηρηθεί έως και 75 λεπτά πριν από την αναχώρηση. Μετά από αυτό το χρονικό περιθώριο, η εκ των προτέρων επιλογή καθίσματος μπορεί να ακυρωθεί χωρίς επιστροφή χρημάτων. Οι χρεώσεις για την εκ των προτέρων επιλογή καθίσματος μεταφέρονται σε περίπτωση που αλλάξετε την πτήση σας.

11- Προνόμια Option Plus

Το πακέτο Option Plus περιλαμβάνει τα εξής:
1. Επιλογή καθίσματος στην Οικονομική θέση (ανατρέξτε στους Όρους και τις προϋποθέσεις για την εκ των προτέρων επιλογή καθίσματος)
2. Έλεγχος εισιτηρίων κατά προτεραιότητα σε ειδικά γκισέ
3. Ένα συμπληρωματικό επιτρεπόμενο όριο παραδιδόμενων αποσκευών*
4. Παράδοση αποσκευών κατά προτεραιότητα
5. Πρόσβαση κατά προτεραιότητα στα σημεία ελέγχου ασφαλείας (Μόντρεαλ και Βανκούβερ)
6. Επιβίβαση κατά προτεραιότητα
7. Ειδικά προνόμια εντός του αεροσκάφους. Θα λάβετε τα εξής:
   α) ένα Comfort Kit
   β) ένα σετ ακουστικών από φυσικό ξύλο
   γ) ένα αλκοολούχο ποτό κατά τη διάρκεια λειτουργίας του μπαρ
   δ) μια μπύρα ή ένα μπουκάλι κρασί (200 ml) με το γεύμα σας (Υπερατλαντικές πτήσεις)
   στ) ένα σνακ
Πρόσθετες πληροφορίες
   - Τα παιδιά ηλικίας 12 ετών και κάτω που ταξιδεύουν μαζί σας θα απολαύσουν επίσης τα προνόμια 2, 4, 5 και 6.
   - Δεν παρέχεται επιστροφή χρημάτων για το Option Plus. Ορισμένες υπηρεσίες αεροδρομίου ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες λόγω περιορισμών των εγκαταστάσεων.
   - Σε περίπτωση πτήσης ανταπόκρισης μεταξύ δύο πόλεων, οι υπηρεσίες Option Plus θα προσφέρονται μόνο στο τμήμα πτήσης με τη μεγαλύτερη διάρκεια.

*Εξαιρούνται οι πτήσεις από/προς την Αϊτή.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα προνόμια Option Plus, επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας.

12- ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Συνιστάται στους επιβάτες που αναχωρούν από τον Καναδά να επισκεφτούν τον ιστότοπο του Υπουργείου Μεταφορών Καναδά προτού ταξιδέψουν και να ελέγξουν τη λίστα επικίνδυνων αντικειμένων που μπορεί να μεταφέρει ένας επιβάτης ή που μπορεί να τοποθετήσει σε αποσκευές ή χειραποσκευές κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Συνιστάται στους ταξιδιώτες που αναχωρούν από μια χώρα εκτός του Καναδά να απευθυνθούν στο αντίστοιχο αεροδρόμιο ή στις αρμόδιες κρατικές αρχές για τυχόν περιορισμούς που αφορούν στη μεταφορά επικίνδυνων αντικειμένων.

Με την επιφύλαξη των ανωτέρω:

a. για τους ταξιδιώτες που αναχωρούν από ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρέχεται μια λίστα απαγορευμένων αντικειμένων (εγκεκριμένη από τον κανονισμό (εκ) αριθ. 820/2008 της επιτροπής, της 8ης Αυγούστου 2008) στον ιστότοπο Πρόσβαση στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

b. για τους ταξιδιώτες που αναχωρούν από τις Ηνωμένες Πολιτείες, παρέχεται μια λίστα απαγορευμένων αντικειμένων στον ιστότοπο της Διοίκησης Ασφάλειας των Μεταφορών των ΗΠΑ.

13- ΕΥΘΥΝΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Υγεία: Εάν η κατάσταση της υγείας σας το απαιτεί, θα πρέπει να διασφαλίσετε ότι έχετε μαζί σας επαρκή ποσότητα οποιωνδήποτε απαιτούμενων φαρμάκων και θα πρέπει να μεταφέρετε στη χειραποσκευή σας τα εν λόγω φάρμακα καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού. Επίσης, πριν από την αναχώρηση, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τις αρμόδιες ιατρικές αρχές αναφορικά με τα προληπτικά ιατρικά μέτρα που θα πρέπει να λάβετε για τις χώρες τις οποίες πρόκειται να επισκεφτείτε.

Μεταδοτική ασθένεια: Σε οποιονδήποτε ασθενή που εμφανίζει συμπτώματα μεταδιδόμενης ασθένειας μπορεί να ζητηθεί να μην επιβιβαστεί στο αεροσκάφος με απόφαση του κυβερνήτη, κατόπιν διαβούλευσης με το ιατρικό προσωπικό στο αεροδρόμιο ή με την υπηρεσία ιατρικής υποστήριξης MedLink.
Υπάρχει υποψία μεταδιδόμενης ασθένειας, όταν ένας επιβάτης υποφέρει από ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα σημάδια και συμπτώματα:

 • Επίμονο βήχα
 • Συχνά φτερνίσματα
 • Δυσκολία στην αναπνοή
 • Επίμονη διάρροια
 • Επίμονο εμετό
 • Εξάνθημα
 • Μη φυσιολογική αιμορραγία
 • Μειωμένη νοητική ικανότητα
 • Έχει ορατά σημάδια ασθένειας

Εάν οποιοδήποτε από αυτά τα συμπτώματα συνδέεται με πυρετό (38°C ή παραπάνω), η πιθανότητα ο επιβάτης να υποφέρει από μια μεταδοτική ασθένεια αυξάνεται.
Προκειμένου να αποφευχθεί η άρνηση επιβίβασης εξαιτίας μεταδοτικής ασθένειας, οποιοσδήποτε επιβάτης εμφανίζει συμπτώματα μεταδοτικής ασθένειας πρέπει να μπορεί να προσκομίσει, όταν του ζητηθεί, μια ιατρική γνωμάτευση που να πιστοποιεί ότι ο εν λόγω επιβάτης δεν πάσχει από μεταδοτική ασθένεια και ότι μπορεί να πετάξει χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την υγεία άλλων επιβατών ή μελών του πληρώματος.

Embarazo: es necesario

Εγκυμοσύνη: Απαιτείται ιατρικό πιστοποιητικό το οποίο θα αναγράφει την προβλεπόμενη ημερομηνία τοκετού και θα εγγυάται ότι η εγκυμονούσα είναι σε θέση να ταξιδέψει. Ο αερομεταφορέας ενδέχεται να μην επιτρέψει σε εγκυμονούσες να ταξιδέψουν, εάν το αεροπορικό ταξίδι μπορεί να ενέχει κινδύνους για τις ίδιες ή τα αγέννητα παιδιά τους. Σχετικά με το θέμα αυτό, συμβουλευτείτε την ενότητα "Πληροφορίες ταξιδιού" στον ιστότοπο.

14- ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ

Τα προσωπικά στοιχεία σας μπορεί να κοινοποιηθούν από την AIR TRANSAT στις άλλες εταιρείες του ομίλου που ελέγχονται από τη μητρική εταιρεία μας, την Transat A.T. Inc., για τους σκοπούς που περιγράφονται στην πολιτική ιδιωτικού απορρήτου.

Με σκοπό τη διευκόλυνση της οργάνωσης του ταξιδιού σας, ενδέχεται να χρειαστεί να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά στοιχεία σας σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών, παραδείγματος χάριν, σε αρχές αεροδρομίων, σε τελωνειακές και μεταναστευτικές αρχές, σε κρατικές υπηρεσίες και σε ταξιδιωτικούς πράκτορες που εμπλέκονται στην πραγματοποίηση του ταξιδιού σας. Ενδέχεται επίσης να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά στοιχεία σας σε τρίτους, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες σε εσάς ή στην AIR TRANSAT, όπως ξενοδοχεία, εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων (για το σκοπό της πραγματοποίησης μιας κράτησης), εταιρείες που παρέχουν βοήθεια και υπηρεσίες για άτομα με ειδικές ανάγκες στο αεροδρόμιο ή άλλους τρίτους παρόχους. Δεν πωλούμε προσωπικά στοιχεία σε τρίτους και επιτρέπουμε σε τρίτους εκτός του ομίλου εταιρειών της Transat A.T. Inc. να αποστέλλουν σε εσάς πληροφορίες προωθητικού περιεχομένου μόνο σε περιπτώσεις στις οποίες έχουμε εξασφαλίσει την άδειά σας για να το πράξουμε.

Για τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς, εξουσιοδοτείτε την AIR TRANSAT να διατηρεί και να χρησιμοποιεί τα προσωπικά στοιχεία σας, καθώς και να τα κοινοποιεί σε άλλες εταιρείες του ομίλου που ελέγχονται από την Transat A.T. Inc., στις αρχές και κρατικές υπηρεσίες ή στους παρόχους των ανωτέρω αναφερόμενων υπηρεσιών. Με το παρόν δηλώνετε ότι έχετε διαβάσει και αποδεχτεί την πολιτική ιδιωτικού απορρήτου, η οποία είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο http://www.airtransat.ca/en-CA/Legal-notice/Privacy-policy.

Μόνο στη Γαλλία: 
Σε συμμόρφωση με το Άρθρο L 237 -6 του Γαλλικού Κώδικα Εσωτερικής Ασφάλειας, σας ενημερώνουμε ότι οι αεροπορικές εταιρείες ενδέχεται να χρειαστεί να διαβιβάσουν δεδομένα κράτησης, check-in και καρτών επιβίβασης που συλλέγονται από τους επιβάτες τους (API/PNR) στις γαλλικές κρατικές αρχές για τους σκοπούς και σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο διάταγμα Αρ. 2014-1095 της 26/09/2014.

15- ΕΥΘΥΝΗ

Η AIR TRANSAT δεν φέρει καμία ευθύνη απέναντί σας, δυνάμει σύμβασης ή άλλης αιτίας, για καμία ζημία, άμεση, έμμεση, συμπτωματική, ειδική ή επακόλουθη, η οποία οφείλεται στην από μέρους σας χρήση του Ιστοτόπου ή προκύπτει από πληροφορίες που ελήφθησαν ή από κράτηση που πραγματοποιήθηκε μέσω αυτού του Ιστοτόπου.

Η AIR TRANSAT δεν μπορεί σε καμία απολύτως περίπτωση να θεωρηθεί υπεύθυνη για τις πράξεις και τις παραλείψεις οποιουδήποτε τρίτου παρόχου ή προμηθευτή.

Η ευθύνη της AIR TRANSAT θα διέπεται από τη Σύμβαση του Μόντρεαλ και τη Σύμβαση της Βαρσοβίας, κατά περίπτωση.

Ειδικότερα, η ευθύνη της AIR TRANSAT συνοψίζεται στα εξής:

 • Αποζημίωση σε περίπτωση θανάτου ή τραυματισμού

  Δεν υπάρχουν οικονομικά όρια αποζημίωσης για τραυματισμό ή θάνατο επιβατών. Για βλάβες έως 113.100 σε Ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα (ΕΤΔ) (κατά προσέγγιση 128.935 Ευρώ), η AIR TRANSAT δεν μπορεί να αμφισβητήσει απαιτήσεις για αποζημίωση. Άνω του ποσού αυτού, η AIR TRANSAT μπορεί να αντικρούσει απαίτηση εφόσον αποδείξει ότι η βλάβη δεν οφείλεται σε αμέλειά της ή σε υπαιτιότητά της ή ότι η βλάβη οφείλεται σε εξ' ολοκλήρου σε αμέλεια ή σε υπαιτιότητα τρίτου.
 • Καθυστερήσεις επιβατών

  Σε περίπτωση καθυστέρησης επιβατών, η AIR TRANSAT ευθύνεται για τις ζημίες εκτός εάν έλαβε όλα τα εύλογα μέτρα για να αποφευχθεί η καθυστέρηση ή εκτός εάν ήταν αδύνατον να λάβει τα μέτρα αυτά. Η ευθύνη λόγω καθυστέρησης επιβατών περιορίζεται στα 4.694 ΕΤΔ (κατά προσέγγιση 5.351 Ευρώ).
 • Καθυστερήσεις αποσκευών

  Σε περίπτωση καθυστέρησης αποσκευών, η AIR TRANSAT ευθύνεται για τις ζημίες εκτός εάν έλαβε όλα τα εύλογα μέτρα για να αποφευχθεί η καθυστέρηση ή εκτός εάν ήταν αδύνατον να λάβει τα μέτρα αυτά. Η ευθύνη λόγω καθυστέρησης αποσκευών περιορίζεται στα 1.131 ΕΤΔ (κατά προσέγγιση 1.244 Ευρώ).
 • Καταστροφή, απώλεια ή φθορά αποσκευών

  Η AIR TRANSAT είναι υπεύθυνη για την καταστροφή, απώλεια ή φθορά αποσκευών έως 1.131 ΕΤΔ (κατά προσέγγιση 1.244 Ευρώ). Σε περίπτωση που οι αποσκευές έχουν παραδοθεί κατά τον έλεγχο των εισιτηρίων, ο
  αερομεταφορέας είναι υπεύθυνος ακόμη και εάν η ζημία δεν οφείλεται σε δική του υπαιτιότητα, εκτός εάν η αποσκευή έφερε ελάττωμα. Σε περίπτωση που οι αποσκευές δεν έχουν παραδοθεί κατά τον έλεγχο των εισιτηρίων, η AIR TRANSAT είναι υπεύθυνη μόνον εφόσον η ζημία οφείλεται σε υπαιτιότητά της.
 • Ανώτερα όρια για αποσκευές

  Ένας επιβάτης μπορεί να τύχει υψηλότερου ορίου ευθύνης εφόσον κάνει ειδική δήλωση το αργότερο κατά την παράδοση των αποσκευών κατά τον έλεγχο των εισιτηρίων και εφόσον πληρώσει ένα συμπληρωματικό ποσό.
 • Καταγγελίες για αποσκευές

  Σε περίπτωση φθοράς, καθυστέρησης, απώλειας ή καταστροφής αποσκευών, ο επιβάτης οφείλει να υποβάλει γραπτή καταγγελία στην AIR TRANSAT το ταχύτερο δυνατό. Σε περίπτωση φθοράς αποσκευών που έχουν παραδοθεί κατά τον έλεγχο των εισιτηρίων, ο επιβάτης οφείλει να υποβάλει γραπτή καταγγελία στον αερομεταφορέα εντός επτά (7) ημερών, και σε περίπτωση καθυστέρησης εντός είκοσι μιας (21) ημερών, σε αμφότερες τις περιπτώσεις από την ημερομηνία κατά την οποία οι αποσκευές τέθηκαν στην διάθεση του επιβάτη.
 • Ευθύνη συμβαλλομένων και πραγματικών αερομεταφορέων

  Εάν ο αερομεταφορέας που αναλαμβάνει την πτήση δεν είναι ο ίδιος με το συμβαλλόμενο αερομεταφορέα, ο επιβάτης έχει το δικαίωμα να απευθύνει καταγγελία ή να απαιτήσει αποζημίωση και από τους δύο αερομεταφορείς. Εάν το όνομα ή ο κωδικός ενός αερομεταφορέα αναγράφεται στο εισιτήριο, αυτός ο αερομεταφορέας είναι ο συμβαλλόμενος αερομεταφορέας.
 • Χρονικό περιθώριο για την άσκηση αγωγής

  Η άσκηση αγωγής για την αξίωση αποζημίωσης υποβάλλεται εντός δύο ετών από την ημερομηνία άφιξης του αεροσκάφους ή από την ημερομηνία κατά την οποία έπρεπε να φθάσει το αεροσκάφος.

16- ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Οι παρόντες Όροι και προϋποθέσεις θεωρούνται εκτελεστέοι και διέπονται από τους νόμους της χώρας στην οποία βρίσκεται το αεροδρόμιο αναχώρησης.

Η ακυρότητα ή η μη εφαρμοσιμότητα οποιασδήποτε διάταξης της παρούσας συμφωνίας δεν θα επηρεάζει την εγκυρότητα ή την εφαρμοσιμότητα οποιασδήποτε άλλης διάταξης της παρούσας συμφωνίας, η οποία θα παραμένει σε πλήρη ισχύ.

17- ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION (only applicable for the UK)

An Online Dispute Resolution (ODR) platform has been set up by the European Commission : http://ec.europa.eu/consumers/odr/ which provides easy access to alternative dispute resolution (ADR). Please note that AIR TRANSAT is not currently subscribed to an approved Alternative Dispute Resolution (ADR) scheme therefore neither the ODR platform nor any approved ADR providers will be able to accept your complaint.

You can log your complaint with CAA's Passenger Advice and Complaints Team (PACT) by completing the online complaint form via the CAA website: www.caa.co.uk/passengercomplaints. Under the subtitle 'How the CAA can help' you will need to click on the link 'Refer your complaint to us'. You can then access the CAA's consumer portal where you can submit your complaint to PACT.

18- ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION (only applicable for France) - Διατίθεται μόνο στα Αγγλικά

Pursuant to Article R 616-1 of the French Consumer Code, we inform you that we are members of the Association des Médiateurs Européens, an association of accredited consumer mediators. In the event of a dispute, an amicable solution is best suitable. In the absence of an amicable agreement, if you wish to submit any dispute to this association for a mediation at our expense, you may contact them within one year of the written complaint previously sent to us.

The referral to the consumer mediator must be made :

 • either by filling in the form provided for this purpose on the AME CONSO website: www.mediationconso-ame.com
 • or by post addressed to AME CONSO, 11 Place Dauphine - 75001 PARIS.

19- ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εάν έχετε τυχόν απορίες σχετικά με την κράτησή σας ή αν επιθυμείτε να ακυρώσετε ή να αλλάξετε την κράτησή σας ή εάν έχετε άλλες ερωτήσεις σχετικά με τον Ιστότοπο και τις υπηρεσίες μας, επικοινωνήστε με το Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών στη διεύθυνση information@transat.com ή στο τηλέφωνο 00800 1809 204 5547. 

Transat Tours Canada Inc., Place du Parc, 300 Léo Pariseau Street, Suite 200, Montreal (Quebec), Canada, H2X 4C2

Σας φάνηκε χρήσιμη αυτή η σελίδα; Δεν απαιτείται σύνδεση

Κάντε κλικ για να ψηφίσετε "ναι".

Κάντε κλικ για να ψηφίσετε "όχι".

1 0
Λόγος: